I media - Side 5

I et intervju i VG forteller professor Espen Molden om betydningen av å kjenne til aktiviteten i enkeltpasienters CYP-system.