møtereferat 14.desember

Møtereferat tirsdag 14/12/21

Sted: Zoom

Tilstede: Léon Reubsaet, Øystein Gjermshusengen, Eili Tranhaim Kase, Ingunn Tho, Gro Smistad, Anders Vik, Karoline Sandbakken.

Ikke tilstede: Markus Hovd

REFERAT
Sak-PR 18-21 Godkjenning av møteinnkalling og agenda

Ingen bemerkninger

Sak- PR 19-21-  Undersøke i eget miljø hvordan mastervalg kan forbedres

Programrådet 2. avdeling skal jobbe med en endring i mastervalget. Hovedpunktet er å gå over til loddtrekning istedenfor systemet som er nå. Det er mye erfaring med dette fra før. Selve mastervalgopplegg vil ikke endre seg så mye: det brukes CANVAS, det skal holdes presentasjon av forskningsgrupper, studentene skal gå rundt for å informere seg. Studentene skal da sende inn sin prioriteringsliste. Ut fra dette blir det da loddtrekning.

Innspill om at presentasjonen av faggrupper utsettes etter at masterstudenter fra fjoråret er kommet i gang på lab. Mulig at det kan settes en begrensing for hvor mange oppgaver veileder kan tilby.

Sak- PR 20-21- Innspill til nye medlemmer, valg av ny leder for program 2.avd.

Nye medlemmer er: Karoline Sandbakken (studentrepresentant), Gro Smistad og Anders Vik. Gro Smistad leder programrådet 2. avdeling. Anders Vik vil være vara.

Léon Reubsaet og Ingunn Tho går ut av programrådet 2. avdeling.

Sak- PR 21-21- Evaluering av emnet FARM5000.

Øystein og Anders viste evalueringen fra underviserne og studenter. Tor Gjøen (emneansvar FARM5000) skal levere emneevalueringen til programrådet. Øystein sender purring. Arbeidet med tilbakemeldingene settes i gang ila januar/februar.

Sak- PR 22-21- Mandat for programrådet 2.avdeling

Programrådet 2. avdeling skal revidere ”Mandat for Programrådet for 2. avdeling”. Dette arbeidet starter etter nyttår.


Sak- PR 23-21- Eventuelt

Ingen saker på eventuellt

Publisert 5. jan. 2022 13:37 - Sist endret 21. mars 2022 15:09