Else-Lydia Toverud

Bilde av Else-Lydia Toverud
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

Legemiddelbruk med fokus på eldre og spesielt kroniske pasienter. Her inngår også pasienter med livstruende sykdommer.

Hvilke legemiddeløkonomiske strategier som er satt i verk og som har hatt en innvirkning på samfunnets legemiddelutgifter.

Feilbruk av legemidler i befolkningen, også med tanke på kultur- og språkproblemer hos innvandrergrupper.

Spesiell interesse: Hvordan få befolkningen til å bruke legemidler på en riktigere måte.

Undervisning

I tillegg holder jeg forskningsetikkundervisningen under de forskningsforberedende emnene.

Bakgrunn

Professor i samfunnsfarmasi, UiO. Ansatt ved Farmasøytisk institutt siden 1991.

Førsteamanuensis ved Institutt for farmakoterapi, Det medisinske fakultet, UiO, 1985-1991

Førsteamanuensis ved Statens Reseptarhøgskole, 1982-1985

PhD (godkjent som Dr.philos. i Norge) fra Department of Clinical Pharmacology, RPMS, Hammersmith hospital, University of London, 1977-1981

Vitenskapelig assistent, Farmasøytisk institutt, UiO, 1972-1976

Forskningsopphold Ecolede Pharmacie, Univ. De Geneve, Sveits, 1971-1972

Forskningsassistent, Farmasøytisk institutt, 1970

Apotekereksamen 1969

Verv

Medlem av PhD-utvalget, Farmasøytisk institutt, UiO

Stedfortreder for avdelingsleder, Avdeling for farmasi, Farmasøytisk institutt, UiO

Samarbeid

Internasjonal helse, Det medisinske fakultet, UiO

Avdeling for samfunnsfarmasi, UiB

Ass.prof. Sunitha Srinivas, School of Pharmacy, Rhodes University, Grahamstown, South Africa

Helsedirektoratet, Oslo

Apotekforeningen, Oslo

Internasjonal helse- og sosialgruppe (IHSG), Oslo

Overlege Olav Øktedalen, Infeksjonsmedisinsk avdeling, Oslo Universitetssykehus

Antidoping Norge

 

Emneord: Naturmidler, Feilbruk av legemidler, Legemiddelbehandling/Legemiddelbruk, Legemiddelbruk blant etniske minoriteter, Legemiddelbruk blant HIV-pasienter, Legemiddeløkonomi, Etterlevelse, Samfunnsfarmasi, Eldre

Publikasjoner

 • Abuelmagd, Walaa Metwally Ali Abdalaah; Osman, Bavi Botan; Håkonsen, Helle; Jenum, Anne Karen & Toverud, Else-Lydia (2019). Experiences of Kurdish immigrants with the management of type 2 diabetes: a qualitative study from Norway. Scandinavian Journal of Primary Health Care.  ISSN 0281-3432.  37(3), s 345- 352 . doi: 10.1080/02813432.2019.1639911 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Abuelmagd, Walaa; Afandi, Bachar; Håkonsen, Helle; Khmidi, Seham & Toverud, Else-Lydia (2018). Challenges in the management of Type 2 Diabetes among native women in the United Arab Emirates. Diabetes Research and Clinical Practice.  ISSN 0168-8227.  142, s 56- 62 . doi: 10.1016/j.diabres.2018.04.018
 • Gutema, Girma Belachew; Håkonsen, Helle; Engidawork, Ephrem & Toverud, Else-Lydia (2018). Multiple challenges of antibiotic use in a large hospital in Ethiopia - A ward-specific study showing high rates of hospital-acquired infections and ineffective prophylaxis. BMC Health Services Research.  ISSN 1472-6963.  18(1) . doi: 10.1186/s12913-018-3107-9
 • Abuelmagd, Walaa; Håkonsen, Helle; Mahmood, Khadijah Qurrat-ul-Ain; Taghizadeh, Najmeh & Toverud, Else-Lydia (2017). Living with Diabetes: Personal Interviews with Pakistani Women in Norway. Journal of Immigrant and Minority Health.  ISSN 1557-1912.  s 1- 6 . doi: 10.1007/s10903-017-0622-4
 • Mamen, Anette Vik; Håkonsen, Helle; Kjome, Reidun Lisbet Skeide; Krabbesund, Bjørn Gustavsen & Toverud, Else-Lydia (2015). Norwegian elderly patients' need for drug information and attitudes towards medication use reviews in community pharmacies. International Journal of Pharmacy Practice (IJPP).  ISSN 0961-7671.  23(6), s 423- 428 . doi: 10.1111/ijpp.12184
 • Svensberg, Karin Anna Evelina; Sporrong Kälvemark, Sofia; Håkonsen, Helle & Toverud, Else-Lydia (2015). 'Because of the circumstances, we cannot develop our role': Norwegian community pharmacists' perceived responsibility in role development. International Journal of Pharmacy Practice (IJPP).  ISSN 0961-7671.  23(4), s 256- 265 . doi: 10.1111/ijpp.12154
 • Toverud, Else-Lydia; Hartmann, Katrin & Håkonsen, Helle (2015). A Systematic Review of Physicians’ and Pharmacists’ Perspectives on Generic Drug Use: What are the Global Challenges?. Applied Health Economics and Health Policy.  ISSN 1175-5652.  13, s 35- 45 . doi: 10.1007/s40258-014-0145-2
 • Håkonsen, Helle; Lees, Karine & Toverud, Else-Lydia (2014). Cultural barriers encountered by Norwegian community pharmacists in providing service to non-Western immigrant patients. International Journal of Clinical Pharmacy.  ISSN 2210-7703.  36(6), s 1144- 1151 . doi: 10.1007/s11096-014-0005-z
 • Ruud, Karine Wabø; Srinivas, Sunitha C. & Toverud, Else-Lydia (2014). Knowledge of HIV and its treatment among health care providers in South Africa. International Journal of Clinical Pharmacy.  ISSN 2210-7703.  36(2), s 352- 359 . doi: 10.1007/s11096-013-9902-9
 • Håkonsen, Helle & Toverud, Else-Lydia (2012). A review of patient perspectives on generics substitution: what are the challenges for optimal drug use. GaBI Journal.  ISSN 2033-6403.  1(1), s 28- 32 . doi: 10.5639/gabij.2012.0101.008 Vis sammendrag
 • Håkonsen, Helle & Toverud, Else-Lydia (2012). Cultural influences on medicine use among first-generation Pakistani immigrants in Norway. European Journal of Clinical Pharmacology.  ISSN 0031-6970.  68(2), s 171- 178 . doi: 10.1007/s00228-011-1111-7 Vis sammendrag
 • Lees, Karine; Håkonsen, Helle & Toverud, Else-Lydia (2012). Betjening av innvandrerkunder på norske apotek. Norsk Farmaceutisk Tidsskrift.  ISSN 0029-1935.  12, s 34- 34
 • Ruud, Karine Wabø; Srinivas, Sunitha C. & Toverud, Else-Lydia (2012). Healthcare providers' experiences with adverse drug reactions and adherence challenges in antiretroviral therapy of HIV patients in the Eastern Cape Province, South Africa. European Journal of Clinical Pharmacology.  ISSN 0031-6970.  68(9), s 1321- 1328 . doi: 10.1007/s00228-012-1254-1
 • Håkonsen, Helle & Toverud, Else-Lydia (2011). Special challenges for drug adherence following generic substitution in Pakistani immigrants living in Norway. European Journal of Clinical Pharmacology.  ISSN 0031-6970.  67(2), s 193- 201 . doi: 10.1007/s00228-010-0960-9 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Hassan, Samya Khalid; Toverud, Else-Lydia & Håkonsen, Helle (2019). Oslo-farmasøyters holdninger, erfaringer og kunnskaper vedrørende antibiotikabruk.
 • Nilsen, Lars Broch & Toverud, Else-Lydia (2019, 14. juni). Avdekket mangler I kunnskap om antibiotika. [Fagblad].  Dagens Medisin.
 • Toverud, Else-Lydia (2019). Oslo-farmasøyters holdninger, erfaringer og kunnskaper vedrørende antibiotikabruk.
 • Toverud, Else-Lydia (2019). Utfordringer for innvandrere ved: - legemiddelbrul - egenbehandling av Type 2 diabetes.
 • Toverud, Else-Lydia & Håkonsen, Helle (2019). Generic drug policies, In Zaheer-Ud-Din Babar (ed.),  Encyclopedia of Pharmacy Practice and Clinical Pharmacy.  Elsevier.  ISBN 9780128127353.  Generic drug policies.  s 130 - 138
 • Toverud, Else-Lydia & Håkonsen, Helle (2019). Kommuneansatte farmasøyter - en studie over deres egne erfaringer om hva disse stillingene innebærer.
 • Toverud, Else-Lydia & Håkonsen, Helle (2019). Kommunefarmasi I Norge- en studie over deres egne erfaringer om hva disse stillingene innebærer.
 • Toverud, Else-Lydia & Håkonsen, Helle (2019). Kommunefarmasi i Norge En studie over hva farmasøyter bidrar med og hva de mener det er behov for av farmasøytiske tjenester i kommunehelsetjenesten.
 • Ramathan, Chimen; Ramathan, Chimen & Toverud, Else-Lydia (2018). Erfaringer og holdninger vedrørende antibiotikabruk hos kurdere i Oslo.
 • Toverud, Else-Lydia (2018). Legemiddelbehandling - Placebo og placeboeffekt, I: Kjersti Bakken & Anne Gerd Granås (red.),  Samfunnsfarmasi.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2456-2.  Kapittel 9.1.  s 291 - 296
 • Toverud, Else-Lydia (2016). Physicians' and pharmacists' perspectives on generics use. GaBI Journal.  ISSN 2033-6403.
 • Adnan, Esra Nahro; Toverud, Else-Lydia & Håkonsen, Helle (2015). Holdninger til bruken av generisk substitusjon hos alvorlig syke pasienter.
 • Toverud, Else-Lydia (2015). Eldres forhold til pakningsvedlegg for reseptfrie analgetika.
 • Toverud, Else-Lydia (2015). Hva er placebo? Fortid og nåtid..
 • Toverud, Else-Lydia (2015). Hva trenger det norske samfunn primært fra dere som farmasøyter.
 • Toverud, Else-Lydia (2015). Kulturelle forskjeller og utfordringer vedrørende legemiddelbruk i Norge idag.
 • Toverud, Else-Lydia; Abuelmagd, Walaa; Mahmood, Khadijah Q.; Taghizadeh, Najmeh; Jukovljevic, Marina & Håkonsen, Helle (2015). Diabetic Pakistani women in Oslo, Norway, and their need for information.
 • Toverud, Else-Lydia; Håkonsen, Helle; Abuelmagd, Walaa & Jakovljevic, Marina (2015). Betydning av piktogrammer for farmasøyter ved betjening av ikke-vestlige innvandrerkunder på norske apotek.
 • Toverud, Else-Lydia; Håkonsen, Helle; Mahmood, Khadijah Q.; Taghizadeh, Najmeh; Vuljovic, Marina & Abuelmagd, Walaa (2015). Ethnic Norwegian doctors and diabetic Pakistani women in Oslo - What is the patients' need for information?.
 • Wasfy, Hozan; Toverud, Else-Lydia & Håkonsen, Helle (2015). Informasjonsbehov vedrørende diabetesbehandling av ikke-vestlige barn samt en sammenligning av dette med behovet hos yngre, ikke-vestlige kvinner med diabetes i Norge.
 • Abuelmagd, Walaa; Mahmood, Khadijah Q.; Tagizadeh, Najmeh; Håkonsen, Helle & Toverud, Else-Lydia (2014). Diabetic Pakistani women in Oslo: Is their need for information about their treatment fulfilled?.
 • Abuelmagd, Walaa; Mahmood, Khadijah Q.; Tagizadeh, Najmeh; Håkonsen, Helle & Toverud, Else-Lydia (2014). Pakistani women's need for information about their diabetic medication - A study from Oslo, Norway where there is a large Pakistani population.
 • Gutema, Girma Belachew; Håkonsen, Helle; Engidawork, Ephrem & Toverud, Else-Lydia (2014). Are strategies for rational drug use of antibiotics followed by prescribers in Norwegian healthcare?.
 • Mahmood, Khadijah Q.; Abuelmagd, Walaa; Håkonsen, Helle & Toverud, Else-Lydia (2014). Informasjonsbehov vedrørende diabetesbehandling hos eldre pakistanske kvinner i Oslo.
 • Mahmoud, Khadijah; Håkonsen, Helle & Toverud, Else-Lydia (2014). Informasjonsbehov vedrørende diabetesbehandling hos eldre pakistanske kvinner i Oslo.
 • Svensberg, Karin Anna Evelina; Håkonsen, Helle; Toverud, Else-Lydia & Sporrong Kälvemark, Sofia (2014). Applying an agent and agency framework when studying community pharmacists' role development.
 • Svensberg, Karin Anna Evelina; Håkonsen, Helle; Toverud, Else-Lydia & Sporrong, Sofia K (2014). Applying an Agency Framework when Studying Community Pharmacists’ Role Development. Research in Social and Administrative Pharmacy.  ISSN 1551-7411.  10(5), s e8- e8 . doi: 10.1016/j.sapharm.2014.07.027
 • Toverud, Else-Lydia (2014, 12. oktober). Diabetes blant pakistanske kvinner i Norge i dag. [TV].  Dagsrevyen, nrk.
 • Toverud, Else-Lydia (2014, 15. februar). Frykter svin I medisin.  Vårt Land.
 • Toverud, Else-Lydia (2014). Kulturelle utfordringer for medikamentbruken.
 • Toverud, Else-Lydia (2014). Kulturelleutfordringer for medikamentbruken.
 • Toverud, Else-Lydia (2014). Legemiddelbruk i Norge i dag- Kulturelle forskjeller og utfordringer.
 • Toverud, Else-Lydia (2014, 15. februar). Legens forhold til religiøse aspekter ved legemiddelbruk hos ikke-vestlige innvandrere. [Radio].  nrk dagsnytt.
 • Toverud, Else-Lydia (2014, 13. februar). Mange norskpakistanere tar medisinene feil. [Fagblad].  Dagens Medisin.
 • Toverud, Else-Lydia (2014, 13. november). Piktogrammer som en eventuell hjelp ved legemiddelbruk hos innvandrere i Norge. [Radio].  Dagsnytt, nrk.
 • Toverud, Else-Lydia (2014). Ramadan og svinegelatin skaper medisinske forviklinger. Nyhetsbrev fra Apotekforeningen.
 • Toverud, Else-Lydia (2014). Ramadan og svinegelatin skaper medisinske forviklinger. Forskning.no.  ISSN 1891-635X.
 • Toverud, Else-Lydia (2014). Ramadan og svinegelatin skaper religiøse forviklinger. Nyhetsbrev fra Legemiddelindustrien.
 • Toverud, Else-Lydia; Håkonsen, Helle & Abuelmagd, Walaa (2014). Ramadan og svinegelatin skaper medisinske forviklinger. www.mn.uio.no/farmasi.
 • Vogt, Yngve & Toverud, Else-Lydia (2014, 31. januar). Ramadan og svinegelatin skaper religiøse forviklinger. [Fagblad].  Apollon.
 • Abuelmagd, Walaa; Håkonsen, Helle & Toverud, Else-Lydia (2013). Erfaringer norske allmennleger og farmasøyter har etter kontakt med pasienter med ikke-vestlig bakbrunn.
 • Abuelmagd, Walaa; Håkonsen, Helle & Toverud, Else-Lydia (2013). Experiences of Norwegian general practitioners and pharmacists following their contact With ethnic minority patients.
 • Abuelmagd, Walaa & Toverud, Else-Lydia (2013). Norske pasienters erfaringer med og holdninger til pasienter med innvandrerbakgrunn samt en sammenligning av dette med tilsvarende erfaringer og holdninger hos norske farmasøyter.
 • Alfonso, Rafael; Brixner, Diana; Ferraz, Marcos; Hu, Shanlian; Zoltan, Kalo; Maniadakis, Nikos & Toverud, Else-Lydia (2013). Pharmaceutical Inter-changeability Reference Guide.
 • Castello, Claudio; Håkonsen, Helle; Abuelmagd, Walaa; Taghizadeh, Najmeh; Mahmood, Khadijah Q. & Toverud, Else-Lydia (2013, 15. november). Frykter alkohol og svin i medisin.  Utrop.
 • Håkonsen, Helle; Mamen, Anette Vik; Gustavsen-Krabbesund, Bjørn; Kjome, Reidun Lisbet Skeide & Toverud, Else-Lydia (2013). Elderly patients’ need for medicines information and attitudes towards medication reviews in pharmacies.
 • Kragstad, Ida K.; Håkonsen, Helle & Toverud, Else-Lydia (2013). Are patients' attitudes towards the use ogf generic drugs dependent on the severity of their illness?.
 • Kragstad, Ida K.; Håkonsen, Helle & Toverud, Else-Lydia (2013). Er norske pasienters holdninger til bruk av generiske legemidler avhengig av sykdommens alvorlighetsgrad?.
 • Kragstad, Ida Kristine & Toverud, Else-Lydia (2013). Er norske pasienters holdninger til bruk av generiske legemidler avhengig av sykdommens alvorlighetsgrad?.
 • Svensberg, Karine; Sporrong, Sofia K; Håkonsen, Helle & Toverud, Else-Lydia (2013). "Because of the circumstances we cannot develop" - Norwegian community pharmacists' perceived responsibility in patient care and role development.
 • Toverud, Else-Lydia (2013). A systematic review on physicians' and pharmacists' perceptions and experiences regarding generic substitution.
 • Toverud, Else-Lydia (2013). Challenges in doing research projects regarding drug use in immigrants: Experiences from Norway.
 • Toverud, Else-Lydia (2013). Hvor oppmerksomme er norske fastleger og farmasøyter på at religion påvirker ikke-vestlige innvandrerpasienters legemiddelbruk ?. Best Practice.  ISSN 1329-1874.  (7, 3.årg.), s 30- 31
 • Toverud, Else-Lydia (2013). Hvordan kan farmasøyter bidra til riktigere legemiddelbruk i vår aldrende og flerkulturelle befolkning?.
 • Toverud, Else-Lydia (2013, 08. august). Jæmlikhet i fokus på årets NSPC-møte. [Tidsskrift].  Svensk Farmaceutisk Tidsskrift nr.4 2013.
 • Toverud, Else-Lydia (2013). Legemiddelbruk blant ikke-vestlige innvandrere i Norge.
 • Toverud, Else-Lydia (2013). Legemiddelbruk blant innvandrere i Norge. Kulturell og religiøs påvirkning på legemiddeletterlevelsen.
 • Toverud, Else-Lydia (2013). Ramadan og svinegelatin skaper medisinske forviklinger. Nyhetsbrev fra Legemiddelindustrien.
 • Toverud, Else-Lydia & Gjersvik, Petter Morten (2013, 07. januar). Bistand av farmasøyt i oppfølging av hjertepasienter. [Internett].  Tidsskrift for Den norske legeforening.
 • Toverud, Else-Lydia; Hartmann, Katrin & Håkonsen, Helle (2013). Physicians’ and pharmacists’ perspectives on generic drugs and generic substitution: Challenges in different parts of the world.
 • Toverud, Else-Lydia; Hartmann, Katrin & Håkonsen, Helle (2013). Physicians' and pharmacists' perspectives on generic substitution - Challenges in different parts of the world.
 • Gustavsen-Krabbesund, Bjørn & Toverud, Else-Lydia (2012). Legemiddelsamtaler i apotek - Hvilke informasjonsbehov har eldre legemiddelbrukere i Oslo ?.
 • Håkonsen, Helle; Lees, Karine & Toverud, Else-Lydia (2012). Norwegian pharmacists’ encounter with immigrant patients.
 • Lees, Karine; Håkonsen, Helle & Toverud, Else-Lydia (2012). Utfordringer for farmasøyter ved betjening av innvandrerkunder i norske apotek.
 • Lees, Karine & Toverud, Else-Lydia (2012). Utfordringer for farmasøyter ved betjening av innvandrerkunder på norske apotek.
 • Mamen, Anette Vik & Toverud, Else-Lydia (2012). Eldre menneskers ønsker og behov for legemiddelsamtaler i apotek.
 • Nguyen, Phuong Huynh & Toverud, Else-Lydia (2012). Apotekansattes erfaringer, holdninger og kunnskaper rundt homøopatiske medisiner.
 • Skinstad, Susanne; Håkonsen, Helle & Toverud, Else-Lydia (2012). Allmennpraktiserende legers holdninger til og erfaringer med generisk substitusjon.
 • Skinstad, Susanne & Toverud, Else-Lydia (2012). Norske allmennpraktiserende legers holdninger til og erfaringer med generisk substitusjon i apotek.
 • Storvik, Anne Grete; Toverud, Else-Lydia; Håkonsen, Helle & Skinstad, Susanne (2012, 22. november). Legene positive til generisk substitusjon.  Dagens Medisin.
 • Toverud, Else-Lydia (2012). Samfunnsfarmasi. Veneficus.  ISSN 0042-3351.  77.årg.(6), s 6- 7
 • Toverud, Else-Lydia (2012). Social Pharmacy in the World: Progress and Collaboration.- The Development of Social Pharmacy in Norway.
 • Toverud, Else-Lydia (2012). Utfordringer ved legemiddelbruken i Norge idag.
 • Toverud, Else-Lydia & Gran, Even (2012, 05. desember). Vanskelig for apotekene å gi råd om homøopati.  Fri Tanke (Tidsskrift for Humanetisk Forbund).
 • Toverud, Else-Lydia & Pedersen, Tonje (2012, 08. mars). Legemiddelbruk blant diabetespasienter med etnisk minoritetsbakgrunn.  Diabetesforum.
 • Toverud, Else-Lydia; Srinivas, Sunitha & Ruud, Karine Wabø (2012). Antiretroviral Treatment in HIV/AIDS - Patients in Norway and South Africa. Similarities ans Differences.
 • Castello, Claudio; Toverud, Else-Lydia & Håkonsen, Helle (2011, 29. september). Språkproblemer gir feilmedisinering.  Innvandreravisen Utrop.
 • Halvorsen, Ingvild Silderen; Ertesvåg, Åse & Toverud, Else-Lydia (2011). Yngre personers meninger om reseptfrie analgetika. En fokusgruppestudie med studenter fra Oslo.
 • Håkonsen, Helle; Hopen, Heidi Skjønhaug & Toverud, Else-Lydia (2011). Pharmaceutical tendering in Norwegian hospitals – The obstacles to safe medication administration. (E)Hospital.  ISSN 1374-321X.  13(3), s 32- 34
 • Håkonsen, Helle & Toverud, Else-Lydia (2011). Cultural barriers to medicine use among Pakistani immigrants in Norway.
 • Håkonsen, Helle & Toverud, Else-Lydia (2011). Exploring the patients’ experiences with generic substitution: what are the challenges for optimal drug use?.
 • Håkonsen, Helle & Toverud, Else-Lydia (2011). Generic drug policies in the Nordic countries.
 • Håkonsen, Helle & Toverud, Else-Lydia (2011). Pasienters erfaringer med generisk substitusjon: Nye utfordringer for legemiddelbruk.
 • Håkonsen, Helle & Toverud, Else-Lydia (2011). Spesielle utfordringer for legemiddeletterlevelse blant førstegenerasjons innvandrere fra Pakistan.
 • Pettersen, Petter Morten; Håkonsen, Helle & Toverud, Else-Lydia (2011, 21. august). Halvparten vet lite om egen medisinering.  Dagens Medisin.
 • Ruud, Karine Wabø; Srinivas, Sunitha C. & Toverud, Else-Lydia (2011). Knowledge of HIV infection and antiretroviral treatment among health care providers in the Eastern Cape Province, South Africa.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. nov. 2010 15:45 - Sist endret 15. des. 2016 14:55

Forskergrupper