Referat 19.mai 2021

Saksliste

Sak-PR 7-21 Godkjenning av møteinnkalling og agenda

Sak-PR 8-21 Referat fra møte 19.02.21- godkjent

Sak- PR 9-21- Informasjon om biblioteket masterseminar

Informasjon til vitenskapelig ansatte.
Sende ut mail med informasjon. Eili: bekymret for kommunikasjonen til vitenskapelig ansatte. Må sikre at tilbudet blir brukt av studentene. Kan det være obligatorisk for studentene? Dette må undersøkes nærmere.

 

Sak- PR 10-21- Kort presentasjon av evaluering for masteroppgavevalg

Studentrepresentant: ikke fokus på startskudd på masteroppgave, men ta høyde for at kullene snakker med hverandre. Noen veiledere spør om karakterutskrift, dette gjelder noen enkelte personer.

Etablere rutiner-retningslinjer for å ikke bruke karakterutskrift ved vurdering av masterstudent til oppgaveprosjekt.

Sak- PR 11-21 Diskutere tidslinje for masteroppgave.

Vedtak: Oppdeling av masteremner og kontrakt

Gjennomgang av Canvas-oppsett for masteroppgavevalg. Publisere informasjon og sette opp digitale møter for presentasjon av forskningsgruppene ved FAI via zoom.

Sak- PR 12-21- Inngåelse av nye Erasmusavtaler- ny periode 2021-27

Øystein informerer om at studentene ønsker utvekslingsemner som undervises på engelsk.

Sak-PR 13-21 Eventuelt

 

 

 

 

 

 

 

Publisert 4. okt. 2021 11:43 - Sist endret 4. okt. 2021 11:43