Helene Jonassen

Førstelektor - i permisjon

I permisjon til 31.08.2020.

Stedfortreder: Joseph Azumah

Emneord: Life Science, Galenisk farmasi, Legemiddelformulering, Drug delivery, Bionanoteknologi, Bioadhesjon, Polymerer, Nanopartikler, Mikropartikler Feil ved forsøk på å hente publikasjoner fra Cristin
Publisert 16. juni 2014 15:12 - Sist endret 10. sep. 2019 14:39