English version of this page

Vitenskapelig ansatte - Side 5

Personer 101 - 118 av 118
Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Elin Trapnes Trapnes, Elin Universitetslektor elin.trapnes@farmasi.uio.no
Bilde av Thi Hong Nhung Trinh Trinh, Thi Hong Nhung Postdoktor t.h.n.trinh@farmasi.uio.no
Bilde av Maria Bich-Thuy Truong Truong, Maria Bich-Thuy Førstelektor +47 22855571 m.b.t.truong@farmasi.uio.no Samfunnsfarmasi, Graviditet, Klinisk farmasi, E-helse, Apotektjeneste
Bilde av Johanne Naper Trønnes Trønnes, Johanne Naper Stipendiat +47-22855571 j.n.tronnes@farmasi.uio.no Legemidler, svangerskap
Bilde av Martina Martin Tzanova Tzanova, Martina Martin Stipendiat m.m.tzanova@farmasi.uio.no
Tønnesen, Hanne Hjorth Professor +47 22856593 h.h.tonnesen@farmasi.uio.no Life science, Farmasi, Legemiddelteknologi, Legemiddelformulering, Fotodynamisk terapi, Legemiddelstabilitet, Lysstabilitet, Nanoteknologi, Legemidler
Bilde av Anders Vik Vik, Anders Førsteamanuensis +47 22857451 anders.vik@farmasi.uio.no Livsvitenskap, Legemiddelkjemi, Organisk kjemi, Kjemi, Syntetisk organisk kjemi, Syntese, Lipider, Fettsyrer
Bilde av Kirsten Kilvik Viktil Viktil, Kirsten Kilvik Førsteamanuensis II - Avdeling for farmasøytisk biovitenskap +47-41332217 kirstkv@farmasi.uio.no Klinisk farmasi, Legemiddelgjennomgang, Legemiddelrelaterter problemer, Adherence, Klinisk kommunikasjon, Eldre, Skrøpelighet, Multisyke, Pasientsikkerhet, Tverrproffesjonelt samarbeid
Bilde av Helle Wangensteen Wangensteen, Helle Professor +47 22856567 helle.wangensteen@farmasi.uio.no Farmakognosi, Farmasi, Naturstoffkjemi, Naturstoffer, NMR, Etnofarmakologi, Strukturoppklaring, Antioksidanter, Polyfenoler, Medisinplanter
Bilde av Hanne Cecilie Winther-Larsen Winther-Larsen, Hanne Cecilie Professor +47 22857011 h.c.winther-larsen@farmasi.uio.no Livsvitenskap, Mikrobiologi, Dynamisk genomikk, Vibrio cholerae, Francisella, Yersinia ruckeri, Patogener, Piscirickettsia salmonis Virulens, Kolera, Intracellulære bakterier, Ekstracellulære vesikler, Antimikrobiell resistens
Bilde av Christian Winther Wold Wold, Christian Winther Universitetslektor + 47-47388042 c.w.wold@farmasi.uio.no
Bilde av Mollie Wood Wood, Mollie Forsker
Bilde av Eivind Ystrøm Ystrøm, Eivind Professor +47 22856626 eivind.ystrom@psykologi.uio.no Personlighetspsykologi, Utviklingspsykologi, Arv og miljø, Avdeling for helse- utviklings- og personlighetspsykologi
Bilde av Denis Zosen Zosen, Denis Stipendiat +4798307211 denis.zosen@farmasi.uio.no Neurobiology, Neurodevelopment, Developmental neurotoxicology, Epilepsy, Depression, Neuropharmacology, Stem Cells, Brain organoids, Neurotoxicity, Antidepressants, Antiepileptics
Bilde av Marcus de Bourg de Bourg, Marcus Stipendiat m.de.bourg@farmasi.uio.no
Bilde av Anders Åsberg Åsberg, Anders Professor II +47 22856559 anders.asberg@farmasi.uio.no Legemidler, Farmakologi, Farmakokinetikk, Transplantasjon, Legemiddelinteraksjoner, Transportører, Populasjonsmodellering, Kliniske studier
Bilde av Elisabeth Leere Øiestad Øiestad, Elisabeth Leere Førsteamanuensis +47 22857558 e.l.oiestad@farmasi.uio.no
Bilde av Ole Andreas Løchen Økstad Økstad, Ole Andreas Løchen Professor +47 22854789 +47 92603952 +47 92603952 aloechen@farmasi.uio.no Mikrobiologi, Antibiotikaresistens, Evolusjon, Biofilm, Genomer, DNA sekvensering, Bioinformatikk, Livsvitenskap, Life Science, Molekylærbiologi, Bioteknologi, Biologi, Matforgiftning