Else-Lydia Toverud

Bilde av Else-Lydia Toverud
English version of this page
Telefon +47 22856129
Rom 047 C
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 3 Farmasibygningen 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1068 Blindern 0316 Oslo

Faglige interesser

Legemiddelbruk med fokus på eldre og spesielt kroniske pasienter. Her inngår også pasienter med livstruende sykdommer.

Hvilke legemiddeløkonomiske strategier som er satt i verk og som har hatt en innvirkning på samfunnets legemiddelutgifter.

Feilbruk av legemidler i befolkningen, også med tanke på kultur- og språkproblemer hos innvandrergrupper.

Spesiell interesse: Hvordan få befolkningen til å bruke legemidler på en riktigere måte.

Undervisning

I tillegg holder jeg forskningsetikkundervisningen under de forskningsforberedende emnene.

Bakgrunn

Professor i samfunnsfarmasi, UiO. Ansatt ved Farmasøytisk institutt siden 1991.

Førsteamanuensis ved Institutt for farmakoterapi, Det medisinske fakultet, UiO, 1985-1991

Førsteamanuensis ved Statens Reseptarhøgskole, 1982-1985

PhD (godkjent som Dr.philos. i Norge) fra Department of Clinical Pharmacology, RPMS, Hammersmith hospital, University of London, 1977-1981

Vitenskapelig assistent, Farmasøytisk institutt, UiO, 1972-1976

Forskningsopphold Ecolede Pharmacie, Univ. De Geneve, Sveits, 1971-1972

Forskningsassistent, Farmasøytisk institutt, 1970

Apotekereksamen 1969

Verv

Medlem av PhD-utvalget, Farmasøytisk institutt, UiO

Stedfortreder for avdelingsleder, Avdeling for farmasi, Farmasøytisk institutt, UiO

Samarbeid

Internasjonal helse, Det medisinske fakultet, UiO

Avdeling for samfunnsfarmasi, UiB

Ass.prof. Sunitha Srinivas, School of Pharmacy, Rhodes University, Grahamstown, South Africa

Helsedirektoratet, Oslo

Apotekforeningen, Oslo

Internasjonal helse- og sosialgruppe (IHSG), Oslo

Overlege Olav Øktedalen, Infeksjonsmedisinsk avdeling, Oslo Universitetssykehus

Antidoping Norge

 

Emneord: Naturmidler, Feilbruk av legemidler, Legemiddelbehandling/Legemiddelbruk, Legemiddelbruk blant etniske minoriteter, Legemiddelbruk blant HIV-pasienter, Legemiddeløkonomi, Etterlevelse, Samfunnsfarmasi, Eldre

Publikasjoner

 • Abuelmagd, Walaa Metwally Ali Abdalaah; Osman, Bavi Botan; Håkonsen, Helle; Jenum, Anne Karen & Toverud, Else-Lydia (2019). Experiences of Kurdish immigrants with the management of type 2 diabetes: a qualitative study from Norway. Scandinavian Journal of Primary Health Care. ISSN 0281-3432. 37(3), s. 345–352. doi: 10.1080/02813432.2019.1639911. Fulltekst i vitenarkiv
 • Abuelmagd, Walaa; Afandi, Bachar; Håkonsen, Helle; Khmidi, Seham & Toverud, Else-Lydia (2018). Challenges in the management of Type 2 Diabetes among native women in the United Arab Emirates. Diabetes Research and Clinical Practice. ISSN 0168-8227. 142, s. 56–62. doi: 10.1016/j.diabres.2018.04.018.
 • Gutema, Girma Belachew; Håkonsen, Helle; Engidawork, Ephrem & Toverud, Else-Lydia (2018). Multiple challenges of antibiotic use in a large hospital in Ethiopia - A ward-specific study showing high rates of hospital-acquired infections and ineffective prophylaxis. BMC Health Services Research. ISSN 1472-6963. 18(1). doi: 10.1186/s12913-018-3107-9.
 • Abuelmagd, Walaa; Håkonsen, Helle; Mahmood, Khadijah Qurrat-ul-Ain; Taghizadeh, Najmeh & Toverud, Else-Lydia (2017). Living with Diabetes: Personal Interviews with Pakistani Women in Norway. Journal of Immigrant and Minority Health. ISSN 1557-1912. s. 1–6. doi: 10.1007/s10903-017-0622-4.
 • Mamen, Anette Vik; Håkonsen, Helle; Kjome, Reidun Lisbet Skeide; Krabbesund, Bjørn Gustavsen & Toverud, Else-Lydia (2015). Norwegian elderly patients' need for drug information and attitudes towards medication use reviews in community pharmacies. International Journal of Pharmacy Practice (IJPP). ISSN 0961-7671. 23(6), s. 423–428. doi: 10.1111/ijpp.12184.
 • Toverud, Else-Lydia; Hartmann, Katrin & Håkonsen, Helle (2015). A Systematic Review of Physicians’ and Pharmacists’ Perspectives on Generic Drug Use: What are the Global Challenges? Applied Health Economics and Health Policy. ISSN 1175-5652. 13, s. 35–45. doi: 10.1007/s40258-014-0145-2.
 • Svensberg, Karin Anna Evelina; Sporrong Kälvemark, Sofia; Håkonsen, Helle & Toverud, Else-Lydia (2015). 'Because of the circumstances, we cannot develop our role': Norwegian community pharmacists' perceived responsibility in role development. International Journal of Pharmacy Practice (IJPP). ISSN 0961-7671. 23(4), s. 256–265. doi: 10.1111/ijpp.12154.
 • Håkonsen, Helle; Lees, Karine & Toverud, Else-Lydia (2014). Cultural barriers encountered by Norwegian community pharmacists in providing service to non-Western immigrant patients. International Journal of Clinical Pharmacy. ISSN 2210-7703. 36(6), s. 1144–1151. doi: 10.1007/s11096-014-0005-z.
 • Ruud, Karine Wabø; Srinivas, Sunitha C. & Toverud, Else-Lydia (2014). Knowledge of HIV and its treatment among health care providers in South Africa. International Journal of Clinical Pharmacy. ISSN 2210-7703. 36(2), s. 352–359. doi: 10.1007/s11096-013-9902-9.
 • Lees, Karine; Håkonsen, Helle & Toverud, Else-Lydia (2012). Betjening av innvandrerkunder på norske apotek. Norsk Farmaceutisk Tidsskrift. ISSN 0029-1935. 12, s. 34–34.
 • Ruud, Karine Wabø; Srinivas, Sunitha C. & Toverud, Else-Lydia (2012). Healthcare providers' experiences with adverse drug reactions and adherence challenges in antiretroviral therapy of HIV patients in the Eastern Cape Province, South Africa. European Journal of Clinical Pharmacology. ISSN 0031-6970. 68(9), s. 1321–1328. doi: 10.1007/s00228-012-1254-1.
 • Håkonsen, Helle & Toverud, Else-Lydia (2012). A review of patient perspectives on generics substitution: what are the challenges for optimal drug use. GaBI Journal. ISSN 2033-6403. 1(1), s. 28–32. doi: 10.5639/gabij.2012.0101.008.
 • Håkonsen, Helle & Toverud, Else-Lydia (2012). Cultural influences on medicine use among first-generation Pakistani immigrants in Norway. European Journal of Clinical Pharmacology. ISSN 0031-6970. 68(2), s. 171–178. doi: 10.1007/s00228-011-1111-7.

Se alle arbeider i Cristin

 • Toverud, Else-Lydia (2019). Oslo-farmasøyters holdninger, erfaringer og kunnskaper vedrørende antibiotikabruk.
 • Nilsen, Lars Broch & Toverud, Else-Lydia (2019). Avdekket mangler I kunnskap om antibiotika. [Fagblad]. Dagens Medisin .
 • Toverud, Else-Lydia (2019). Utfordringer for innvandrere ved: - legemiddelbrul - egenbehandling av Type 2 diabetes .
 • Toverud, Else-Lydia & Håkonsen, Helle (2019). Kommunefarmasi I Norge- en studie over deres egne erfaringer om hva disse stillingene innebærer.
 • Toverud, Else-Lydia & Håkonsen, Helle (2019). Kommuneansatte farmasøyter - en studie over deres egne erfaringer om hva disse stillingene innebærer.
 • Toverud, Else-Lydia & Håkonsen, Helle (2019). Generic drug policies. I Babar, Zaheer-Ud-Din (Red.), Encyclopedia of Pharmacy Practice and Clinical Pharmacy . Elsevier. ISSN 9780128127353. s. 130–138. doi: 10.1016/B978-0-12-812735-3.00319-8.
 • Toverud, Else-Lydia (2018). Legemiddelbehandling - Placebo og placeboeffekt. I Bakken, Kjersti & Granås, Anne Gerd (Red.), Samfunnsfarmasi. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-2456-2. s. 291–296.
 • Toverud, Else-Lydia (2016). Physicians' and pharmacists' perspectives on generics use. GaBI Journal. ISSN 2033-6403.
 • Toverud, Else-Lydia (2015). Eldres forhold til pakningsvedlegg for reseptfrie analgetika.
 • Toverud, Else-Lydia (2015). Hva trenger det norske samfunn primært fra dere som farmasøyter.
 • Toverud, Else-Lydia (2015). Kulturelle forskjeller og utfordringer vedrørende legemiddelbruk i Norge idag.
 • Toverud, Else-Lydia (2015). Hva er placebo? Fortid og nåtid.
 • Toverud, Else-Lydia; Abuelmagd, Walaa; Mahmood, Khadijah Q.; Taghizadeh, Najmeh; Jukovljevic, Marina & Håkonsen, Helle (2015). Diabetic Pakistani women in Oslo, Norway, and their need for information.
 • Toverud, Else-Lydia; Håkonsen, Helle; Mahmood, Khadijah Q.; Taghizadeh, Najmeh; Vuljovic, Marina & Abuelmagd, Walaa (2015). Ethnic Norwegian doctors and diabetic Pakistani women in Oslo - What is the patients' need for information?
 • Toverud, Else-Lydia (2014). Piktogrammer som en eventuell hjelp ved legemiddelbruk hos innvandrere i Norge. [Radio]. Dagsnytt, nrk.
 • Toverud, Else-Lydia (2014). Diabetes blant pakistanske kvinner i Norge i dag. [TV]. Dagsrevyen, nrk.
 • Toverud, Else-Lydia (2014). Legemiddelbruk i Norge i dag- Kulturelle forskjeller og utfordringer.
 • Abuelmagd, Walaa; Mahmood, Khadijah Q.; Tagizadeh, Najmeh; Håkonsen, Helle & Toverud, Else-Lydia (2014). Diabetic Pakistani women in Oslo: Is their need for information about their treatment fulfilled?
 • Mahmood, Khadijah Q.; Abuelmagd, Walaa; Håkonsen, Helle & Toverud, Else-Lydia (2014). Informasjonsbehov vedrørende diabetesbehandling hos eldre pakistanske kvinner i Oslo.
 • Abuelmagd, Walaa; Mahmood, Khadijah Q.; Tagizadeh, Najmeh; Håkonsen, Helle & Toverud, Else-Lydia (2014). Pakistani women's need for information about their diabetic medication - A study from Oslo, Norway where there is a large Pakistani population.
 • Svensberg, Karin Anna Evelina; Håkonsen, Helle; Toverud, Else-Lydia & Sporrong, Sofia K (2014). Applying an Agency Framework when Studying Community Pharmacists’ Role Development. Research in Social and Administrative Pharmacy. ISSN 1551-7411. 10(5), s. e8–e8. doi: 10.1016/j.sapharm.2014.07.027.
 • Svensberg, Karin Anna Evelina; Håkonsen, Helle; Toverud, Else-Lydia & Sporrong Kälvemark, Sofia (2014). Applying an agent and agency framework when studying community pharmacists' role development.
 • Gutema, Girma Belachew; Håkonsen, Helle; Engidawork, Ephrem & Toverud, Else-Lydia (2014). Are strategies for rational drug use of antibiotics followed by prescribers in Norwegian healthcare?
 • Toverud, Else-Lydia (2014). Kulturelle utfordringer for medikamentbruken.
 • Toverud, Else-Lydia (2014). Kulturelleutfordringer for medikamentbruken.
 • Toverud, Else-Lydia (2014). Frykter svin I medisin. [Avis]. Vårt Land.
 • Toverud, Else-Lydia (2014). Ramadan og svinegelatin skaper religiøse forviklinger. Nyhetsbrev fra Legemiddelindustrien.
 • Toverud, Else-Lydia; Håkonsen, Helle & Abuelmagd, Walaa (2014). Ramadan og svinegelatin skaper medisinske forviklinger. www.mn.uio.no/farmasi.
 • Toverud, Else-Lydia (2014). Legens forhold til religiøse aspekter ved legemiddelbruk hos ikke-vestlige innvandrere. [Radio]. nrk dagsnytt.
 • Toverud, Else-Lydia (2014). Ramadan og svinegelatin skaper medisinske forviklinger. Nyhetsbrev fra Apotekforeningen.
 • Toverud, Else-Lydia (2014). Ramadan og svinegelatin skaper medisinske forviklinger. Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Toverud, Else-Lydia (2014). Mange norskpakistanere tar medisinene feil. [Fagblad]. Dagens Medisin.
 • Vogt, Yngve & Toverud, Else-Lydia (2014). Ramadan og svinegelatin skaper religiøse forviklinger. [Fagblad]. Apollon.
 • Toverud, Else-Lydia (2013). Ramadan og svinegelatin skaper medisinske forviklinger. Nyhetsbrev fra Legemiddelindustrien.
 • Kragstad, Ida K.; Håkonsen, Helle & Toverud, Else-Lydia (2013). Are patients' attitudes towards the use ogf generic drugs dependent on the severity of their illness?
 • Abuelmagd, Walaa; Håkonsen, Helle & Toverud, Else-Lydia (2013). Experiences of Norwegian general practitioners and pharmacists following their contact With ethnic minority patients.
 • Svensberg, Karine; Sporrong, Sofia K; Håkonsen, Helle & Toverud, Else-Lydia (2013). "Because of the circumstances we cannot develop" - Norwegian community pharmacists' perceived responsibility in patient care and role development.
 • Toverud, Else-Lydia (2013). Jæmlikhet i fokus på årets NSPC-møte. [Tidsskrift]. Svensk Farmaceutisk Tidsskrift nr.4 2013.
 • Toverud, Else-Lydia (2013). Hvor oppmerksomme er norske fastleger og farmasøyter på at religion påvirker ikke-vestlige innvandrerpasienters legemiddelbruk ? Best Practice. ISSN 1329-1874. s. 30–31.
 • Toverud, Else-Lydia; Hartmann, Katrin & Håkonsen, Helle (2013). Physicians' and pharmacists' perspectives on generic substitution - Challenges in different parts of the world.
 • Abuelmagd, Walaa; Håkonsen, Helle & Toverud, Else-Lydia (2013). Erfaringer norske allmennleger og farmasøyter har etter kontakt med pasienter med ikke-vestlig bakbrunn.
 • Kragstad, Ida K.; Håkonsen, Helle & Toverud, Else-Lydia (2013). Er norske pasienters holdninger til bruk av generiske legemidler avhengig av sykdommens alvorlighetsgrad?
 • Toverud, Else-Lydia (2013). Legemiddelbruk blant ikke-vestlige innvandrere i Norge.
 • Toverud, Else-Lydia (2013). A systematic review on physicians' and pharmacists' perceptions and experiences regarding generic substitution.
 • Toverud, Else-Lydia (2013). Legemiddelbruk blant innvandrere i Norge. Kulturell og religiøs påvirkning på legemiddeletterlevelsen.
 • Toverud, Else-Lydia (2013). Challenges in doing research projects regarding drug use in immigrants: Experiences from Norway.
 • Toverud, Else-Lydia (2013). Hvordan kan farmasøyter bidra til riktigere legemiddelbruk i vår aldrende og flerkulturelle befolkning?
 • Castello, Claudio; Håkonsen, Helle; Abuelmagd, Walaa; Taghizadeh, Najmeh; Mahmood, Khadijah Q. & Toverud, Else-Lydia (2013). Frykter alkohol og svin i medisin. [Avis]. Utrop.
 • Toverud, Else-Lydia; Hartmann, Katrin & Håkonsen, Helle (2013). Physicians’ and pharmacists’ perspectives on generic drugs and generic substitution: Challenges in different parts of the world.
 • Håkonsen, Helle; Mamen, Anette Vik; Gustavsen-Krabbesund, Bjørn; Kjome, Reidun Lisbet Skeide & Toverud, Else-Lydia (2013). Elderly patients’ need for medicines information and attitudes towards medication reviews in pharmacies.
 • Toverud, Else-Lydia & Gjersvik, Petter Morten (2013). Bistand av farmasøyt i oppfølging av hjertepasienter. [Internett]. Tidsskrift for Den norske legeforening.
 • Toverud, Else-Lydia & Pedersen, Tonje (2012). Legemiddelbruk blant diabetespasienter med etnisk minoritetsbakgrunn. [Avis]. Diabetesforum.
 • Lees, Karine; Håkonsen, Helle & Toverud, Else-Lydia (2012). Utfordringer for farmasøyter ved betjening av innvandrerkunder i norske apotek.
 • Skinstad, Susanne; Håkonsen, Helle & Toverud, Else-Lydia (2012). Allmennpraktiserende legers holdninger til og erfaringer med generisk substitusjon.
 • Toverud, Else-Lydia (2012). Utfordringer ved legemiddelbruken i Norge idag.
 • Toverud, Else-Lydia & Gran, Even (2012). Vanskelig for apotekene å gi råd om homøopati. [Avis]. Fri Tanke (Tidsskrift for Humanetisk Forbund).
 • Storvik, Anne Grete; Toverud, Else-Lydia; Håkonsen, Helle & Skinstad, Susanne (2012). Legene positive til generisk substitusjon. [Avis]. Dagens Medisin.
 • Toverud, Else-Lydia; Srinivas, Sunitha & Ruud, Karine Wabø (2012). Antiretroviral Treatment in HIV/AIDS - Patients in Norway and South Africa. Similarities ans Differences.
 • Toverud, Else-Lydia (2012). Social Pharmacy in the World: Progress and Collaboration.- The Development of Social Pharmacy in Norway.
 • Håkonsen, Helle; Lees, Karine & Toverud, Else-Lydia (2012). Norwegian pharmacists’ encounter with immigrant patients.
 • Toverud, Else-Lydia (2012). Samfunnsfarmasi. Veneficus. ISSN 0042-3351. 77.årg.(6), s. 6–7.
 • Ruud, Karine Wabø; Srinivas, Sunitha C. & Toverud, Else-Lydia (2011). Knowledge of HIV infection and antiretroviral treatment among health care providers in the Eastern Cape Province, South Africa.
 • Toverud, Else-Lydia; Øktedalen, Olav & Ruud, Karine Wabø (2011). How to live as HIV-positive MSM in Norway.
 • Vollset, Katrine; Ruud, Karine Wabø & Toverud, Else-Lydia (2011). Forskrivning av legemidler som kan øke risikoen for uheldige kardiovaskulære effekter hos HIV-pasienter.
 • Ruud, Karine Wabø; Srinivas, Sunitha C. & Toverud, Else-Lydia (2011). Kunnskap om HIV og antiretroviral behandling blant helsepersonell i offentlig sektor i Eastern Cape, Sør-Afrika.
 • Toverud, Else-Lydia (2011). Pasientperspektivet på egenandelsbetaling.
 • Toverud, Else-Lydia; Øktedalen, Olav & Ruud, Karine Wabø (2011). EXPERIENCES FROM LIVING AS HIV-POSITIVE AND RECEIVING ANTIRETROVIRAL TREATMENT AMONGST HOMOSEXUAL MALES IN NORWAY.
 • Toverud, Else-Lydia; Øktedalen, Olav & Ruud, Karine Wabø (2011). Experiences from living as HIV-positive on ARV-treatment amongst MSM in Norway.
 • Håkonsen, Helle & Toverud, Else-Lydia (2011). Spesielle utfordringer for legemiddeletterlevelse blant førstegenerasjons innvandrere fra Pakistan.
 • Håkonsen, Helle & Toverud, Else-Lydia (2011). Pasienters erfaringer med generisk substitusjon: Nye utfordringer for legemiddelbruk.
 • Håkonsen, Helle; Hopen, Heidi Skjønhaug & Toverud, Else-Lydia (2011). Pharmaceutical tendering in Norwegian hospitals – The obstacles to safe medication administration. (E)Hospital. ISSN 1374-321X. 13(3), s. 32–34.
 • Castello, Claudio; Toverud, Else-Lydia & Håkonsen, Helle (2011). Språkproblemer gir feilmedisinering. [Avis]. Innvandreravisen Utrop.
 • Hassan, Samya Khalid; Toverud, Else-Lydia & Håkonsen, Helle (2019). Oslo-farmasøyters holdninger, erfaringer og kunnskaper vedrørende antibiotikabruk. Farmasøytisk institutt, UiO.
 • Toverud, Else-Lydia & Håkonsen, Helle (2019). Kommunefarmasi i Norge En studie over hva farmasøyter bidrar med og hva de mener det er behov for av farmasøytiske tjenester i kommunehelsetjenesten. Farmasøytisk institutt, UiO og Norges Farmaceutiske Forening.
 • Ramathan, Chimen; Ramathan, Chimen & Toverud, Else-Lydia (2018). Erfaringer og holdninger vedrørende antibiotikabruk hos kurdere i Oslo. Universitetet i Oslo.
 • Adnan, Esra Nahro; Toverud, Else-Lydia & Håkonsen, Helle (2015). Holdninger til bruken av generisk substitusjon hos alvorlig syke pasienter. UiO.
 • Wasfy, Hozan; Toverud, Else-Lydia & Håkonsen, Helle (2015). Informasjonsbehov vedrørende diabetesbehandling av ikke-vestlige barn samt en sammenligning av dette med behovet hos yngre, ikke-vestlige kvinner med diabetes i Norge. UiO.
 • Toverud, Else-Lydia; Håkonsen, Helle; Abuelmagd, Walaa & Jakovljevic, Marina (2015). Betydning av piktogrammer for farmasøyter ved betjening av ikke-vestlige innvandrerkunder på norske apotek. UiO.
 • Mahmoud, Khadijah; Håkonsen, Helle & Toverud, Else-Lydia (2014). Informasjonsbehov vedrørende diabetesbehandling hos eldre pakistanske kvinner i Oslo. Universitetet i Oslo.
 • Alfonso, Rafael; Brixner, Diana; Ferraz, Marcos; Hu, Shanlian; Zoltan, Kalo & Maniadakis, Nikos [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2013). Pharmaceutical Inter-changeability Reference Guide. Abbott Products Operations AG.
 • Abuelmagd, Walaa & Toverud, Else-Lydia (2013). Norske pasienters erfaringer med og holdninger til pasienter med innvandrerbakgrunn samt en sammenligning av dette med tilsvarende erfaringer og holdninger hos norske farmasøyter. Universitetet i Oslo.
 • Kragstad, Ida Kristine & Toverud, Else-Lydia (2013). Er norske pasienters holdninger til bruk av generiske legemidler avhengig av sykdommens alvorlighetsgrad? Universitetet i Oslo.
 • Skinstad, Susanne & Toverud, Else-Lydia (2012). Norske allmennpraktiserende legers holdninger til og erfaringer med generisk substitusjon i apotek. UiO.
 • Lees, Karine & Toverud, Else-Lydia (2012). Utfordringer for farmasøyter ved betjening av innvandrerkunder på norske apotek. UiO.
 • Mamen, Anette Vik & Toverud, Else-Lydia (2012). Eldre menneskers ønsker og behov for legemiddelsamtaler i apotek. UiB.
 • Gustavsen-Krabbesund, Bjørn & Toverud, Else-Lydia (2012). Legemiddelsamtaler i apotek - Hvilke informasjonsbehov har eldre legemiddelbrukere i Oslo ? UiO.
 • Nguyen, Phuong Huynh & Toverud, Else-Lydia (2012). Apotekansattes erfaringer, holdninger og kunnskaper rundt homøopatiske medisiner. UiO.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. nov. 2010 15:45 - Sist endret 15. des. 2016 14:55