Møteinnkalling 3. oktober 2018

3. oktober 2018 kl.10.30 - 11.30, Grupperom 298B, Farmasøytisk institutt


SAKSLISTE

Sak-PR 33-18 Godkjenning av møteinnkalling og agenda

Sak-PR 34-18 Referat fra møte 21.08.18

Godkjent på sirkulasjon.

Sak-PR 35-18 Referat og orienteringssaker

a) Programrådsleder orienterer om siste nytt (referat/orientering)

Sak-PR 36-18 Oppsummering av presentasjon av forskningsgruppene høsten 2018 (forts. Sak-PR 9-18, Sak-PR 16-18) (diskusjonssak)

Posterpresentasjonen av forskningsgruppene fant sted torsdag 6.september. Vi tar en oppsummering av gjennomføringen; hva gikk bra, mindre bra, tilbakemeldinger, forslag til forbedringer m.m.

Sak-PR 37-18 Sluttevaluering for FRM-KJM5050 – Bioanalytisk kjemi 1: avanserte separasjonsmetoder og bioanalyse V18 (vedtakssak) 

Sak-PR 38-18 Søknad om å flytte masteremnet i Klinisk Legemiddelutprøvning (FRM5730) fra vår- til høstsemesteret 2019 (vedtakssak) 

Sak-PR 39-18 Søknad om opprettelse av nytt masteremne i nevrobiologi, 5 studiepoeng (vedtakssak)

Det ønskes opprettet et nytt 5 sp emne i nevrobiologi. Emnet bygger på FRM5750 – Nevrobiologi, 10 sp. FRM5750 foreslås nedlagt. Grunnen er at de fleste studentene som tar en oppgave innenfor nevrobiologi må ta det obligatoriske emnet MBV4330 – Forsøksdyrlære, 5 sp. De to emnene vil da utgjøre 10 sp til sammen, noe som vil passe inn i utdanningsplanen til studentene som normalt tar emnet. Seksjonsleder støtter søknaden.

Sak-PR 40-18 Drifts- og time-hjelpelærerbudsjett for emner på 2.avdeling 2019 (vedtakssak)

Økonomi har satt samme alle innspill som har kommet inn pr 18/9-18. Nytt av året er at vi i tillegg til flippene for «drift», «Avd 1 time-hj.læ.budsjett» og «Avd 2 time-hj.læ.budsjett» også har fått en flipp for «Total drift + time.hj.læ». Eventuelt;

Publisert 27. sep. 2018 14:44 - Sist endret 12. feb. 2021 14:16