Helle Wangensteen

Bilde av Helle Wangensteen
English version of this page
Telefon +47 22856567
Rom 317
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 3 Farmasibygningen 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1068 Blindern 0316 OSLO

Faglige interesser

Naturen er kilde til mange av de legemidlene vi bruker i dag, både i form av isolerte naturstoffer, derivatiserte naturstoffer eller er inspirasjonskilde for syntetiske legemidler. I tillegg brukes ekstrakter og uttrekk fra planter som medisin, både i tradisjonell plantemedisin og i moderne bruk av plantebaserte legemidler.

Min forskningsinteresse dreier seg om isolering og identifikasjon av naturstoffer fra medisinplanter eller næringsmidler. Antioksidant og anti-inflammatoriske effekter av de isolerte naturstoffene studeres også, andre effekter studeres i samarbeid med andre forskere. Hensikten med dette arbeidet er å kunne identifisere innholdsstoffer med biologiske effekter som kan bidra til å forklare den folkemedisinske bruken, samt at det vil gi kunnskap om de mekanismene som kan være involvert i effekt.

Pågående forskning:

  • Helseeffekter av ekstrakter og polyfenoler fra nordiske bær og medisinplanter
  • Isolering og karakterisering av innholdsstoffer fra medisinplanter brukt mot mentale lidelser
  • Plant.ID, molekylær identifisering av planter
  • REA:Life, Rediscovery of medicinal plant usage in the “Age of Exploration”: From cultural historical heritage to innovative pharmaceuticals

 

Undervisning

Jeg underviser i følgende emner i grunnstudiet i farmasi:

Jeg er emneleder for og underviser i følgende videregående emner i farmasi:

Bakgrunn

Post doktor, Farmasøytisk instiutt, UiO, 2007-2009

Stipendiat, Farmasøytisk institutt, UiO, 2002-2007

 

Emneord: Farmakognosi, Farmasi, Naturstoffkjemi, Naturstoffer, NMR, Etnofarmakologi, Strukturoppklaring, Antioksidanter, Polyfenoler, Medisinplanter
Publisert 3. nov. 2010 15:45 - Sist endret 1. sep. 2021 09:44

Prosjekter