Programrådet for 1. avdeling

Programrådet for 1. avdeling, definert som første tre år av studiet og emnet FRM4000, skal sørge for at undervisningen til enhver tid blir gitt i samsvar med gjeldende studieplan, programplan og læringsmål.


  Møter

  Medlemmer 2019

  Representanter Vara
  Ragnhild Elisabeth Paulsen (fast vitenskapelig) Ida Robertsen
  Helene Jonassen (fast vitenskapelig) Ingunn Björnsdottir
  Trine Grønhaug Halvorsen (fast vitenskapelig) Kari Tvete Inngjerdingen
  Joseph Azumah (midlertidig ansatte) Frederik Hansen
  Beata Mohebi (teknisk ansatte) Ivar Grove
  Cathrine Lilleheil Christiansen (studentrepresentant) Herman Reiersen (student)
  Chuong-Dai Bui (studentrepresentant) Herman Reiersen (student)

  Programrådets sammensetning og funksjonstid

  • 1 programrådsleder
  • 2 fastvitenskapelig ansatte
  • 1 midlertidig vitenskapelig ansatt (stipendiat/postdoc/førstelektor)
  • 1 ansatt i teknisk stilling
  • 1 representant fra studieadministrasjonen (koordinator)
  • 2 studentrepresentanter

  De fast ansatte representantene oppnevnes for en periode på fire år. De tre seksjonene skal være representert med hver sin fastvitenskapelige representant som oppnevnes etter forslag fra seksjonsleder. Programrådsleder skal være fastvitenskapelig ansatt og oppnevnes av instituttleder etter innstilling fra utvalget. Studentene og de midlertidig ansatte oppnevnes for ett år. Disse representantene kan ikke sitte sammenhengene i rådet i mer enn to perioder. Representant fra studieadministrasjonen sitter så lenge det er en del av arbeidsoppgavene. Programrådet utpeker stedfortreder for programrådsleder blant de øvrige fast vitenskapelige ansatte.

   

  Kontakt

  Koordinator:
  Nina Woldene

  E-post:
  nina.woldene@farmasi.uio.no

  Dokumenter