Møteinnkalling 3. mars 2017

Fredag 3. mars 2017 kl.12.15-14.00, Rom 338, Farmasøytisk institutt


SAKSLISTE

Sak-PR 1-17 Godkjenning av møteinnkalling og agenda

Sak-PR 2-17 Referat fra møte 17.10.16

Godkjent på sirkulasjon

Vedtakssaker;

Sak-PR 3-17 Fordeling av internsensorer på masteroppgaver 2017

Det er pr i dag 64 masterstudenter som etter planen skal bli ferdig med masteroppgave i løpet av 2017. De interne sensorene har frist til 1.mars med å registrere masteroppgaver de ønsker å være intern sensor på i 2017. Nytt av året er at eksamensdatoene avtales av veiledere med både intern og ekstern sensor etter at tildelingen av intern sensorene har funnet sted.

Excel-filen over masterstudenter som etter planen blir ferdige i løpet at 2017 ligger i på «Fellesdisken for Farmasi (N:)», Sensor_masteroppgaver» og «Fordeling masteroppgaver 2017».

Sak-PR 4-17 Sluttevaluering for FRM-MBV5060/9060 – Molekylær og farmasøytisk mikrobiologi H16

Sak-PR 5-17 Sluttevaluering for FRM5105 – Polysakkarider av farmasøytisk interesse (5 sp) og 5110/9110 – Polysakkarider av farmasøytisk interesse; fysikalske og kjemiske egenskaper, samt biologisk aktivitet H16

Sak-PR 6-17 Sluttevaluering for FRM5210/9210 – Syntese av legemidler V16

Sak-PR 7-17 Sluttevaluering for FRM5420/FRM9920-NFIF - Etnofarmakologi H16

Sak-PR 8-17 Sluttevaluering for FRM5510/FRM9510 – Statistisk forsøksplanlegging og industriell farmasøytisk utvikling H16

Sak-PR 9-17 Sluttevaluering for FRM5570 – Væsketerapi og ernæring H16

Sak-PR 10-17 Sluttevaluering for FRM5720 – Legemiddeltoksikologi H16

Sak-PR 11-17 Sluttevaluering for FRM5760 – Videregående farmakoterapi – kompliserte legemiddelregimer H16

Eventuelt;

Publisert 28. feb. 2017 11:33 - Sist endret 12. feb. 2021 14:05