Møteinnkalling 31.august 2021

Sted: Zoom

Tilstede: Léon Reubsaet, Eili Tranheim Kase, Markus Hovd, Lisa Nguyen , Ingunn Tho (etter kl 12), Øystein Gjermshusengen

Saksliste

Sak-PR 13-21 Godkjenning av møteinnkalling og agenda

Sak- PR 14-21- Gjennomgang av sluttevaluering for vårens emner

Sak- PR 15-21- Status masteroppgavevalg høsten 2021

Masterseminar med biblioteket.20.september.

infomøte med studentene som skal velge oppgave.

Sak- PR 16-21- Inngåelse av nye Erasmusavtaler- ny periode 2021-27.

Sak-PR 17-21 Eventuelt

Publisert 4. okt. 2021 11:47 - Sist endret 4. okt. 2021 12:08