Espen Molden

Professor II - Farmasøytisk institutt
Bilde av Espen Molden
English version of this page
Telefon +47 22856561
Rom 484 B
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 3 Farmasibygningen 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1068 Blindern 0316 OSLO

Faglige interesser

Primær faglig interesse er årsaker til individuell variabilitet i effekt og bivirkninger av legemidler, inkludert implementering av kunnskap innen dette området for å bedre legemiddelbehandling i klinisk praksis.

Undervisning

Underviser på det erfaringsbaserte masterprogrammet i klinisk farmasi.

Bakgrunn

Utdannet Cand.pharm. fra UiO i 1997, Dr.scient. samme sted i 2003. I dag ansatt i 20 % stilling som professor II ved Farmasøytisk institutt, UiO. Hovedstillingen er Forskningsleder ved Senter for Psykofarmakologi, Diakonhjemmet sykehus.

Priser

Årets farmasøyt, Norsk Farmaceutisk Forening, 2006

Samarbeid

Samarbeidspartnere innen aktuelle forskningsprosjekter:

Professor Torgeir Bruun Wyller, Oslo Universitetssykehus, Avdeling Ullevål

Professor Anette Hylen Ranhoff, Diakonhjemmet sykehus

Professor Tommy B. Andersson, Astra Zeneca, Mölndal, Sverige

Professor Erik Eliasson, Karolinska institutet, Stockholm, Sverige

Emneord: Farmakologi, Farmakokinetikk, Farmakogenetikk, Legemiddelinteraksjoner, Cytokrom P450, Klinisk farmasi
Publisert 3. nov. 2010 15:41 - Sist endret 26. apr. 2019 10:28