Programrådet 2. avdeling

22. mars 2019 kl.10.30 - 12.00, Grupperom 298B, Farmasøytisk institutt

Til stede: Ingunn Tho, Eili Tranheim Kase, Jo Klaveness, Elin Thuy Phuong Ngo, Kristine Olsen og Kristin Johanne Grasmo

Ikke til stede: Randi Hamre Svendsen

3. oktober 2018 kl.10.30 - 11.30, Grupperom 298B, Farmasøytisk institutt

Til stede: Ingunn Tho, Eili Tranheim Kase, Marianne Dale og Kristin Johanne Grasmo (fra administrasjonen)

Ikke til stede: Vegard Torp Lien og Jo Klaveness

21. august 2018 kl.09.00 - 11.00, Grupperom 298B, Farmasøytisk institutt

Til stede: Ingunn Tho, Eili Tranheim Kase, Jo Klaveness, Vegard Torp Lien, Marianne Dale og Kristin Johanne Grasmo

23. februar 2018 kl.12.30 - 14.30, Grupperom 298B, Farmasøytisk institutt

Til stede: Ingunn Tho, Eili Tranheim Kase, Vegard Torp Lien, Marianne Grebstad Dale og Kristin Johanne Grasmo

Ikke til stede: Trond Vidar Hansen

4. desember 2017 kl.11.00.13.00, Grupperom 298B, Farmasøytisk institutt

Til stede: Leon Reubsaet, Hanne C. Winther-Larsen, Ingunn Tho, Vegard Torp Lien, Nora Gjonbalaj

Fra administrasjonen: Kristin Johanne Grasmo

Tirsdag 29. august kl.13.00-15.00, Grupperom 298B, Farmasøytisk institutt

Til stede: Leon Reubsaet, Hanne Cecilie Winther-Larsen, Ingunn Tho, Vegard Torp Lien og Camilla Brox (studentrepresentant)

Fra administrasjonen: Kristin Johanne Grasmo

Fredag 5. mai kl.12.00-14.00, Grupperom 298B, Farmasøytisk institutt

Til stede: Leon Reubsaet, Hanne C. Winther-Larsen, Hedvig Nordeng og Vegard Torp Lien

Ikke til stede: Ingunn Tho og Nora Gjonbalaj

Fra administrasjonen: Kristin Johanne Grasmo

Mandag 17. oktober kl.13-15, Grupperom 298B, Farmasøytisk institutt

Til stede: Jo Klaveness, Ingunn Tho, Eili Tranheim Kase (vara), Guro Lorvik Arnekleiv

Ikke til stede: Hanne C. Winther-Larsen

Fra administrasjonen: Kristin Johanne Grasmo

Onsdag 7. september kl.10.00-12.00, Grupperom 298B, Farmasøytisk institutt

Til stede: Jo Klaveness, Ingunn Tho, Hanne C. Winther-Larsen og Guro Lorvik Arnekleiv

Fra administrasjonen: Kristin Johanne Grasmo

22. februar kl.09.00-11.00, Seminarrom 475, Farmasøytisk institutt

Til stede: Jo Klaveness, Ingunn Tho, Hanne C. Winther-Larsen, Cecilie Rosting og Kristin Johanne Grasmo (fra administrasjonen)

Ikke til stede: Karen Sofie Grut