Mange kvinnelige innvandrere med diabetes 2 strever med å følge behandlingen

– Like helsetjenester for alle, betyr ikke å gi alle like tjenester. For noen grupper bør informasjonen tilpasses. Analfabeter er en glemt gruppe i helsesektoren, sa Walaa Abuelmagd på Farmasidagene.

Walaa Abuelmagd ved Farmasøytisk institutt ved Universitetet i Oslo, har forsket på diabetes blant 1. generasjons pakistanske og kurdiske innvandrerkvinner som bor i Oslo, samt en gruppe kvinner i Saudi-Arabia. Hensikten med studien var å undersøke hvordan disse pasientgruppene, med høy andel av diabetes type 2, lever med sin sykdom. Abuelmagd spurte blant annet kvinnene hvordan de forholder seg til livsstilsendringer og legemiddelinformasjon.

Studien viste at mange av kvinnene strevde med å leve med diabetes 2.
– En av grunnene til dette kan være at utdanningsnivået blant de pakistanske kvinnene og kvinnene fra Saudi-Arabia var lav, fortalte Abuelmagd.

Les hele saken på apotek.no

Publisert 20. mars 2019 11:29 - Sist endret 12. nov. 2019 11:08