Kliniske farmasøyter reduserer gjeninnleggelser

En ny nord-irsk studie viser at pasienter som får oppfølgingssamtale med farmasøyt etter utskrivning fra sykehus har lavere sannsynlighet for å bli gjeninnlagt. Norske forskningsmiljø er opptatt av lignende problemstillinger.

Førsteamanuensis Liv Mathiesen ved Farmasøytisk institutt forteller at hun synes målgruppen for den nord-irske studien både er spennende og i tiden fordi den handler om pasienter som bruker mange legemidler samtidig og lider av flere sykdommer.

– Vi er også opptatt av denne pasientgruppen, og spesielt i overgangen mellom helsetjenestene. Vi er i ferd med å starte opp med studier hvor vi skal følge pasienter i utskrivningsfasen og til de kommer hjem. Formålet er å se hvilken informasjon de får om legemidlene sine og hvordan det går når de har kommet hjem. 

Les hele saken på apotek.no.

Publisert 19. mars 2019 14:46 - Sist endret 20. mars 2019 11:28