Møteinnkalling 23. mars 2015

Mandag 23. mars kl.10.00-12.00, Grupperom 298B, Farmasøytisk institutt


SAKSLISTE

Sak-PR 12-15 Godkjenning av møteinnkalling og agenda

Sak-PR 13-15 Referat fra møte 23.02.15

Godkjent på sirkulasjon

 

Vedtakssaker;

Sak-PR 14-15 Sluttevaluering for FRM4010 V15

Sak-PR 15-15 Sluttevaluering for FRM4050 V15

Sak-PR 16-15 Søknad om opprettelse av masteremne i kjemi

 

Diskusjonssaker;

Sak-PR 17-15 Videre diskusjon av emneporteføljen på masternivå

Det er sendt ut et notat om emneporteføljen på masternivå til seksjonslederne for videre diskusjon ute på seksjonene. Seksjonene har frist med å gi tilbakemelding innen 19.mars. På bakgrunn av tilbakemeldingene fra seksjonene fortsetter diskusjonen videre om:

  • Er det emner som kan slåes sammen slik at de blir mer allmenne og relevante for flere studenter.
  • Er det noen emner som bør avvikles f.eks. emner med få deltakere.
  • Er det noen emner vi ser at vi trenger og som det bør jobbes aktivt for å opprette.
  • Bør det opprettes emnepakker som kombinert med spissede emner gir den nødvendige kompetanse innfor fagområdet studentene tar masteroppgave.

 

Eventuelt;

Publisert 7. okt. 2015 13:55 - Sist endret 11. feb. 2021 08:59