Harald Thidemann Johansen

Bilde av Harald Thidemann Johansen
English version of this page
Telefon +47 22856595
Mobiltelefon +4791674070 91674070
Rom 432
Brukernavn
Besøksadresse 0363 OSLO Gydasvei 8
Postadresse Postboks 1068 Blindern 0316 OSLO

Faglige interesser

Mine faglige interesser er knyttet til effektene av legemidler slik de beskrives i faget farmakologi. Forskningsmessig har jeg i alle år arbeidet med proteolytiske enzymer, altså enzymer som spalter proteiner. Jeg er spesielt interessert i cysteinproteaser og den rollen disse enzymene spiller i utviklingen av kreft og atherosklerose.

Undervisning

Emneansvarlig for FRM 3020.

Jeg underviser i farmakologi, fysiologi og farmakoterapi. Denne undervisningen foregår i følgende emner i farmasistudiet:

Bakgrunn

Jeg er utdannet Cand.pharm. fra Farmasøytisk institutt i 1979.

Verv

Vararepresentant i styret ved Farmasøytisk institutt

Emneord: Farmakologi, Biokjemi, Celle- og molekylærbiologi, Proteaser, Farmasi, Livsvitenskap - life science, Legemidler, Cathepsiner, Proteolytiske enzymer, Onkologi/kreft, Legumain, Cystatin, Fysiologi
Publisert 3. nov. 2010 15:39 - Sist endret 3. mars 2014 11:42

Forskergrupper