Programrådet 2. avdeling

22. mars 2019 kl.10.30 - 12.00, Grupperom 298B, Farmasøytisk institutt

Til stede: Ingunn Tho, Eili Tranheim Kase, Jo Klaveness, Elin Thuy Phuong Ngo, Kristine Olsen og Kristin Johanne Grasmo

Ikke til stede: Randi Hamre Svendsen

3.oktober 2018 kl.10.30 - 11.30, Grupperom 298B, Farmasøytisk institutt

Til stede: Ingunn Tho, Eili Tranheim Kase, Marianne Dale og Kristin Johanne Grasmo (fra administrasjonen)

Ikke til stede: Vegard Torp Lien og Jo Klaveness

21.august 2018 kl.09.00 - 11.00, Grupperom 298B, Farmasøytisk institutt

Til stede: Ingunn Tho, Eili Tranheim Kase, Jo Klaveness, Vegard Torp Lien, Marianne Dale og Kristin Johanne Grasmo

23.februar 2018 kl.12.30 - 14.30, Grupperom 298B, Farmasøytisk institutt

Til stede: Ingunn Tho, Eili Tranheim Kase, Vegard Torp Lien, Marianne Grebstad Dale og Kristin Johanne Grasmo

Ikke til stede: Trond Vidar Hansen

4.desember 2017 kl.11.00.13.00, Grupperom 298B, Farmasøytisk institutt

Til stede: Leon Reubsaet, Hanne C. Winther-Larsen, Ingunn Tho, Vegard Torp Lien, Nora Gjonbalaj

Fra administrasjonen: Kristin Johanne Grasmo

Tirsdag 29.august kl.13.00-15.00, Grupperom 298B, Farmasøytisk institutt

Til stede: Leon Reubsaet, Hanne Cecilie Winther-Larsen, Ingunn Tho, Vegard Torp Lien og Camilla Brox (studentrepresentant)

Fra administrasjonen: Kristin Johanne Grasmo

Fredag 5.mai kl.12.00-14.00, Grupperom 298B, Farmasøytisk institutt

Til stede: Leon Reubsaet, Hanne C. Winther-Larsen, Hedvig Nordeng og Vegard Torp Lien

Ikke til stede: Ingunn Tho og Nora Gjonbalaj

Fra administrasjonen: Kristin Johanne Grasmo

Mandag 17.oktober kl.13-15, Grupperom 298B, Farmasøytisk institutt

Tilstede: Jo Klaveness, Ingunn Tho, Eili Tranheim Kase (vara), Guro Lorvik Arnekleiv

Ikke tilstede: Hanne C. Winther-Larsen

Fra administrasjonen: Kristin Johanne Grasmo

Mandag 17.oktober kl.13-15, Grupperom 298B, Farmasøytisk institutt

Tilstede: Jo Klaveness, Ingunn Tho, Eili Tranheim Kase (vara), Guro Lorvik Arnekleiv

Ikke tilstede: Hanne C. Winther-Larsen

Fra administrasjonen: Kristin Johanne Grasmo

Onsdag 7.september kl.10.00-12.00, Grupperom 298B, Farmasøytisk institutt

Tilstede: Jo Klaveness, Ingunn Tho, Hanne C. Winther-Larsen og Guro Lorvik Arnekleiv

Fra administrasjonen: Kristin Johanne Grasmo