Møtereferat 31.august

Sted: Zoom

Tilstede: Léon Reubsaet, Eili Tranheim Kase, Markus Hovd, Lisa Nguyen , Ingunn Tho (etter kl 12), Øystein Gjermshusengen

Referat

Sak-PR 13-21 Godkjenning av møteinnkalling og agenda

Godkjenning av møte-ingen bemerkninger

Sak- PR 14-21- Gjennomgang av sluttevaluering for vårens emner

Følgende emner har sendt inn sluttevalueringen:

FARM-KJM5010 – Bioanalytisk kjemi I: Avansert bioanalyse i livsvitenskap

FARM4130 – Anvendt statistikk for farmasøyter

FARM5110 – Industriell farmasi

FARM5120 – Klinisk- og sykehusfarmasi

FARM5140 – Idrettsfarmasi og antidoping

FARM5150 – Anvendt farmakokinetikk og dosering i klinisk praksis

FARM5170 – Legemidler ved behandling av degenerative- og livsstilssykdommer

FARM5220 – Farmakoepidemiologi og legemiddelovervåkning i praksis

Sluttevalueringene tas til etterretning. Det var gode gjennomsnittskarakteren og fornøyde studenter på de fleste emner.

FARM5120 – Klinisk- og sykehusfarmasi skal «fryses» våren 2022, og vil ikke bli avholdt i kommende studieår.

 

Sluttevaluering for FARMBIOS4860 etterlyses.

FARM5210 – Nye legemiddelformer  ble ikke avholdt, og dermed ikke evaluert.

Sak- PR 15-21- Status masteroppgavevalg høsten 2021

Studentene har fått tilgang til Canvasrommet og kan gjøre seg kjent med masteroppgave som er tilgjengelig.
20.september er satt av til infomøte med studentene angående mastervalg og masteremner hvor programrådslederen gjennomfører dette sammen med biblioteket.

Sak- PR 16-21- Inngåelse av nye Erasmus avtaler- ny periode 2021-27.

Studentene ønsker flere avtaler med engelsk-talende land

Klargjøring av eksisterende og nye avtaler er under arbeid for inneværende periode.

Leon og Øystein jobber videre med kartlegging av mulige partneruniversitet som tilbyr undervisning på engelsk. Utfordringer med institusjoner utenfor EU er det sannsynligvis ikke vil være del av Erasmus+ programmet. Det må da andre utvekslingsavtaler til. Dette undersøkes nærmere.

Sak-PR 17-21 Eventuelt

Leon avslutter sitt verv som programrådsleder i løpet av høsten.
FARM5000: Organisering av emnet ble diskutert og det kom fram at evalueringen av FARM5000 bør også gå ut til undervisere i faget. Øystein kontakter emneleder Tor Gjøen angående dette.

 

 

 

Publisert 4. okt. 2021 11:52 - Sist endret 4. okt. 2021 11:52