Møteinnkalling 14.mars

Saksliste

Sak-PR 5-22 Godkjenning av møteinnkalling og agenda

Sak- PR 6-22- Orienteringssaker

Sak- PR 7-22- Plan for valg av masteremner og masteroppgaver for studentene som begynner på 2.avdeling V-2023

Sak- PR 8-22- Canvasrommet for presentasjon av forskningen og masteroppgaver

 

Sak- PR 9-22- Emneansvar for FARM5945 - Masteroppgave i farmasi

 

Sak- PR 10-22 Adgangsbegrensning på valgfrie masteremner

hva mener vi om det?

 

Sak-PR 11-22 Eventuelt

Publisert 21. mars 2022 14:34 - Sist endret 21. mars 2022 14:42