Hege Salvesen Blix

Professor II - Farmasøytisk institutt
English version of this page
Telefon +47 22840777
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 3 Farmasibygningen 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1068 Blindern 0316 OSLO

Faglige interesser

Klinisk farmasi, farmakoepidemiologi, antibiotika

Undervisning

http://www.uio.no/studier/program/kliniskfarmasi/index.xml...

Bakgrunn

Cand Pharm, spesialist i sykehusfarmasi, PhD

Emneord: Klinisk farmasi, Legemidler, Legemiddelepidemiologi, Antibiotika, Antibiotikaresistens

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Viktil, Kirsten Kilvik & Blix, Hege Salvesen (2017). Klinisk farmasi - en lærebok. Fagbokforlaget. ISBN 9788245020090. 367 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Høye, Sigurd; Lindbæk, Morten & Blix, Hege Salvesen (2019). Effects of an easy-to-implement, sustainable antimicrobial stewardship intervention in primary care – the ENORM (Educational intervention in NORwegian Municipalities for antibiotic treatment in line with guidelines) study .
 • Bollestad, Marianne; Vik, Ingvild; Lindbæk, Morten; Grude, Nils; Brekke, Hanne & Blix, Hege Salvesen (2017). “Bacteriology in uncomplicated urinary tract infections in Norwegian general practice from 2001-2015.”.
 • Aa, Elizabeth; Granlund, Sylvia; Midtdal, Kristin; Blix, Hege Salvesen; Johansen, LG & Granås, Anne Gerd (2015). Hospital pharmacists narrow the gap between health care levels by optimizing discharge letters.
 • Buset, Eva Margrethe Nor; Liaaen, Erik Dyb; Roth, Kjetil & Blix, Hege Salvesen (2014). Inhalation technique in hospitalized asthma and COPD patients - should patients be regularly assessed before discharge?
 • Aa, Elizabeth; Granlund, Sylvia; Midtdal, Kristin ; Blix, Hege Salvesen; Johnsen, Lars Gunnar & Granås, Anne Gerd (2014). Hospital pharmacists narrow the gap between health care levels by optimizing discharge letters.
 • Aa, Elizabeth; Granlund, Sylvia; Midtdal, Kristin ; Blix, Hege Salvesen; Johnsen, Lars Gunnar & Granås, Anne Gerd (2014). Hospital pharmacists narrow the gap between health care levels by optimizing discharge letters.
 • Buset, Eva Margrethe Nor; Liaaen, Erik Dyb; Roth, Kjetil & Blix, Hege Salvesen (2014). Inhalation technique in hospitalized asthma and COPD patients – should patients be regularly assessed before discharge?
 • Blix, Hege Salvesen (2013). Medication reviews at the general practitioners' office-a multidisciplinary approach in ambulatory care? International Journal of Clinical Pharmacology Research. ISSN 0251-1649. 35(3), s. 490–490.
 • Buajordet, Marit; Sund, Janne Kutschera; Blix, Hege Salvesen & Viktil, Kirsten Kilvik (2013). Clinical significance of interventions made by pharmacists to drug related problems (DRP).
 • Buajordet, Marit; Sund, Janne Kutschera; Blix, Hege Salvesen & Viktil, Kirsten Kilvik (2013). Clinical significance of interventions made by pharmacists to drug related problems.
 • Buajordet, Marit; Viktil, Kirsten Kilvik; Sund, Janne Kutschera & Blix, Hege Salvesen (2013). Clinical significance of interventions made by pharmacists to drug related problems (DRPs). International Journal of Clinical Pharmacology Research. ISSN 0251-1649. 35(6), s. 1285–1286.
 • Wendelbo, Katherine; Viktil, Kirsten Kilvik & Blix, Hege Salvesen (2013). Medication reconciliation on admission to an acute geriatric ward. International Journal of Clinical Pharmacy. ISSN 2210-7703. 35(5), s. 919–919. doi: 10.1007/s11096-013-9801-0
 • Blix, Hege Salvesen; Eriksen, Hanne-Merete; Sæther, Anja Hortemo; Viktil, Kirsten; Andberg, Lene & Munkerud, Marianne Winther [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2012). Surveillance of antibiotic use in nursing homes: the value of adding point-prevalence studies to pharmacy sales data. International Journal of Clinical Pharmacology Research. ISSN 0251-1649. 34(5), s. 783–783.
 • Viktil, Kirsten; Blix, Hege Salvesen; Eek, Anne Katrine; Moger, Tron Anders & Reikvam, Åsmund (2011). Changes in drug regimen during hospital stay and after discharge.
 • Eek, Anne Katrine; Blix, Hege Salvesen; Viktil, Kirsten; Moger, Tron Anders & Reikvam, Åsmund (2011). General practioner`s experience with hospital discharge notes.
 • Viktil, Kirsten Kilvik; Blix, Hege Salvesen; Eek, Anne Katrine; Moger, Tron Anders & Reikvam, Åsmund (2010). The challenge of changes in drug regimen when changing level of care. Pharmacoepidemiology and Drug Safety. ISSN 1053-8569. 19.
 • Eek, Anne Katrine; Blix, Hege Salvesen; Viktil, Kirsten Kilvik; Moger, Tron Anders & Reikvam, Åsmund (2010). GPs’ opinions of the hospital discharge notes – a survey among GPs.
 • Simonsen, Gunnar Skov; Blix, Hege Salvesen; Grave, Kari & Urdahl, Anne Margrete (2020). NORM/NORM-vet 2019. Usage of Antimicrobial Agents and Occurrence of Antimicrobial Resistance in Norway. NORM/NORM-VET. ISSN 1502-2307.
 • Simonsen, Gunnar Skov; Blix, Hege Salvesen; Grave, Kari & Urdahl, Anne Margrete (2019). NORM/NORM-VET 2018 Usage of Antimicrobial Agents and Occurrence of Antimicrobial Resistance in Norway. NORM/NORM-VET. ISSN 1502-2307.
 • Sakshaug, Solveig; Olsen, Kristine; Berg, Christian Lie; Blix, Hege Salvesen; Dansie, Live Storehagen & Litleskare, Irene [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Drug Consumption in Norway 2014–2018. Folkehelseinstituttet. ISSN 978-82-8406-011-8. Fulltekst i vitenarkiv
 • Blix, Hege Salvesen & Enersen, Morten (2018). Antibiotic prescribing in dentistry. Folkehelseinstituttet.
 • Simonsen, Gunnar Skov; Blix, Hege Salvesen; Grave, Kari & Urdahl, Anne Margrete (2018). NORM/NORM-VET 2017; Usage of Antimicrobial Agents and Occurrence of Antimicrobial Resistance in Norway. NORM / NORM-VET. ISSN 1502-2307.
 • Furu, Kari; Hjellvik, Vidar; Hartz, Ingeborg; Karlstad, Øystein; Skurtveit, Svetlana & Blix, Hege Salvesen [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2018). Legemiddelbruk hos barn og unge i Norge 2008–2017. Folkehelseinstituttet. ISSN 978-82-8082-954-2. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sakshaug, Solveig; Strøm, Hanne; Berg, Christian Lie; Blix, Hege Salvesen; Litleskare, Irene & Granum, Tove (2018). Drug Consumption in Norway 2013–2017. Folkehelseinstituttet. ISSN 978‐82‐8082‐916‐0. Fulltekst i vitenarkiv
 • Blix, Hege Salvesen; Torheim, Sissel Marie & Enersen, Morten (2017). Antibiotic prescribing in dentistry in Norm/norm-Vet 2016; Usage of AntimicrobialAgents and Occurrence of Antimicrobial Resistance in Norway. Folkehelseinstituttet, Veterinærinstituttet. ISSN 1502-2307. 2016(1).
 • Berg, Christian Lie; Blix, Hege Salvesen; Fenne, Olaug Sveinsgjerd; Furu, Kari; Hjellvik, Vidar & Husabø, Kari Jansdotter [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2017). The Norwegian Prescription Database 2012–2016. Folkehelseinstituttet, Området for Psykisk og fysisk helse, Avdeling for Legemiddelepidemiologi. ISSN 978-82-8082-824-8. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sakshaug, Solveig; Strøm, Hanne; Berg, Christian Lie; Blix, Hege Salvesen; Litleskare, Irene & Granum, Tove (2017). Legemiddelforbruket i Norge 2012-2016. Folkehelseinstituttet. ISSN 978-82-8082-826-2. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sakshaug, Solveig; Strøm, Hanne; Berg, Christian Lie; Blix, Hege Salvesen; Litleskare, Irene & Granum, Tove (2016). Drug Consumption in Norway 2011–2015. Folkehelseinstituttet. ISSN 978-82-8082-715-9. Fulltekst i vitenarkiv
 • Andersen, Cecilie Torp; Simonsen, Gunnar Skov; Arnesen, Trude Margrete; Urdahl, Anne Margrete; Astrup, Elisabeth & Blix, Hege Salvesen [Vis alle 18 forfattere av denne artikkelen] (2015). NORM/NORM-VET 2014. Usage of Antimicrobial Agents and Occurrence of Antimicrobial Resistance in Norway. NORM/NORM-VET. ISSN 1502-2307.
 • Sakshaug, Solveig; Strøm, Hanne; Berg, Christian Lie; Blix, Hege Salvesen; Litleskare, Irene & Granum, Tove (2015). Legemiddelforbruket i Norge 2010-2014. Folkehelseinstituttet. ISSN 978-82-8082-664-0. Fulltekst i vitenarkiv
 • Berg, Christian Lie; Blix, Hege Salvesen; Fenne, Olaug Sveinsgjerd; Husabø, Kari Jansdotter; Litleskare, Irene & Odsbu, Ingvild (2015). Reseptregisteret 2010-2014. The Norwegian prescription database 2010-2014. Folkehelseinstituttet. ISSN 9788280826657. Fulltekst i vitenarkiv
 • Aa, Elizabeth; Granås, Anne Gerd; Blix, Hege Salvesen & Johnsen, Lars Gunnar (2014). Epikrise med farmasøytnotat - Fastlegers erfaringer med og nytte av farmasøytnotat ved utskrivning fra St. Olavs Hospital. Universitetet i Oslo.
 • Granlund, Sylvia; Blix, Hege Salvesen; Johnsen, Lars Gunnar & Foss, Olav (2014). Epikrise med farmasøytnotat fra St. Olavs Hospital – Når informasjonen fram? Universitetet i Oslo.
 • Midtdal, Kristin ; Blix, Hege Salvesen; Johnsen, Lars Gunnar & Foss, Olav (2014). Epikrise med farmasøytnotat fra St. Olavs Hospital – når informasjonen fram? Universitetet i Oslo.
 • Buset, Eva Margrethe Nor; Blix, Hege Salvesen & Liaaen, Erik Dyb (2014). Inhalasjonsteknikk hos kols- og astmapasienter. Universitetet i Oslo.
 • Sakshaug, Solveig; Strøm, Hanne; Berg, Christian Lie; Blix, Hege Salvesen; Litleskare, Irene & Granum, Tove (2014). Drug Consumption in Norway 2009–2013. Folkehelseinstituttet. ISSN 9788280826107. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sakshaug, Solveig; Strøm, Hanne; Berg, Christian Lie; Blix, Hege Salvesen; Litleskare, Irene & Granum, Tove (2013). Legemiddelforbruket i Norge 2008 - 2012. Nasjonalt folkehelseinstitutt. ISSN 978-82-8082-550-6. Fulltekst i vitenarkiv
 • Buajordet, Marit; Viktil, Kirsten Kilvik; Sund, Janne Kutschera & Blix, Hege Salvesen (2012). Klinisk relevans av farmasøyters intervensjoner på legemiddelrelaterte problemer. Farmasøytisk institutt, UiO.
 • Rønning, Marit; Berg, Christian Lie; Blix, Hege Salvesen; Devold, Helene Margrethe; Litleskare, Irene & Mahic, Milada [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2012). Reseptregisteret 2007–2011 : The Norwegian Prescription Database 2007–2011. Nasjonalt folkehelseinstitutt. ISSN 978-82-8082-493-6.
 • Sakshaug, Solveig; Strøm, Hanne; Blix, Hege Salvesen; Litleskare, Irene & Rønning, Marit (2012). Drug Consumption in Norway. A statistical presentation of the drug consumption in Norway during the years 2007-2011 based on sales data from wholesalers. Nasjonalt folkehelseinstitutt. ISSN 978-82-8082-490-5. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sakshaug, Solveig; Strøm, Hanne; Berg, Christian Lie; Litleskare, Irene; Blix, Hege Salvesen & Rønning, Marit (2011). Legemiddelforbruket i Norge. En statistisk fremstilling av legemiddelforbruket i Norge for årene 2006 - 2010 basert på omsetning fra grossister . Nasjonalt folkehelseinstitutt. ISSN 978-82-8082-456-1. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 13. juni 2012 14:58 - Sist endret 18. okt. 2019 11:21