English version of this page

Ansatte - Seksjon for farmakologi og farmasøytisk biovitenskap

Listen inneholder 49 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Andersen, Jannike Mørch Førsteamanuensis 99036395 j.m.andersen@farmasi.uio.no
Bakke, Hege Gilbø Overingeniør +47 22858156 +47 452 47 543 h.g.bakke@farmasi.uio.no
Bøe, Benedikte Overingeniør benedikte.boe@farmasi.uio.no
Christensen, Hege Professor + 47-22856523 h.s.christensen@farmasi.uio.no Farmakologi, Farmakokinetikk, Legemiddelmetabolisme, Legemiddeltransport, Legemiddelinteraksjoner, In-vitro in-vivo ekstrapolering, Fysiologibasert farmakokinetisk modellering
Dalmao Fernandez, Andrea Postdoktor +47 93003271 a.d.fernandez@farmasi.uio.no
Drevland, Ole Martin Stipendiat o.m.drevland@farmasi.uio.no
Faraj, Pari Student pari.faraj@farmasi.uio.no
Finke, Sarah Overingeniør sarah.finke@farmasi.uio.no
Forbord, Karl Martin Frøseth Stipendiat k.m.f.forbord@farmasi.uio.no
Gaarder, Mona Overingeniør +47 22845769 mona.gaarder@farmasi.uio.no
Gjøen, Tor Professor +47 22844943 +47 95163161 (mob) tor.gjoen@farmasi.uio.no Cellebiologi, Mikrobiologi, Virus, Laks, Immunologi, Vaksine, Antiinfektiva, Molekylærbiologi, Lipider, Genekspresjon
Hadzic, Alena Universitetslektor alena.hadzic@farmasi.uio.no
Hegna, Ida Kristin Professor emeritus +47-95096830 i.k.hegna@farmasi.uio.no Livsvitenskap - life science, Mikrobiologi, Molekylærbiologi, AFM
Hovd, Markus Herberg Stipendiat +47 41621001 m.h.hovd@farmasi.uio.no Farmakokinetikk, Legemiddelmetabolisme, Legemiddeltransport, In-vitro in-vivo ekstrapolering, Fysiologibasert farmakokinetisk modellering
Johansen, Harald Thidemann 91674070 h.t.johansen@farmasi.uio.no Farmakologi, Biokjemi, Celle- og molekylærbiologi, Proteaser, Farmasi, Livsvitenskap - life science, Legemidler, Cathepsiner, Proteolytiske enzymer, Onkologi/kreft, Legumain, Cystatin, Fysiologi
Kase, Eili Tranheim Førsteamanuensis +47 22856545 e.t.kase@farmasi.uio.no Type 2 diabetes, Fedme, LXR, nye angrepspunkter for legemiddel, Innovasjon
Katare, Parmeshwar Bajirao Postdoktor p.b.katare@farmasi.uio.no
Kersten, Hege Førsteamanuensis hege.kersten@farmasi.uio.no
Krapf, Solveig Astrid Stipendiat +47 91543700 (mob) +47-91543700 s.a.krapf@farmasi.uio.no
Kvitne, Kine Eide Stipendiat k.e.kvitne@farmasi.uio.no
Labba, Nils-Anders Johannes Forsker n.a.j.labba@medisin.uio.no
Lea, Marianne Postdoktor +47 22844931 marianne.lea@farmasi.uio.no Klinisk farmasi, Legemiddelgjennomganger, Helsetjenesteforskning, Etterlevelse, Multimorbiditet, Persontilpasset legemiddelbehandling, Pasientsikkerhet, Avdiagnostisering
Lund, Jenny Gjesteforsker jenny.lund@farmasi.uio.no Farmakologi, Energimetabolisme, Insulinresistens, Type 2-diabetes, Overvekt, Fedme, Trening, PPAR.
Lunde, Ngoc Nguyen Postdoktor n.n.lunde@farmasi.uio.no Farmakologi, Celle- og molekylærbiologi, Legemidler, Farmasi, Onkologi/kreft, Proteaser, Proteolytiske enzymer, Cathepsiner, Legumain, Cystatin
Mathiesen, Liv Førsteamanuensis +47 22856571 liv.mathiesen@farmasi.uio.no Klinisk farmasi, Farmakologi, Skrøpelighet, Etterlevelse, Helsetjenesteforskning, Multimorbiditet, Persontilpasset legemiddelbehandling, Pasientsikkerhet, Legemiddelgjennomganger, Tverrprofesjonelt samarbeid