Hilde Barsett

Førsteamanuensis - Seksjon for farmasøytisk kjemi
Bilde av Hilde Barsett
English version of this page
Telefon +47-22856573
Rom 313
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 3 Farmasibygningen 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1068 Blindern 0316 OSLO

Faglige interesser

Ekstraksjon og bioaktivitetledet fraksjonering og isolering av biologisk aktive substanser fra planter med lang tradisjon i folkemedisinsk bruk, eller planter og bær brukt som mat. Strukturbestemmelse av bioaktive polysakkarider.

Undervisning

Deltar i undervisning i emnene:

Bakgrunn

 • Førsteamanuensis, Farmasøytisk institutt, 1996 -
 • Forsker, Farmasøytisk institutt, 1991-1994
 • Dr.scient, 1991
 • Cand.pharm., 1980

 

Emneord: Komplementaktivitet, Naturstoffkjemi, Plantebasert medisin, Biologisk aktive naturstoffer, Farmakognosi, Farmasi, Polysakkarider

Publikasjoner

 • Slimestad, Rune; Holm, Vilde & Barsett, Hilde (2019). Sample Preparation and Analysis of Tomato Pectin Monomers. Chromatographia.  ISSN 0009-5893.  82(6), s 975- 981 . doi: 10.1007/s10337-019-03719-8
 • Georgiev, Yordan N.; Ognyanov, Manol H.; Kiyohara, Hiroaki; Batsalova, Tsevetelina; Dzhambazov, Balik; Ciz, Milan; Denev, Petko N.; Yamada, Haruki; Paulsen, Berit Smestad; Vasicek, Ondrej; Lojek, Antonin; Barsett, Hilde; Antonova, Daniela & Kratchanova, Maria G. (2017). Acidic polysaccharide complexes from purslane, silver linden and lavender stimulate Peyer's patch immune cells through innate and adaptive mechanisms. International Journal of Biological Macromolecules.  ISSN 0141-8130.  105, s 730- 740 . doi: 10.1016/j.ijbiomac.2017.07.095
 • Georgiev, Yordan N.; Paulsen, Berit Smestad; Kiyohara, Hiroaki; Ciz, Milan; Ognyanov, Manol H.; Vasicek, Ondrej; Rise, Frode; Denev, Petko N.; Lojek, Antonin; Batsalova, Tsevetelina; Dzhambazov, Balik; Yamada, Haruki; Lund, Reidar; Barsett, Hilde; Krastanov, Albert I.; Yanakieva, Irina Z. & Kratchanova, Maria G. (2017). Tilia tomentosa pectins exhibit dual mode of action on phagocytes as beta-glucuronic acid monomers are abundant in their rhamnogalacturonans 1. Carbohydrate Polymers.  ISSN 0144-8617.  175, s 178- 191 . doi: 10.1016/j.carbpol.2017.07.073
 • Georgiev, Yordan N.; Paulsen, Berit Smestad; Kiyohara, Hiroaki; Ciz, Milan; Ognyanov, Manol H.; Vasicek, Ondrej; Rise, Frode; Denev, Petko N.; Yamada, Haruki; Lojek, Antonin; Kussovski, Vesselin; Barsett, Hilde; Krastanov, Albert I.; Yanakieva, Irina Z. & Kratchanova, Maria G. (2017). The common lavender (Lavandula officinalis Mill.) pectic polysaccharides modulate phagocytic leukocytesd and intestinal Peyer´s patch cells. Carbohydrate Polymers.  ISSN 0144-8617.  174, s 948- 959 . doi: 10.1016/j.carbpol.2017.07.011
 • Ho, Giang Thanh Thi; Kase, Eili Tranheim; Wangensteen, Helle & Barsett, Hilde (2017). Effect of phenolic compounds from elderflowers on glucose- and fatty acid uptake in human myotubes and HepG2-Cells. Molecules.  ISSN 1420-3049.  22(90), s 1- 15 . doi: 10.3390/molecules22010090 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ho, Giang Thanh Thi; Kase, Eili Tranheim; Wangensteen, Helle & Barsett, Hilde (2017). Phenolic Elderberry Extracts, Anthocyanins, Procyanidins, and Metabolites Influence Glucose and Fatty Acid Uptake in Human Skeletal Muscle Cells. Journal of Agricultural and Food Chemistry.  ISSN 0021-8561.  65(13), s 2677- 2685 . doi: 10.1021/acs.jafc.6b05582
 • Ho, Giang Thanh Thi; Nguyen, Thi Kim Yen; Kase, Eili Tranheim; Tadesse, Margey; Barsett, Hilde & Wangensteen, Helle (2017). Enhanced glucose uptake in human liver cells and inhibition of carbohydrate hydrolyzing enzymes by nordic berry extracts. Molecules.  ISSN 1420-3049.  22(10) . doi: 10.3390/molecules22101806
 • Ho, Giang Thanh Thi; Wangensteen, Helle & Barsett, Hilde (2017). Elderberry and elderflower extracts, phenolic compounds, and metabolites and their effect on complement, RAW 264.7 macrophages and dendritic cells. International Journal of Molecular Sciences.  ISSN 1422-0067.  18(3) . doi: 10.3390/ijms18030584
 • Ho, Giang Thanh Thi; Zou, Yuan-Feng; Aslaksen, Torun Helene; Wangensteen, Helle & Barsett, Hilde (2016). Structural characterization of bioactive pectic polysaccharides from elderflowers (Sambuci flos). Carbohydrate Polymers.  ISSN 0144-8617.  135, s 128- 137 . doi: 10.1016/j.carbpol.2015.08.056
 • Ho, Giang Thanh Thi; Zou, Yuan-Feng; Wangensteen, Helle & Barsett, Hilde (2016). RG-I regions from elderflower pectins substituted on GalA are strong immunomodulators. International Journal of Biological Macromolecules.  ISSN 0141-8130.  92, s 731- 738 . doi: 10.1016/j.ijbiomac.2016.07.090
 • Ho, Giang Thanh Thi; Ahmed, Abeeda; Zou, Yuanfeng; Aslaksen, Torun Helene; Wangensteen, Helle & Barsett, Hilde (2015). Structure-activity relationship of immunomodulating pectins from elderberries. Carbohydrate Polymers.  ISSN 0144-8617.  125, s 241- 248 . doi: 10.1016/j.carbpol.2015.02.057
 • Zou, Yuanfeng; Barsett, Hilde; Ho, Giang Thanh Thi; Inngjerdingen, Kari Tvete; Diallo, Drissa; Michaelsen, Terje Einar & Paulsen, Berit Smestad (2015). Immunomodulating pectins from root bark, stem bark, and leaves of the Malian medicinal tree Terminalia macroptera, structure activity relations. Carbohydrate Research.  ISSN 0008-6215.  403, s 167- 173 . doi: 10.1016/j.carres.2014.05.004
 • Ho, Giang Thanh Thi; Bräunlich, Paula Marie; Austarheim, Ingvild; Wangensteen, Helle; Malterud, Karl Egil; Slimestad, Rune & Barsett, Hilde (2014). Immunomodulating activity of Aronia melanocarpa polyphenols. International Journal of Molecular Sciences.  ISSN 1422-0067.  15(7), s 11626- 11636 . doi: 10.3390/ijms150711626
 • Zou, Yuanfeng; Chen, Xing-Fu; Malterud, Karl Egil; Rise, Frode; Barsett, Hilde; Inngjerdingen, Kari Tvete; Michaelsen, Terje Einar & Paulsen, Berit Smestad (2014). Structural features and complement fixing activity of polysaccharides from Codonopsis pilosula Nannf. var. modesta L.T.Shen roots. Carbohydrate Polymers.  ISSN 0144-8617.  113, s 420- 429 . doi: 10.1016/j.carbpol.2014.07.036
 • Zou, Yuanfeng; Ho, Giang Thanh Thi; Malterud, Karl Egil; Le, Nhat Hao Tran; Inngjerdingen, Kari Tvete; Barsett, Hilde; Diallo, Drissa; Michaelsen, Terje Einar & Paulsen, Berit Smestad (2014). Enzyme inhibition, antioxidant and immunomodulatory activities, and brine shrimp toxicity of extracts from the root bark, stem bark and leaves of Terminalia macroptera. Journal of Ethnopharmacology.  ISSN 0378-8741.  155(2), s 1219- 1226 . doi: 10.1016/j.jep.2014.07.004
 • Zou, Yuanfeng; Zhang, Bingzhao; Barsett, Hilde; Inngjerdingen, Kari Tvete; Diallo, Drissa; Michaelsen, Terje Einar & Paulsen, Berit Smestad (2014). Complement Fixing Polysaccharides from Terminalia macroptera Root Bark, Stem Bark and Leaves. Molecules.  ISSN 1420-3049.  19(6), s 7440- 7458 . doi: 10.3390/molecules19067440
 • Zou, Yuanfeng; Zhang, Bingzhao; Inngjerdingen, Kari Tvete; Barsett, Hilde; Diallo, Drissa; Michaelsen, Terje Einar; El-Zoubair, Elnour Elwakil & Paulsen, Berit Smestad (2014). Polysaccharides with immunomodulating properties from the bark of Parkia biglobosa. Carbohydrate Polymers.  ISSN 0144-8617.  101(1), s 457- 463 . doi: 10.1016/j.carbpol.2013.09.082
 • Zou, Yuanfeng; Zhang, Bingzhao; Inngjerdingen, Kari Tvete; Barsett, Hilde; Diallo, Drissa; Michaelsen, Terje Einar & Paulsen, Berit Smestad (2014). Complement activity of polysaccharides from three different plant parts of Terminalia macroptera extracted as healers do. Journal of Ethnopharmacology.  ISSN 0378-8741.  155(1), s 672- 678 . doi: 10.1016/j.jep.2014.06.017
 • Bräunlich, Paula Marie; Christensen, Hege Staaland; Johannesen, Siri; Slimestad, Rune; Wangensteen, Helle; Malterud, Karl Egil & Barsett, Hilde (2013). In Vitro Inhibition of Cytochrome P450 3A4 by Aronia melanocarpa Constituents. Planta Medica.  ISSN 0032-0943.  79(2), s 137- 141 . doi: 10.1055/s-0032-1328055
 • Bräunlich, Paula Marie; Slimestad, Rune; Wangensteen, Helle; Brede, Cato; Malterud, Karl Egil & Barsett, Hilde (2013). Extracts, Anthocyanins and Procyanidins from Aronia melanocarpa eas Radical Scavengers and Enzyme Inhibitors. Nutrients.  ISSN 2072-6643.  5(3), s 663- 678 . doi: 10.3390/nu5030663
 • Bräunlich, Paula Marie; Økstad, Ole Andreas Løchen; Slimestad, Rune; Wangensteen, Helle; Malterud, Karl Egil & Barsett, Hilde (2013). Effects of Aronia melanocarpa constituents on biofilm formation of Escherichia coli and Bacillus cereus. Molecules.  ISSN 1420-3049.  18(12), s 14989- 14999 . doi: 10.3390/molecules181214989
 • Barsett, Hilde; Aslaksen, Torun Helene; Dalby-Brown, Lea & Michaelsen, Terje Einar (2012). Difference in structure and complement fixing activity of pectic polysaccharides from different plant parts of Echinacea purpurea (L.)Moench. Journal of Medicinal Plants Research.  ISSN 1996-0875.  6(4), s 580- 592 . doi: 10.5897/JMPR11.1085
 • Barsett, Hilde; Aslaksen, Torun Helene; Gildhyal, Parakastha; Michaelsen, Terje Einar & Paulsen, Berit Smestad (2012). Comparison of carbohydrate structures and immunomodulating properties of extracts from berries and flowers of Sambucus nigra L. European Journal of Medicinal Plants.  ISSN 2231-0894.  2(3), s 216- 229
 • Glæserud, Silje; Grønhaug, Tom Erik; Michaelsen, Terje Einar; Inngjerdingen, Marit; Barsett, Hilde; Diallo, Drissa & Paulsen, Berit Smestad (2011). Immunomodulating polysaccharides from leaves of the Malian medicinal tree Combretum glutinosum; structural differences between small and large leaves can substantiate the preference for small leaves by some healers. Journal of Medicinal Plants Research.  ISSN 1996-0875.  5(13), s 2781- 2790
 • Grønhaug, Tom Erik; Ghildyal, Prakashtha; Barsett, Hilde; Michaelsen, Terje Einar; Morris, Gordon; Diallo, Drissa; Inngjerdingen, Marit & Paulsen, Berit Smestad (2010). Bioactive arabinogalactans from the leaves of Opilia celtidifolia Endl. ex Walp. (Opiliaceae). Glycobiology.  ISSN 0959-6658.  20(12), s 1654- 1664 . doi: 10.1093/glycob/cwq120
 • Barsett, Hilde (2009). Tre Echinacea-arter har ulike innholdsstoffer og biologisk aktivitet. Norsk Farmaceutisk Tidsskrift.  ISSN 0029-1935.  117(7/8), s 18- 22
 • Togola, Adiaratou; Inngjerdingen, Marit; Diallo, Drissa; Barsett, Hilde; Rolstad, Bent; Michaelsen, Terje Einar & Paulsen, Berit Smestad (2008). Polysaccharides with complement fixing and macrophage stimulation activity from Opilia celtidifolia, isolation and partial characterisation. Journal of Ethnopharmacology.  ISSN 0378-8741.  115(3), s 423- 431 . doi: 10.1016/j.jep.2007.10.017
 • Togola, Adiaratou; Næss, Knut; Diallo, Drissa; Barsett, Hilde; Michaelsen, Terje Einar & Paulsen, Berit Smestad (2008). A polysaccharide with 40% mono-O-methylated monosaccharides from the bark of Cola cordifolia (Sterculiaceae), a medicinal tree from Mali (West Africa). Carbohydrate Polymers.  ISSN 0144-8617.  73(2), s 280- 288 . doi: 10.1016/j.carbpol.2007.11.031
 • Omarsdottir, Sella; Petersen, B.O.; Barsett, Hilde; Paulsen, Berit Smestad; Duus, J.Ø. & Olafsdottir, E.S. (2006). Structural characterization of highly branched galactomannan from lichen Peltigera canina by methylation analysis and NMR-spectroscopy. Carbohydrate Polymers.  ISSN 0144-8617.  63, s 54- 60
 • Brown, Lea Dalby; Barsett, Hilde; Landbo, A-K.R; Meyer, A.S & Mølgaard, Per (2005). Synergistic antioxidative effects of alkamides, caffeic acid derivatives and polysaccharide fraction from Echinacea purpurea on in vitro oxidation of human low density lipoproteins. Journal of Agricultural and Food Chemistry.  ISSN 0021-8561.  53, s 9413- 9423
 • Paulsen, Berit Smestad & Barsett, Hilde (2005). Bioactive Pectic Polysaccharides. Advances in Polymer Science.  ISSN 0065-3195.  186, s 69- 101
 • Togola, Adiaratou; Diallo, Drissa; Dembele, Seydou; Barsett, Hilde & Paulsen, Berit Smestad (2005). Ethnopharmacological survey of different uses of seven medicinal plants from Mali (West-Africa) in the regions Dioila, Kolokani and Siby. Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine.  ISSN 1746-4269.  1(1), s 7- 15
 • Omarsdottir, Sesselja; Freysdottir, J; Barsett, Hilde; Paulsen, Berit Smestad & Olafsdottir, Elin Soffia (2005). Effects of lichen heteroglycans on proliferation and IL-10 secretion by rat spleen cells and IL-10 and TNF-alpha secretion by rat peritoneal macrophages in vitro. Phytomedicine.  ISSN 0944-7113.  12, s 461- 467

Se alle arbeider i Cristin

 • Harding, Stephen E; Tombs, Michael; Adams, Gary G.; Paulsen, Berit Smestad; Inngjerdingen, Kari Tvete & Barsett, Hilde (2017). An Introduction to Polysaccharide Biotechnology. CRC Press.  ISBN 9781482246971.  225 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Georgiev, Yordan Nikolaev; Paulsen, Berit Smestad; Kiyohara, Hiroaki; Číž, Milan; Ognyanov, Manol H.; Vašíček, Ondřej; Rise, Frode; Denev, Petko Nedyalkov; Yamada, Haruki; Lojek, Antonín; Kussovski, Vesselin; Barsett, Hilde; Krastanov, Albert Ivanov; Yanakieva, Irina Z. & Kratchanova, Maria G. (2017). Erratum to "The common lavender (Lavandula angustifolia Mill.) pectic polysaccharides modulate phagocytic leukocytes and intestinal Peyer's patch cells" (Carbohydr. Polym. (2017) 174 (948-959) (S0144861717307774) (10.1016/j.carbpol.2017.07.011)). Carbohydrate Polymers.  ISSN 0144-8617.  177, s 469- 470 . doi: 10.1016/j.carbpol.2017.09.037
 • Ho, Giang Thanh Thi; Wangensteen, Helle & Barsett, Hilde (2017). Svarthyll kan motvirke diabetes. Titan.uio.no. . doi: https://titan.uio.no/node/2486
 • Wangensteen, Helle & Barsett, Hilde (2017, 30. januar). Urinveisinfeksjon: - Tranebær gir lite eller ingen bivirkninger og er trygt å bruke for de aller fleste. [Internett].  kk.no.
 • Barsett, Hilde (2016). Finnes det plantebaserte legemidler eller kosttilskudd som virker mot forkjølelse?. Veneficus.  ISSN 0042-3351.  (2), s 6- 7
 • Ho, Giang Thanh Thi; Wangensteen, Helle & Barsett, Hilde (2016). Bioactive compounds in flowers and fruits of Sambucus nigra L..
 • Ho, Giang Thanh Thi; Wangensteen, Helle & Barsett, Hilde (2016). RG-I regions from elderflower pectins substituted on GalA are strong immunomodulators.
 • Ho, Giang Thanh Thi; Zou, Yuan-Feng; Wangensteen, Helle; Cohen, Ellen Hanne & Barsett, Hilde (2015). Immunomodulating pectins from elderberries.
 • Ho, Giang Thanh Thi; Zou, Yuan-Feng; Wangensteen, Helle; Cohen, Ellen Hanne & Barsett, Hilde (2015). Immunomodulating pectins from elderberries.
 • Ho, Giang Thanh Thi; Ahmed, A; Zou, Yuanfeng; Wangensteen, Helle; Cohen, Ellen Hanne & Barsett, Hilde (2015). Structure-activity relationship of immunomodulating pectins from elderberries.
 • Ho, Giang Thanh Thi; Braünlich, Marie; Økstad, Ole Andreas Løchen; Slimestad, Rune; Wangensteen, Helle; Malterud, Karl Egil & Barsett, Hilde (2015). Effects of Aronia melanocarpa on biofilm formation of Escherichia coli and Bacillus cereus.
 • Khuong, Michael Cuong Gia; Barsett, Hilde & Paulsen, Berit Smestad (2015). Litteraturstudie. 10 Medisinplanter fra Burma..
 • Soltanpanah, Rounak & Barsett, Hilde (2015). Medisinplanter fra Burma; en litteraturstudie..
 • Zou, Yuanfeng; Barsett, Hilde; Ho, Giang Thanh Thi; Inngjerdingen, Kari Tvete; Diallo, Drissa; Michaelsen, Terje Einar & Paulsen, Berit Smestad (2015). A complement fixing polysaccharide from root bark of Terminalia macroptera.
 • Ahmed, Abeeda & Barsett, Hilde (2014). Immunmodulerende aktivitet relatert til struktur av pektiner i bær fra Sambucus nigra L., svarthyll..
 • Barsett, Hilde (2014). Aronia - studier av innholdsstoffer og biologisk aktivitet.
 • Bräunlich, Paula Marie; Barsett, Hilde; Wangensteen, Helle & Malterud, Karl Egil (2014). Bioactive constituents in aronia berries.
 • Ho, Giang Thanh Thi; Braünlich, Marie; Wangensteen, Helle; Malterud, Karl Egil; Slimestad, Rune & Barsett, Hilde (2014). Correlations between structure and biological activity of polysaccharides from berries of Aronia melanocarpa.
 • Ho, Giang Thanh Thi; Braünlich, Marie; Wangensteen, Helle; Malterud, Karl Egil; Økstad, Ole Andreas Løchen; Christensen, Hege Staaland; Johannesen, Siri; Slimestad, Rune & Barsett, Hilde (2014). Spennende helseeffekter av aroniabær.
 • Wangensteen, Helle; Bräunlich, Paula Marie; Nikolic, Viktoria; Malterud, Karl Egil; Slimestad, Rune & Barsett, Hilde (2014). Anthocyanins, proanthocyanidins and total phenolics in four cultivars of aronia: Antioxidant and enzyme inhibitory effects. Journal of Functional Foods.  ISSN 1756-4646.  7(1), s 746- 752 . doi: 10.1016/j.jff.2014.02.006
 • Zou, Yuanfeng; Paulsen, Berit Smestad & Barsett, Hilde (2014). Biological and chemical studies of medicinal plants.
 • Barsett, Hilde; Bräunlich, Paula Marie; Wangensteen, Helle; Malterud, Karl Egil; Christensen, Hege Staaland; Johannesen, Siri; Ho, Giang Thanh Thi; Vo, L.V. & Slimestad, Rune (2013). Bioactive compounds in Aronia melanocarpa berries.
 • Bjøringsøy, Stine Karen; Barsett, Hilde & Christensen, Hege Staaland (2013). Ekstrakter av hageblåbær, skogsblåbær, tranebær og tyttebær hemmer CYP3A4 in vitro.
 • Bräunlich, Paula Marie; Christensen, Hege Staaland; Johannesen, Siri; Ho, Giang Thanh Thi; Wangensteen, Helle & Barsett, Hilde (2013). Complement fixing Activity and in vitro inhibition of cytochrome P450 3A4 by Aronia melanocarpa constituents.
 • Bräunlich, Paula Marie; Wangensteen, Helle; Malterud, Karl Egil; Slimestad, Rune & Barsett, Hilde (2013). Aronia melanocarpa berries.
 • Ho, Giang Thanh Thi & Barsett, Hilde (2013). Polysakkarider og polyfenoler fra svartsurbær (Aronia melanocarpa) med immunmodulerende aktivitet.
 • Ho, Giang Thanh Thi; Bräunlich, Paula Marie; Wangensteen, Helle; Malterud, Karl Egil; Slimestad, Rune & Barsett, Hilde (2013). Polysakkarider og polyfenoler fra svartsurbær (Aronia melanocarpa) med immunmodulerende aktivitet.
 • Bräunlich, M.; Slimestad, Rune; Wangensteen, Helle; Brede, Cato; Malterud, Karl Egil & Barsett, Hilde (2012). Extracts, anthocyanins and procyanidins from Aronia melanocarpa as radical scavengers and enzyme inhibitors. Planta Medica.  ISSN 0032-0943.  78(11), s 1120- 1121
 • Braünlich, Marie; Slimestad, Rune; Wangensteen, Helle; Brede, Cato; Malterud, Karl Egil & Barsett, Hilde (2012). Extracts, anthocyanins and procyanidins from Aronia melanocarpa as radical scavengers and enzyme inhibitors. Vis sammendrag
 • Kabiri, Mona & Barsett, Hilde (2012). 10 Medisinplanter fra Burma. En litteraturstudie.
 • Nikolic, Viktoria; Barsett, Hilde; Wangensteen, Helle & Malterud, Karl Egil (2012). Sammenligning av biologisk active lavmolekylære substanser fra forskjellige subspecies av arten Aronia melanocarpa.
 • Nyman, Anna Armika Tussilago; Barsett, Hilde & Molden, Espen (2012). Antikolinerg aktivitet i lupinbønner og antikolinerg belastning i hoftebruddspasienter.
 • Barsett, Hilde; Aslaksen, Torun Helene; Brown, Lea Dalby & Michaelsen, Terje Einar (2011). Comparison of pectic polysaccharides from different plant parts of Echinacea purpurea (L.) Moench.
 • Barsett, Hilde; Aslaksen, Torun Helene; Brown, Lea Dalby & Michaelsen, Terje Einar (2011). Comparison of pectic polysaccharides from different plant parts of Echinacea purpurea (L.) Moench.
 • Bräunlich, Paula Marie; Wangensteen, Helle; Malterud, Karl Egil; Slimestad, Rune & Barsett, Hilde (2011). Polyphenolic fractions isolated from black chokeberry, Aronia melanocarpa.
 • Bräunlich, Paula Marie; Wangensteen, Helle; Malterud, Karl Egil; Slimestad, Rune & Barsett, Hilde (2011). Proantocyanidiner fra aroniabær viser høy antioksidantaktivitet.
 • Grønhaug, Tom Erik; Paulsen, Berit Smestad; Barsett, Hilde & Inngjerdingen, Marit (2010). Pectic polysaccharides with immunomodulating activities from Malian medicinal plants.
 • Lynum, Berit; Barsett, Hilde & Molden, Espen (2010). Antikolinerg aktivitet i utvalgte naturpreparater og næringsmidler.
 • Nguyen, Maria; Barsett, Hilde & Christensen, Hege Staaland (2010). Hemming av CYP3A4-metabolisme av ulike bærekstrakter.
 • Barsett, Hilde (2009). Chemical and biological characterization of different fruit extracts.
 • Barsett, Hilde (2009). Linkage structure of carbohydrates by gas chromatography - mass spectrometry (GC-MS) of partially methylated alditol acetates.
 • Barsett, Hilde; Aslaksen, Torun Helene; Paulsen, Berit Smestad & Michaelsen, Terje E. (2009). Characterization of polysaccharide fractions with complement fixing abilities, from fruit and flowers of Sambucus nigra L.
 • Barsett, Hilde; Aslaksen, Torun Helene; Paulsen, Berit Smestad & Michaelsen, Terje Einar (2009). Characterisation of polysaccharide fractions with complement fixing abilities from fruits and flowers of Sambucus nigra.
 • Skogly, Anne Ragnhild & Barsett, Hilde (2009). Kjemisk og biologisk karakterisering av ekstrakter fra forskjellige typer løk, Allium cepa subspp.
 • Vo, Luan Van & Barsett, Hilde (2009). Kjemisk og biologisk karakterisering av bærekstrakter fra svartsurbær, Aronia melanocarpa.
 • Aslaksen, Torun Helene; Paulsen, Berit Smestad & Barsett, Hilde (2008). Polysaccharides and complement-fixation abilities of extracts made from fruits and flowers of Sambucus nigra.
 • Barsett, Hilde; Paulsen, Berit Smestad & Aslaksen, Torun Helene (2008). Polysaccharides and complement-fixation abilities of extracts made of fruits and flowers of Sambucus nigra.
 • Togola, Adiaratou; Paulsen, Berit Smestad & Barsett, Hilde (2008). Ethnopharmacology, phytochemistry and biological activities of Malian medicinal plants.
 • Togola, Adiaratou; Paulsen, Berit Smestad; Barsett, Hilde; Malterud, Karl Egil & Diallo, Drissa (2008). Ethnopharmacology, phytochemistry and biological activities of medicinal plants from Mali.
 • Aslaksen, Torun Helene; Paulsen, Berit Smestad & Barsett, Hilde (2007). The medicinal herb black elder (Sambucus nigra L.).
 • Aslaksen, Torun Helene; Paulsen, Berit Smestad & Barsett, Hilde (2007). The medicinal herb black elder (Sambucus nigra, L.).
 • Liljebäck, Torun H. Aslaksen; Paulsen, Berit Smestad & Barsett, Hilde (2007). The medicinal herb black elder (Sambucus nigra L.).
 • Togola, Adiaratou; Naess, Knut Haakon; Barsett, Hilde; Michaelsen, Terje Einar; Diallo, Drissa & Paulsen, Berit Smestad (2007). A complemedt fiating Rhamnogalacturonan type I Polysacchride with native methylated sugars isolated from Cola cordifolia.
 • Togola, Adiaratou; Naess, Knut Haakon; Diallo, Drissa; Michaelsen, Terje E.; Barsett, Hilde & Paulsen, Berit Smestad (2007). A novel polysaccharide with 35% of native methylated monosaccharides from the bark of Cola cordifolia (Sterculiaceae).
 • Togola, Adiaratou; Næss, Knut Håkon; Diallo, Drissa; Michaelsen, Terje Einar; Barsett, Hilde & Paulsen, Berit Smestad (2007). A Novel Polysaccharide with 35% of native methylated monosaccharides from the bark of Cola cordifolia (Sterculiaceae).
 • Barsett, Hilde (2006). Naturmidler brukt ved Benign Prostatahyperplasi, BPH.
 • Togola, Adiaratou; Diallo, Drissa; Michaelsen, Terje Einar; Barsett, Hilde & Paulsen, Berit Smestad (2006). Structure elucidation of bioactive pectins from Opilia celtidifolia (Guill. et Perr.) Endl. ex Walp. (Opiliaceaa).
 • Barsett, Hilde (2005). Screening herbal medicinal preparations of Echinacea species.
 • Barsett, Hilde; Liljebäck, Torun Helene Aslaksen; Nguyen, Lan Phuong Thi & Michaelsen, Terje E. (2005). Screening herbal medicinal preparations of Echinacea species.
 • Togola, Adiaratou; Rangjord, Roy Vermund; Michaelsen, Terje Einar; Barsett, Hilde; Diallo, Drissa & Paulsen, Berit Smestad (2005). Pectins with complement fixing ability from Opilia celtidifolia (Guill. & Perr.) Endl. ex Walp. (Opiliaceae) - a woundhealing plant from Mali.
 • Barsett, Hilde (2005). Prostatahyperplasi.
 • Barsett, Hilde (2004). Masterstudiet i farmasi ved Universitet i Oslo. Norges apotekerforenings tidsskrift.  ISSN 0802-8400.  1, s 43- 43
 • Barsett, Hilde & Solberg, Rigmor (2004). New curriculum for master of pharmacy, School of Pharmacy, University of Oslo, Norway.
 • Brown, Lea Dalby; Mayer, A.S.; Barsett, Hilde & Mølgaard, Per (2004). Quality assurance of Danish herbal medicinal products, - with Echinacea purpurea as an example.
 • Liljebäck, Torun Helene Aslaksen; Barsett, Hilde & Michaelsen, Terje E. (2004). Substances in Echinacea pallida root; variation due to extraction procedures.
 • Nguyen, Lan Phuong Thi; Liljebäck, Torun Helene Aslaksen & Barsett, Hilde (2004). Undersøkelse av kommersielle solhattpreparater.
 • Nguyen, Lan Phuong Thi; Liljebäck, Torun Helene Aslaksen & Barsett, Hilde (2004). Undersøkelse av kommersielle solhattpreparater.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. nov. 2010 15:37 - Sist endret 14. mars 2011 16:25