Møteinnkalling 4. desember 2017

4. desember 2017 kl.11.00-13.00, Grupperom 298B, Farmasøytisk institutt


SAKSLISTE

Sak-PR 30-17 Godkjenning av møteinnkalling og agenda

Sak-PR 31-17 Referat fra møte 29.08.17

Godkjent på sirkulasjon.

Sak-PR 32-17 Referat og orienteringssaker

a) Siste møte for Leon før forskningstermin v/Leon

Sak-PR 33-17 Godkjenning av emnebeskrivelsene for 7.semester i ny studieplan; FARM4110 – Persontilpasset legemiddelbehandling, FARM4110 – Videregående biofarmasi og formuleringsteknologi og FARM4120 – Utvikling av legemidler (vedtakssak)

Sak-PR 34-17 Større endringer i prosjektbeskrivelsen for masteroppgaver (diskusjonssak/vedtakssak)

  • Hvordan forholder vi oss til større endringer i prosjektbeskrivelsen for masterprosjekter? Skal det søkes til Programrådet om godkjenning?
  • Hva hvis endringen gjelder flere studenter som får identiske prosjektbeskrivelser. Hvordan sikrer vi at studentene ikke samarbeider og skriver "identiske" oppgaver?

Sak-PR 35-17 Taushetserklæringskjema for masterstudenter som kommer i kontakt med sensitive personopplysninger (forts. Sak-PR 28-17) (vedtakssak)

Sak-PR 36-17 Driftsbudsjett og time-hjelpelærer budsjett for undervisningen for 2.avdeling 2018 (vedtakssak)

Sak-PR 37-17 Oppretting av nytt emne innen fagområde samfunnsfarmasi; FRM5640 – A Guided Pharmacoepidemiology Study/FRM9640-NFIF-A Guided Pharmacoepidemiology Study (vedtakssak)

 

Studentsaker;

Sak-PR 38-17 Godkjenning av 5 studiepoeng spesialpensum (FRMSP050 – Molecular mechanisms and antimicrobials in bacherial infections disease (vedtakssak)

 

Eventuelt;

Publisert 30. nov. 2017 07:01 - Sist endret 12. feb. 2021 14:10