Else-Lydia Toverud

Professor emeritus - Farmasøytisk institutt
Bilde av Else-Lydia Toverud
English version of this page
Telefon +47 22856129
Mobiltelefon +47 93254707
Rom 047 C
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 3 Farmasibygningen 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1068 Blindern 0316 OSLO

Faglige interesser

Legemiddelbruk med fokus på eldre og spesielt kroniske pasienter. Her inngår også pasienter med livstruende sykdommer.

Hvilke legemiddeløkonomiske strategier som er satt i verk og som har hatt en innvirkning på samfunnets legemiddelutgifter.

Feilbruk av legemidler i befolkningen, også med tanke på kultur- og språkproblemer hos innvandrergrupper.

Spesiell interesse: Hvordan få befolkningen til å bruke legemidler på en riktigere måte.

Undervisning

I tillegg holder jeg forskningsetikkundervisningen under de forskningsforberedende emnene.

Bakgrunn

Professor i samfunnsfarmasi, UiO. Ansatt ved Farmasøytisk institutt siden 1991.

Førsteamanuensis ved Institutt for farmakoterapi, Det medisinske fakultet, UiO, 1985-1991

Førsteamanuensis ved Statens Reseptarhøgskole, 1982-1985

PhD (godkjent som Dr.philos. i Norge) fra Department of Clinical Pharmacology, RPMS, Hammersmith hospital, University of London, 1977-1981

Vitenskapelig assistent, Farmasøytisk institutt, UiO, 1972-1976

Forskningsopphold Ecolede Pharmacie, Univ. De Geneve, Sveits, 1971-1972

Forskningsassistent, Farmasøytisk institutt, 1970

Apotekereksamen 1969

Verv

Medlem av PhD-utvalget, Farmasøytisk institutt, UiO

Stedfortreder for avdelingsleder, Avdeling for farmasi, Farmasøytisk institutt, UiO

Samarbeid

Internasjonal helse, Det medisinske fakultet, UiO

Avdeling for samfunnsfarmasi, UiB

Ass.prof. Sunitha Srinivas, School of Pharmacy, Rhodes University, Grahamstown, South Africa

Helsedirektoratet, Oslo

Apotekforeningen, Oslo

Internasjonal helse- og sosialgruppe (IHSG), Oslo

Overlege Olav Øktedalen, Infeksjonsmedisinsk avdeling, Oslo Universitetssykehus

Antidoping Norge

 

Emneord: Naturmidler, Feilbruk av legemidler, Legemiddelbehandling/Legemiddelbruk, Legemiddelbruk blant etniske minoriteter, Legemiddelbruk blant HIV-pasienter, Legemiddeløkonomi, Etterlevelse, Samfunnsfarmasi, Eldre
Publisert 3. nov. 2010 15:45 - Sist endret 15. des. 2016 14:55

Forskergrupper