Referat programrådsmøte 14.mars

Referat programrådsmøte 2.avdeling mandag 14.mars 2022

Sted: 298B

Tilstede: Anders Vik,  Eili Tranheim Kase,  Gro Smistad, Markus Herberg Hovd, Martine Narum Øystein Gjermhusengen

 

Saksliste

Sak-PR 5-22 Godkjenning av møteinnkalling og agenda

Referat godkjent. Endring av saksgjennomgang. Programrådsleder ønsket å behandle SAK 9-22 før SAK 8-22.

Sak- PR 6-22- Orienteringssaker

Mandatet for Programråd 2.avdeling er foreløpig ikke godkjent i UU.

Sak- PR 7-22- Plan for valg av masteremner og masteroppgaver for studentene som begynner på 2.avdeling V-2023

 • Programrådet opprettholder bestemmelsen fra møtet 14. desember 2021 at en form for trekning blir gjeldene for masteroppgavetildeling 2023.
 • Det er ønskelig å bruke nettskjema for prioritering av valg.
 • Forslag: Studentene velger emner i 9.semester og moduler til masterforberedende emne når de har fått tildelt oppgave, i samarbeid med veileder.

Vedtak: godkjent

 • Forslag: Studentene som ikke består 7.semesteremner etter utsatt eksamen eller har andre hengefag, deltar ikke i trekning om masteroppgaver.

Vedtak: godkjent

 

Tidsplan

 • Presentasjon av forskningsgrupper i slutten av oktober: uke 42 mellom mandag 17-23-oktober 2022. Dette er meldt til timeplanlegger.
 • Frist for påmelding  til 8.semester-emner: 11.november
 • Frist for innmelding av masteroppgaveønsker: 10.januar
 • Trekning av oppgaver skjer i første halvdel av februar (etter sensur på utsatt eksamen). Oppgavene tildeles ved en form for trekning.
 • Frist for innlevering av masteroppgavekontrakt og samlet plan for masterdelen av studiet, inkludert påmelding til 9.semesteremne og moduler i FARM5000: 1.mars

Sak- PR 8-22- Canvasrommet for presentasjon av forskningen og masteroppgaver

Programrådet ser behov for bedre struktur i Canvasrommet:

 • Samle informasjon om masteroppgaver i utlandet
 • Legge ut informasjon om masteroppgave og forskningsgruppene med følgende nivå: Fagområdeà forskningsgrupper
 • Forsiden i Canvasrommet skal inneholde en tabell med alle frister i forbindelse med valg av emner og masteroppgaver på 2. avdeling. Fristene skal inneholde lenker til aktuelle skjema som skal fylles ut for hver frist og evt. lenke til emneoversikt for valgbare emner/moduler (FARM5000) og lenke til regler for valg av masteroppgave.

 

 

 

Sak- PR 9-22- Emneansvar for FARM5945 - Masteroppgave i farmasi

Vedtak: Programrådsleder foreslås som emneansvarlig for FARM5945 med Programråd 2.avdeling som emnekomité.

 

Sak- PR 10-22 Adgangsbegrensning på valgfrie masteremner - hva mener vi om det?

 

Vedtak: Programrådet 2.avdeling er imot adgangsbegrensning for å tvinge frem en jevnere fordeling av studentene mellom masteremnene. I noen emner er det naturlig med adgangsbegrensning, grunnet for eksempel praksisplass. Adgangsbegrensning må være godt begrunnet, hvor eventuelt stipendiater med tilknytning til farmasøytisk institutt og programstudenter i farmasi har 1.prioritet på emnet. Rangeringsreglene ved for mange studenter må beskrives i detalj.

Kommentar: Det kan være nyttig å kartlegge hvor mange studenter som kan delta i obligatoriske aktiviteter eller kollokvier i emnet, før det utløser behov for ekstra ressurser.

           

Sak-PR 11-22 Eventuelt

 

 

 

 

 

 

 

Publisert 21. mars 2022 14:57 - Sist endret 21. mars 2022 15:09