Møteinnkalling 22. mars 2019

22. mars 2019 kl.10.30 - 12.00, Grupperom 298B, Farmasøytisk institutt


SAKSLISTE

Sak-PR 01-19 Godkjenning av møteinnkalling og agenda

Sak-PR 02-19 Referat fra møte 03.10.18

Godkjent på sirkulasjon.

Sak-PR 03-19 Referat og orienteringssaker a

a) Programrådsleder orienterer om siste nytt (referat/orientering)

Sak-PR 04-19 Sluttevaluering for FRM5420/FRM9420 – Etnofarmakologi H18 (vedtakssak) 

Sak-PR 05-19 Sluttevaluering for FRM5760 – Videregående farmakoterapi – kompliserte legemiddelregimer H18 (vedtakssak)

Sak-PR 06-19 Sluttevaluering for FRM4010 – Forskningsforberedende kurs i biologi V19 (vedtakssak)

Sak-PR 07-19 Søknad om endring i emnebeskrivelse og emnekode for FRM-MBV5060 – Molekylær og farmasøytisk mikrobiologi og nedleggelse av emnet FRM-MBV9060 – Molekylær og farmasøytisk mikrobiologi fra H19 (vedtakssak)  

Sak-PR 08-19 Søknad om opprettelse av emnebeskrivelsen for FRM5640 – Pharmacoepidemiology Study Design and Manuscript Writing og FRM9640 – NFIF – Pharmacoepidemiology Study Design and Manuscript writing (vedtakssak)

Sak-PR 09-19 Instituttseminaret 4. -5. april 2019 og program for 5.april (diskusjonssak)

Instituttseminaret avholdes 4. og 5. april. Dag 2 (5 april) er satt av til utdanning. På bakgrunn av at vi nå nærmer oss oppstart på masterdelen i den reviderte studieplanen (8.-10. semester) har Utdanningsutvalget kommet frem til at vi trenger å diskutere hvilken form de forskningsforberedende emnene skal ha, samt overordnet diskusjon om masterporteføljen ved institutt (Sak-UU 15-19 Forberedelser til instituttseminaret 4.-5.april) 

Utdanningsleder har gitt Programrådet for 2.avdeling i oppgave å fasilitere disse to sesjonene. Det er satt av ca. to timer til diskusjon av de Forskningsforberedende emnene og ca en time til masteremner. Vi må derfor finne ut hvordan vi ønsker å gjøre dette.

Eventuelt;

Sak-PR 10-19 Sluttevaluering for FRM5210/FRM9210 – Organisk kjemisk basert legemiddeldesign H18 (vedtakssak) 

Sak-PR 11-19 Sluttevaluering for FRM-MBV5060/9060 – Molekylær og farmasøytisk mikrobiologi H18 (vedtakssak) 

Sak -PR 12-19 Sluttevaluering for FRM5570 – Væsketerapi og ernæring H18 (vedtakssak)

Publisert 18. mars 2019 08:02 - Sist endret 12. feb. 2021 14:18