English version of this page

Instituttets tiltak under Corona-pandemien

UiO ønsker å legge til rette for at arbeid som må utføres på Campus kan utføres på Campus, men også for hjemmekontor/fjernarbeid der det er mulig. Smittevern og HMS skal fortsatt stå i fokus og alle ansatte og studenter bes holde seg oppdatert og følge de smittevernråd som til enhver tid gjelder. Hjemmekontor/fjernarbeid avtales med nærmeste leder og registreres i Nettskjema, se nedenfor.

Arbeidssted og adgang til byggene

Seksjonsledere/kontorsjef skal fortsatt ha oversikt over hvem som er i bygget til enhver tid og det er derfor utarbeidet to Nettskjema, ett for registrering av ansatte med hjemmekontor/fjernarbeid og ett for registrering av II-stillinger, gjesteforskere og besøkende, se nedenfor. Av smittevernhensyn vil det kunne bli nødvendig med en slags skiftordning ved bruk av fellesarealer som mange har behov for å bruke. Seksjonsleder er ansvarlig for å håndtere det hvis nødvendig.

Hjemmekontor/fjernarbeid

Hjemmekontor/fjernarbeid avtales med nærmeste leder og skal registreres i nettskjema.

Registrering av II-stillinger, gjestforskere og besøkende

Smittevernrutiner

Det er utarbeidet smittevernrutiner på norsk og engelsk som skal følges når man skal inn i bygningene. Disse vil oppdateres fortløpende ved behov.

Smittevernkurs

Både ansatte og studenter som skal tilbake i UiOs bygninger er pålagt å ta det obligatoriske smittevernkurset (15 min).

Bruk av instituttets lokaler

Bruk av lokaler til undervisning har fortrinnsrett fremfor møter og andre arrangementer. Nedenfor er det lenket til instituttets retningslinjer for bruk av instituttets lokaler, inkludert lesesalsplasser.

Smitteverntiltakene skal til enhver tid overholdes, dette gjelder både ansatte og studenter.