møteinnkalling 20.april

Saksliste

Sak-PR 12-22 Godkjenning av møteinnkalling og agenda

Sak- PR 13-22- Orienteringssaker

Sak- PR 14-22- Informasjonsmøte, presentasjon av forskningsgrupper og valg av oppgaver - fullstendig og endelig tidsplan (inkl frist for innsending av oppgaver/prosjekt og når Canvasrommet må være oppdatert)

Sak- PR 16-22- Form på "presentasjon av forskningsgruppene/prosjekt" i uke 42 (dvs posterpresentasjon? fysiske presentasjoner? Kombinasjon?)

Sak- PR 17-22- Nytt Canvasrom-gjennomgang/diskusjon( lenke ettersendes)

Sak- PR 18-22- Mal for oppgave/prosjektbeskrivelse til fastvit (utkast ettersendes før møtet)

Sak- PR 19-22- Oppdatering av nettsidene om masteroppgaven; nødvendige vedtak

Sak- PR 20-22- Instruks for internsensor (utkast ettersendes før møtet)

Sak-PR 21-22 Eventuelt

Publisert 27. apr. 2022 13:22 - Sist endret 27. apr. 2022 13:25