anneri

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Arbeidsområder

Molekylærbiologi, cellebiologi, mikrobiologi; virus og bakterier, proteinanalyser, klinisk kjemiske analyser

Praktisk tilrettelegging av kursundervisning, samt labveiledning i FRM 2020 (mikrobiologisk kontroll) og FRM 1050.

Ansvarlig for instrumenter og opplæring i bruk av dem.

Bakgrunn

Mange års erfaring innen forskningsarbeid som ingeniør

Kjemiingeniør, Oslo Tekniske Høyskole

 

Emneord: Virus, Molekylærbiologi, Cellebiologi, Opplæring, Genekspresjon, Livsvitenskap - life science, Bakterier, Analyse, Mikrobiologi

Publikasjoner

  • Lampe, Elisabeth Opsjøn; Tandberg, Julia Isabel; Rishovd, Anne-Lise & Winther-Larsen, Hanne Cecilie (2017). Francisella noatunensis ssp. noatunensis iglC deletion mutant protects adult zebrafish challenged with acute mortality dose of wild-type strain. Diseases of Aquatic Organisms.  ISSN 0177-5103.  123(2), s 123- 140 . doi: 10.3354/dao03087
  • Kavaliauskis, Arturas; Arnemo, Marianne; Rishovd, Anne-Lise & Gjøen, Tor (2016). Activation of unfolded protein response pathway during infectious salmon anemia virus (ISAV) infection in vitro an in vivo. Developmental and Comparative Immunology.  ISSN 0145-305X.  54(1), s 46- 54 . doi: 10.1016/j.dci.2015.08.009
  • Kavaliauskis, Arturas; Arnemo, Marianne; Speth, Martin; Lagos, Leidy; Rishovd, Anne-Lise; Estepa, Amparo; Griffiths, Gareth & Gjøen, Tor (2016). Protective effect of a recombinant VHSV-G vaccine using poly(I: C) loaded nanoparticles as an adjuvant in zebrafish (Danio rerio) infection model. Developmental and Comparative Immunology.  ISSN 0145-305X.  61, s 248- 257 . doi: 10.1016/j.dci.2016.04.010
  • Tandberg, Julia Isabel; Lagos Rojas, Leidy Ximena; Langlete, Petter; Berger, Eva Kathrin; Rishovd, Anne-Lise; Roos, Norbert; Varkey, Deepa Ruth; Paulsen, Ian T. & Winther-Larsen, Hanne Cecilie (2016). Comparative Analysis of Membrane Vesicles from Three Piscirickettsia salmonis Isolates Reveals Differences in Vesicle Characteristics.. PLoS ONE.  ISSN 1932-6203.  11 . doi: 10.1371/journal.pone.0165099 Fulltekst i vitenarkiv.
  • Brudal, Espen; Ulanova, Lilia; Lampe, Elisabeth Opsjøn; Rishovd, Anne-Lise; Griffiths, Gareth Wyn & Winther-Larsen, Hanne C. (2014). Establishment of Three Francisella Infections in Zebrafish Embryos at Different Temperatures. Infection and Immunity.  ISSN 0019-9567.  82(6), s 2180- 2194 . doi: 10.1128/IAI.00077-14
  • Aursnes, Ingrid Augusta Stølen; Rishovd, Anne-Lise; Karlsen, Hans Erik & Gjøen, Tor (2011). Validation of reference genes for quantitative RT-qPCR studies of gene expression in Atlantic cod (Gadus morhua I.) during temperature stress. BMC Research Notes.  ISSN 1756-0500.  4
  • Schiøtz, Berit Lyng; Roos, Norbert; Rishovd, Anne-Lise & Gjøen, Tor (2010). Formation of autophagosomes and redistribution of LC3 upon in vitro infection with infectious salmon anemia virus. Virus Research.  ISSN 0168-1702.  151(1), s 104- 107 . doi: 10.1016/j.virusres.2010.03.013

Se alle arbeider i Cristin

  • Lampe, Elisabeth Opsjøn; Zingmark, C.; Hemnann, L.; Brudal, Espen; Rishovd, Anne-Lise; Broms, J.; Hagedorn, M.; Griffiths, Gareth Wyn; Sjøstedt, Anders & Winther-Larsen, Hanne Cecilie (2013). A study of virulence factors in the fish pathogen F. noatunensis ssp noatunensis. Fish and Shellfish Immunology.  ISSN 1050-4648.  34(6), s 1716- 1716
  • Aursnes, Ingrid Augusta Stølen; Gjøen, Tor & Rishovd, Anne-Lise (2009). Effect of hyperthermia on plasma lipids and gene expression in Atlantic Cod. (Gadus Morhua I.). Toxicology Letters.  ISSN 0378-4274.  189, s S192- S192 . doi: 10.1016/j.toxlet.2009.06.582
  • Jorgensen, SM; Grimholt, Unni; Skjodt, K; Gjøen, Tor & Rishovd, Anne-Lise (2005). Cellular and tissue responses on Atlantic salmon (Salmo salar L.) MHC class I genes during ISAV infection. The FASEB Journal.  ISSN 0892-6638.  19

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. nov. 2010 15:36 - Sist endret 8. mars 2011 11:50