Nytt hjelpestoff i kampen mot antibiotikaresistens

En gruppe forskere har syntetisert en gruppe nye molekyler som blokkerer et viktig enzym i resistente bakterier. Legemidlet kan i fremtiden hjelpe antibiotika som møter resistensproblematikk.

— Her har du stoffet, sier forsker Alexander Høgmoen Åstrand (bildet), og drar opp en glassflaske fra fryseren inne på ett av laboratoriene på Farmasøytisk institutt på Universitetet i Oslo (UiO). Han ble nylig hedret med Lab Norges forskningspris 2018 (se side 19).

Den lille mengden med gulaktig pulver i glassflasken er resultatet av et stort pågående forskningsprosjekt om antibiotika­resistens, som nå har strekt seg forbi både by- og landegrenser over flere år. Om alt går veien for Åstrand og forskerkollegene fra SYNFAS-gruppen i Oslo (samarbeid mellom Farmasøytisk institutt og Kjemisk institutt) og Tromsø (Universitetssykehuset Nord-Norge og UiT – Norges arktiske universitet), kan denne oppdagelsen være starten på et banebrytende hjelpestoff som kan gi mer effektiv antibiotikabehandling i spesialisthelsetjenesten.

Les hele intervjuet med Alexander Åstrand på farmatid.no.

Publisert 18. jan. 2019 13:19 - Sist endret 22. mars 2019 09:08