Møtereferat 23. februar 2015

Mandag 23. februar kl.09.15-12.00, Grupperom 298B, Farmasøytisk institutt

Til stede: Jo Klaveness, Ingunn Tho, Hanne C. Winther-Larsen, Cecilie Rosting og Kristin Johanne Grasmo (fra administrasjonen)

Ikke til stede: Nikolai Notaker


SAKSLISTE

Sak-PR 01-15 Godkjenning av møteinnkalling og agenda

Møteinnkalling og agenda ble godkjent. En vedtakssak ble meldt inn under eventuelt.

Sak-PR 02-15 Referat fra møte 10.11.14

Godkjent på sirkulasjon

 

Vedtakssaker;

Sak-PR 03-15 Sluttevaluering for FRM5105/FRM5110

Vedtak: Programrådet for 2.avdeling tar sluttevalueringen til etterretning. Vi registrerer at karaktersnittet til eksamen var svært høyt. Vi anbefaler derfor at det i forbindelse med den forestående revideringen av emnet ses på muligheten til å legge opp til et pensum og/eller eksamen som differensierer studentene bedre. Programrådet for 2.avdeling registrerer videre at det ikke ble gjennomført midtveisevaluering av emnet. Siden midtveisevalueringer er en viktig del av MN-fakultetets studiekvalitetssystem vedtatt 17.juni 2013, må det gjennomføres midtveisevaluering neste gang emnet avholdes.

Sak-PR 04-15 Sluttevaluering for FRM5420

Vedtak: Programrådet for 2.avdeling tar sluttevalueringen til etterretning. Vi registrerer at det ikke ble gjennomført midtveisevaluering av emnet. Siden midtveisevalueringer er en viktig del av MN-fakultetets studiekvalitetssystem, må det gjennomføres midtveisevaluering neste gang emnet avholdes. Dette vil også være viktig i forbindelse med den forestående revideringen av emnet.

Sak-PR 05-15 Sluttevaluering for FRM5510/FRM9510

Vedtak: Programrådet for 2.avdeling tar sluttevalueringen til etterretning.

Sak-PR 06-15 Sluttevaluering for FRM5570

Vedtak: Programrådet for 2.avdeling tar sluttevalueringen tas etterretning. Vi registrerer studentenes manglende bakgrunnskunnskaper i emnet og ønsker i den forbindelse en nærmere spesifisering av hva disse manglene går ut på. Dette sett i lys av den pågående revideringen av studieplanen.

Sak-PR 07-15 Sluttevaluering for FRM5720 /FRM9720

Vedtak: Programrådet for 2.avdeling tar sluttevalueringen til etterretning. Vi ser positivt på at det legges opp til midtveisevaluering fra neste år av.

Sak-PR 08-15 Sluttevaluering for FRM5750/FRM9750

Vedtak: Programrådet for 2.avdeling tar sluttevalueringen til etterretning. Programrådet støtter forslaget om å avholde emnet hvert annet år. Vi setter et spørsmålstegn med om det er formålstjenlig å omgjøre emnet til et rent PhD-emne. Dette på bakgrunn av det lave antallet stipendiater som har tatt emnet på PhD-nivå.

Sak-PR 09-15 Sluttevaluering for FRM5760

Vedtak: Programrådet tar sluttevalueringen til etterretning.

 

Diskusjonssaker;

Sak-PR 10-15 Videre diskusjon av emneporteføljen på masternivå

Programrådet for 2.avdeling fortsatte diskusjon av emneporteføljen på masternivå. Det ble bestemt at det det sendes en e-post til seksjonslederne for videre diskusjon ute på seksjonene/fagområdene. Diskusjonen i Programrådet vil fortsette på bakgrunn av tilbakemeldinger mottatt fra seksjonene/fagområdene. Se vedlagte bakgrunnsdokument sendt seksjonslederne.

 

Undervisningssaker:

Sak-UU 01-15 Søknad om utsatt innleveringsfrist av masteroppgaven

Sak-UU 02-15 Søknad om å følge FRM4110 våren 2015

 

Eventuelt:

Sak-PR 11-15 Sluttevaluering for FRM5810

Vedtak: Programrådet for 2.avdeling tar sluttevalueringen til etterretning.

Publisert 7. okt. 2015 13:43 - Sist endret 11. feb. 2021 08:58