Møteinnkalling 7.februar

Sak-PR 1-22 Godkjenning av møteinnkalling og agenda

Sak- PR 2-22-  Orienteringssaker

Sak- PR 3-22- Forslag til endringer til Mandat for programråd 2.avdeling

Sak- PR 4-22- Sluttevaluering for høstemner 2021

 

Sak- PR 5-22- Eventuelt

Publisert 1. feb. 2022 12:57 - Sist endret 1. feb. 2022 13:32