Universitetet i Oslo prøver ut ut apotektjeneste for gravide

En ny studie skal undersøke om samtaler med farmasøyt i apotek fører til riktigere legemiddelbruk og bedre håndtering av svangerskapsrelaterte plager blant gravide.

– Vi i Safestart-studien skal undersøke om en samtale med farmasøyt tidlig i svangerskapet kan bidra til bedre forståelse og dermed behandling av svangerskapsrelaterte plager. Vi skal også se om det er mulig å redusere det høye sykefraværet og øke livskvaliteten til gravide kvinner, sier stipendiat Bich Thuy Truong ved Farmasøytisk institutt, Universitet i Oslo.

Safestart-studien er en randomisert kontrollert intervensjonsstudie blant 1200 gravide kvinner i Norge. Studien ledes av professor Hedvig Nordeng ved Farmasøytisk institutt ved Universitetet i Oslo og er et samarbeidsprosjekt med blant annet Apotekforeningen. Rekrutteringen av gravide startet 5. februar.
 

Les hele saken på apotek.no

Publisert 13. feb. 2018 15:57