Flere stiller seg positive til journalkrav for apotekpersonell

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) ønsker å erstatte pasientjournalforskriften fra 2000, og vil nå at kravene også skal gjelde helsepersonell i apotek.

Det er 18 år siden den forrige pasient­journalforskriften ble vedtatt. Departe­-
mentet mener en ny pasientjournal­forskrift bør tilpasses den digitale hverdagen vi lever i, i tillegg til at den bør tilpasses pasientjournalloven og EUs personvernforordning (GDPR).

Les saken på farmatid.no.

Publisert 7. nov. 2018 13:27 - Sist endret 22. mars 2019 09:09