English version of this page

Instituttets tiltak under Corona-pandemien

UiO Campus er på vei til å åpnes gradvis og fra 18. mai vil flere ansatte og studenter får tilgang til byggene. Smittevern skal fortsatt ivaretas og derfor vil det ikke åpnes for alle studenter og ansatte ennå, og hjemmekontor er fortsatt ønskelig så langt det lar seg gjøre. Av hensyn til smittesporing skal man fortsatt søke om adgang til byggene, se nedenfor.

Søknad om adgang til byggene

Seksjonsledere skal ha oversikt over hvem som er i bygget til enhver tid og søknad rettes derfor til seksjonsleder (kontorsjef for administrasjonen). Av smittevernhensyn vil det også kunne bli nødvendig med en slags skiftordning ved bruk av fellesarealer som mange har behov for å bruke. Det er kun de som har fått innvilget en søknad som har adgang til å oppholde seg i byggene og det begrenser seg til de bygg, etasjer og dager som er innvilget.

Smittevernrutiner

Det er utarbeidet smittevernrutiner på norsk og engelsk som skal følges når man skal inn i bygningene. Disse vil oppdateres fortløpende ved behov.

Smittevernkurs

Både ansatte og studenter som skal tilbake i UiOs bygninger er pålagt å ta det obligatoriske smittevernkurset (15 min).