Eirin Guldsten Robinson

Bilde av Eirin Guldsten Robinson
English version of this page
Rom 473
Brukernavn
Besøksadresse Gydas vei 8 0363 OSLO
Postadresse Postboks 1068 Blindern 0316 Oslo
Andre tilknytninger Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (Student)

Faglige interesser

Tittelen på doktorgraden min er "Health economic aspects of potentially inappropriate prescribing and prescription interventions in older polypharmacy patients in primary and secondary care" 

Nøkkelord: Helseøkonomi, uhensiktsmessig forskrivning, polyfarmasi, kliniske studier, registerdata, legemiddelbruk og -sikkerhet blant sårbare grupper

Bakgrunn

CandPharm, Universitetet i Oslo 

Kliniske studier, medisinsk informasjon og vitenskapelig rådgiver i farmasøytisk industri (1998-2009 og 2012-2017)

Fag- og kommunikasjonsrådgiver i Norges Farmaceutiske Forening (2009-2012)

Samarbeid

Forskergruppen IPSUM, UiT

 

Emneord: Helseøkonomi, Legemiddeløkonomi, Kliniske studier, Registerbasert forskning, Samfunnsfarmasi
Publisert 6. des. 2018 14:23 - Sist endret 14. feb. 2022 11:48