Møteinnkalling 23. februar 2015

Mandag 23. februar kl.09.15-12, Grupperom 298B, Farmasøytisk institutt


SAKSLISTE

Sak-PR 01-15 Godkjenning av møteinnkalling og agenda

Sak-PR 02-15 Referat fra møte 10.11.14

Godkjent på sirkulasjon

 

Vedtakssaker;

Sak-PR 03-15 Sluttevaluering for FRM5105/FRM5110

Sak-PR 04-15 Sluttevaluering for FRM5420

Sak-PR 05-15 Sluttevaluering for FRM5510/FRM9510

Sak-PR 06-15 Sluttevaluering for FRM5570

Sak-PR 07-15 Sluttevaluering for FRM5720 /FRM9720

Sak-PR 08-15 Sluttevaluering for FRM5750/FRM9750

Sak-PR 09-15 Sluttevaluering for FRM5760

 

Diskusjonssaker;

Sak-PR 10-15 Videre diskusjon av emneporteføljen på masternivå

Av ting som bør diskuteres videre er:

  • Er det emner som kan slåes sammen slik at de blir mer allmenne og relevante for flere studenter.
  • Er det noen emner som bør avvikles f.eks. emner med få deltakere.
  • Er det noen emner vi ser at vi trenger og som det bør jobbes aktivt for å opprette.
  • Bør det opprettes emnepakker som kombinert med spissede emner gir den nødvendige kompetanse innfor fagområdet studentene tar masteroppgave.

 

Undervisningssaker:

Sak-UU 01-15 Søknad om utsatt innleveringsfrist av masteroppgaven

Sak-UU 02-15 Søknad om å følge FRM4110 våren 2015

 

Eventuelt;

Publisert 7. okt. 2015 13:20 - Sist endret 11. feb. 2021 08:55