English version of this page

Instituttets tiltak under Corona-pandemien

For tiden er det hjemmekontor som er hovedregelen, så langt det er mulig å utføre arbeidsoppgavene hjemmefra. UiO ønsker å legge til rette for at arbeid som må utføres på campus kan utføres på campus. Smittevern og HMS skal stå i fokus og alle ansatte og studenter bes holde seg oppdatert og følge de smittevernråd som til enhver tid gjelder. 

Aksjonspunkter ved mistanke om eller bekreftet smitte

Ved bekreftet smitte kontakt MN "koronatelefon" 920 50 857 (uansett tidspunkt), og informer instituttledelsen (instituttleder/kontorsjef/undervisningsleder).

Arbeidssted og adgang til byggene

Hovedregelen er for tiden hjemmekontor hvis arbeidsoppgavene tillater det, se mer på UiOs sider om hjemmekontor. Hvis mange har behov for å utføre arbeidsoppgaver på Campus kan det bli nødvendig med en slags skiftordning ved bruk av fellesarealer som mange har behov for å bruke. Seksjonsleder er ansvarlig for å håndtere det hvis nødvendig. Det er viktig å ha oversikt over de som oppholder seg i byggene våre som ikke har det som normalarbeidsplass, det er derfor laget et nettskjema for registrering av II-stillinger, gjesteforskere og besøkende, se nedenfor. 

Smittevernrutiner

Det er utarbeidet utfyllende smittevernrutiner på norsk og engelsk som skal følges når man skal inn i instituttets bygninger. Disse vil oppdateres fortløpende ved behov.

Smittevernkurs

Både ansatte og studenter som skal tilbake i UiOs bygninger er pålagt å ta det obligatoriske smittevernkurset (15 min).

Bruk av instituttets lokaler

Bruk av lokaler til undervisning har fortrinnsrett fremfor møter og andre arrangementer. Nedenfor er det lenket til instituttets retningslinjer for bruk av instituttets lokaler, inkludert lesesalsplasser.

Smitteverntiltakene skal til enhver tid overholdes, dette gjelder både ansatte og studenter.