møteinnkalling 14.desember 2021

Saksliste

Sak-PR 18-21 Godkjenning av møteinnkalling og agenda

Sak- PR 19-21-  Undersøke i eget miljø hvordan mastervalg kan forbedres

Sak- PR 20-21- Inspill av nye medlemmer, valg av ny leder for program 2.avd.

Sak- PR 21-21- Evaluering av emnet FARM5000

Sak- PR 22-21- Eventuelt

Publisert 5. jan. 2022 13:20 - Sist endret 5. jan. 2022 13:20