Gro Smistad

Bilde av Gro Smistad
English version of this page
Telefon +47 22856592
Rom 177
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 3 Farmasibygningen 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1068 Blindern 0316 OSLO

Faglige interesser

Nano-partikulære legemiddelformuleringer med fokus på liposomer, mucoadhesjon, og formulering av system for levering av legemidler til munnhulen.

Undervisning

Bakgrunn

  • Dr.scient., Universitetet i Oslo
  • Cand.pharm., Universitetet i Oslo

Verv

Utdanningsleder

Samarbeid

  • Professor Morten Rykke,  Det odontologiske fakultet, UiO
  • Dr. Jette Jacobsen, Københavns Universitet, Danmark
Emneord: Life Science, Galenisk farmasi, Legemiddelformulering, Bionanoteknologi, Bioadhesjon, Liposomer
Publisert 3. nov. 2010 15:44 - Sist endret 26. mars 2019 14:15