Alma Mulac

Bilde av Alma Mulac
English version of this page
Mobiltelefon 48337427
Rom 478
Brukernavn
Besøksadresse Gydas vei 8 STAMI bygningen 0363 Oslo
Postadresse Postboks 1068 Blindern 0316 OSLO
Andre tilknytninger Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (Student)

Akademiske interesser

Jeg er farmasøyt og stipendiat med genuin interesse i sikkerhet rundt legemiddelhåndteringen. Tittelen til doktorgraden min er "Innovative interventions to improve medication safety- Learning from medication errors".

Jeg forsker på legemiddelfeil på norske sykehus ved å identifisere risikoområder og medvirkende årsaker med hensikt til å gjøre legemiddelhåndtering sikrere for pasientene. Jeg ser også på effektene av Lukket legemiddelsløyfe på pasientsikkerhetsikkerhet.

Bakgrunn

CandPharm, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina 2011

Worked as Oncology Specialist for Glaxo Smith Kline, 2011 - 2012

MSc in Pharmacy, UiO, 2016

Worked as a pharmacist, Norway 2012-2017

 

Emneord: Pasientsikkerhet, Legemiddelfeil, Samfunnsfarmasi, Klinisk farmasi
Publisert 14. sep. 2018 15:36 - Sist endret 28. okt. 2020 06:51