I media - Side 4

Professor Peter Hemmersbach er rystet over dopingsaken i Trondheim: – Har aldri vært borti lignende mengder i Norge.

Seks norske forskere kan ha funnet løsningen på hvordan leger i fremtiden skal bekjempe de fryktede antibiotikaresistente bakteriene.

P2-programmet Abels tårn lagde en spesialsending i forbindelse med åpningen av "Fysikk på roterommet"-utstillingen i Realfagsbiblioteket 22. november 2013. Hanne Winther-Larsen, førsteamanuensis ved Seksjon for farmasøytisk biovitenskap, var en av gjestene i programmet!

Nataša Nikolić disputerte 28. november med en avhandling om energistoffskifte i muskelceller. Hun dyrket sine egne muskelceller og lagde et treningsstudio for dem på laboratoriet!

 

Gang på gang blir det slått fast at klimaendringene er det største problemet jordkloden møter i dag. Men hva om det finnes et annet, større problem som truer hele vår eksistens?

NRK Newton kom på besøk til oss, for programleder Line Jansrud har hørt at det finnes en pille for alt!

Smarte materialer tilpasser seg omgivelsene, og kan for eksempel respondere på temperaturendringer.

Dette har norske forskere utnytta når de nå har utvikla en væske som hardner til et implantat inne i kroppen, og vil kunne gjøre det lettere for narkomane å gjennomføre behandling.

Utrop.no er Norges første flerkulturelle avis. De har intervjuet flere av våre forskere om ikke-vestlige innvandreres utfordringer ved medisinbruk og om forskningen som pågår på dette området hos oss.

Etter at Farmasøytisk institutt (FI) ved Universitetet i Oslo (UiO) måtte legge ned den erfaringsbaserte masteren i klinisk farmasi, har det vært arbeidet med å stable et nytt tilbud på bena. Instituttleder Henrik Schultz har nå gode nyheter til de som måtte ønske å bryne seg på området.

Instituttleder Henrik Schultz på Farmasøytisk institutt (FI) ved Universitetet i Oslo (UiO) ser fremtiden lyst i møte for ­utdanningsinstitusjonen.  

NFT: Samfunnets behov for farmasøytisk kompetanse må være ­ det som avgjør i hvilken retning farmasien skal utvikle seg. Oppgavene må løses smart, effektivt og med god kvalitet. Budskapet var tydelig da farmasistudentene ved Universitetet i Oslo (UiO) nylig arrangerte debatt om fremtidens farmasøyt.

NFT: Instituttstyret ved Farmasøytisk institutt (FI) har besluttet å ikke ta opp nye studenter til den erfaringsbaserte masteren i klinisk farmasi. Manglende økonomisk grunnlag er årsak til at etter- og videreutdanningsmuligheten nå forsvinner, foreløpig.

Hensikten med denne artikkelen er, ifølge artikkelforfatter Jo Klaveness, å gi et faglig bilde av hva biologiske legemidler er og hva som menes med tilsvarende biologiske legemidler eller biosimilars.

Norske forskere gjør en møysommelig jobb for å finne nye virkestoffer til medisiner. Professor Trond Vidar Hansen er blant dem.

I Norge må homøopatiske midler selges på apotek. De apotekansatte kan likevel i liten grad gå god for hva de selger, forteller professor i farmasi Else Lydia Toverud.

Universitetet i Oslo får fire nye nasjonale forskarskular innanfor farmasi, hjarteforsking, generell praksis og freds- og konfliktforsking. Det er klart etter at Forskingsrådet har løyvd 218 millionar kroner til ti nye forskarskular.

Farmasøytisk institutt ved Universitetet i Oslo ser for seg en fremtidig 3 + 2-modell for masterstudiet i klinisk farmasi.  

Farmasøytisk institutt (FI) har søkt HOD om ytterligere midler til å videreføre masterstudiet i klinisk farmasi. Departementets svarbrev inneholder ingen økonomiske lovnader.

Legene er positive til generisk substitusjon, men er blant annet bekymret for at ordningen er tidkrevende.

Når kravene til farmasøytene endres, må også utdanningene justeres. Er vi klare for denne utfordringen?

Studenter med eksamensangst vil kjøpe gode karakterer på apoteket. Farmasi-studenter reagerer på medisinbruken.

Risikoen for organavstøting etter nyretransplantasjon kan analyseres i urin. Dermed kan behovet for medikamentell behandling til enhver tid justeres etter behov.

Lurer du på hvor og hvordan medisiner bør oppbevares hjemme? Les intervju med professor Hanne Hjorth Tønnesen på nrk.no