Jenny Lund

Gjesteforsker
Bilde av Jenny Lund
English version of this page
Brukernavn
Postadresse Postboks 1068 Blindern 0316 OSLO

Faglige interesser

Jeg har jobbet innen fagfeltet farmakologi med hovedfokus på overvekt/fedme og type 2-diabetes. Jeg har studert energimetabolisme i fettceller og skjelettmuskelceller isolert fra biopsier fra ulike donorer for å koble dette opp mot patofysiologi og potensielt forbedret behandling av sykdommene. Mye av forskningen min har omhandlet effekter av trening på energimetabolisme samt kartlegging av ulike proteiners rolle i energimetabolisme. Videre har jeg manipulert energimetabolismen i skjelettmuskelcellene ved å behandle med laktat, lipoproteiner, bruke kjernereseptormodulatorer (for eksempel for PPAR) og undersøkt effekten av nye potensielle virkestoff.

Jeg har også vært en del av et veldig spennende innovasjonsprosjekt sammen med AstraZeneca (Mølndal, Sverige).

 

Bakgrunn

2021-d.d.: Regulatory Manager. LINK Medical Research AS.

2017-2021: Postdoktor. Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo.

2013-2017: Ph.D. Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo. Avhandlingens tittel: Regulation of energy metabolism in cultured skeletal muscle cells: Effects of exercise, donor differences and perilipin 2.

2008-2013: Master i farmasi. Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo. Masteroppgave: Vil trening in vivo prege skjelettmuskelceller in vitro?

Jeg har jobbet deltid som farmasøyt i Vitusapotek og på Norsk Medisinaldepot. Jeg har også vært ekstern utreder i farmakokinetikk for Statens legemiddelverk (prosjektbasert).

 

Pedagogisk erfaring

2013-2021: I tillegg til forskningen gikk 25 % av stillingen min til undervisning av farmasistudenter, veiledning av masterstudenter og gjesteforskere, samt en doktorgradsstipendiat (2017-2022).

2016: Pedagogisk basiskompetanse. 

 

Forskningsopphold

2018 (4 uker): AstraZeneca, Mölndal, Sverige (4 uker i 2018).

2014 (4 uker): Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige.

I tillegg har jeg vært på noen korte opphold ved Deutsches Diabetes Zentrum, Düsseldorf, Tyskland.

 

Verv

Leder for seksjon for farmakologi i Norsk Selskap for Farmakologi og Toksikologi (2019-2023).

Representant for midlertidig vitenskapelig ansatte i Utdanningsutvalget ved Farmasøytisk Institutt (2019 og 2020).

Vararepresentant for midlertidig vitenskapelig ansatte i Instituttstyret ved Farmasøytisk Institutt (2019 og 2020).

Representant for midlertidig vitenskapelig ansatte i Programrådet for 1. avdeling ved Farmasøytisk Institutt (2014, 2015 og 2016).

Vararepresentant for midlertidig vitenskapelig ansatte i Studieutvalget ved Farmasøytisk Institutt (2015 og 2016).

Vararepresentant for midlertidig vitenskapelig ansatte i Programrådet for 1. avdeling ved Farmasøytisk Institutt (2013).

Jevnlig referee for ulike vitenskapelige tidsskrift (2-3 oppdrag/år).

 

Emneord: Farmakologi, Energimetabolisme, Insulinresistens, Type 2-diabetes, Overvekt, Fedme, Trening, PPAR.

Publikasjoner

 • Mengeste, Abel Mulu; Katare, Parmeshwar Bajirao; Dalmao Fernandez, Andrea; Lund, Jenny; Bakke, Hege Gilbø & Baker, David [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2022). Knockdown of sarcolipin (SLN) impairs substrate utilization in human skeletal muscle cells. Molecular Biology Reports. ISSN 0301-4851. doi: 10.1007/s11033-022-07387-0.
 • Fraser, David A.; Wang, Xiaoyu; Lund, Jenny; Nikolic, Natasa; Iruarrizaga-Lejarreta, Marta & Skjaeret, Tore [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2022). A structurally engineered fatty acid, icosabutate, suppresses liver inflammation and fibrosis in NASH. Journal of Hepatology. ISSN 0168-8278. 76(4), s. 800–811. doi: 10.1016/j.jhep.2021.12.004.
 • Mengeste, Abel Mulu; Lund, Jenny; Katare, Parmeshwar Bajirao; Ghobadi, Roya; Bakke, Hege Gilbø & Lunde, Per Kristian [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2021). The small molecule SERCA activator CDN1163 increases energy metabolism in human skeletal muscle cells. Current Research in Pharmacology and Drug Discovery. ISSN 2590-2571. 2, s. 1–12. doi: 10.1016/j.crphar.2021.100060.
 • Lund, Jenny; Krapf, Solveig Astrid; Sistek, Medina; Bakke, Hege Gilbø; Bartesagi, Stefano & Xiao-Rong, Peng [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2021). SENP2 is vital for optimal insulin signaling and insulin-stimulated glycogen synthesis in human skeletal muscle cells. Current Research in Pharmacology and Drug Discovery. ISSN 2590-2571. 2, s. 1–10. doi: 10.1016/j.crphar.2021.100061.
 • Mengeste, Abel Mulu; Rustan, Arild Christian & Lund, Jenny (2021). Skeletal muscle energy metabolism in obesity. Obesity. ISSN 1930-7381. 29(10), s. 1582–1595. doi: 10.1002/oby.23227.
 • Dalmao-Fernández, Andrea; Hermida-Gómez, Tamara; Lund, Jenny; Vazquez-Mosquera, María E; Rego-Pérez, Ignacio & Garesse, Rafael [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2021). Mitochondrial DNA from osteoarthritic patients drives functional impairment of mitochondrial activity: a study on transmitochondrial cybrids. Cytotherapy. ISSN 1465-3249. 23(5), s. 399–410. doi: 10.1016/j.jcyt.2020.08.010.
 • Lund, Jenny & Rustan, Arild (2020). Fatty Acids: Structures and Properties. Encyclopedia of Life Sciences. ISSN 1476-9506. doi: 10.1002/9780470015902.a0029198.
 • Aas, Vigdis; Thoresen, G. Hege; Rustan, Arild & Lund, Jenny (2020). Substrate oxidation in primary human skeletal muscle cells is influenced by donor age. Cell and Tissue Research. ISSN 0302-766X. 382, s. 599–608. doi: 10.1007/s00441-020-03275-w. Fulltekst i vitenarkiv
 • Krapf, Solveig Astrid; Lund, Jenny; Lundkvist, Malin; Grebstad Dale, Marianne; Nyman, Tuula Anneli & Thoresen, G. Hege [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). Pancreatic cancer cells show lower oleic acid oxidation and their conditioned medium inhibits oleic acid oxidation in human myotubes. Pancreatology (Print). ISSN 1424-3903. 20(4), s. 676–682. doi: 10.1016/j.pan.2020.04.014.
 • Dalmao-Fernández, Andrea; Lund, Jenny; Hermida-Gómez, Tamara; Vazquez-Mosquera, María E; Rego-Pérez, Ignacio & Blanco, Francisco J. [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). Impaired Metabolic Flexibility in the Osteoarthritis Process: A Study on Transmitochondrial Cybrids. Cells. ISSN 2073-4409. 9(809). doi: 10.3390/cells9040809.
 • Løvsletten, Nils Gunnar; Vu, Helene Loang Ngo; Skagen, Christine; Lund, Jenny; Kase, Eili Tranheim & Thoresen, G. Hege [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2020). Treatment of human skeletal muscle cells with inhibitors of diacylglycerol acyltransferases 1 and 2 to explore isozyme-specific roles on lipid metabolism. Scientific Reports. ISSN 2045-2322. 10:238, s. 1–13. doi: 10.1038/s41598-019-57157-5. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lund, Jenny; Ouwens, D. Margriet; Wettergreen, Marianne; Bakke, Siril Skaret; Thoresen, G. Hege & Aas, Vigdis (2019). Increased glycolysis and higher lactate production in hyperglycemic myotubes. Cells. ISSN 2073-4409. 8(9). doi: 10.3390/cells8091101. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lund, Jenny; Helle, Siw A; Li, Yuchuan; Løvsletten, Nils Gunnar; Stadheim, Hans Kristian & Jensen, Jørgen [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2018). Higher lipid turnover and oxidation in cultured human myotubes from athletic versus sedentary young male subjects. Scientific Reports. ISSN 2045-2322. 8(1). doi: 10.1038/s41598-018-35715-7. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lund, Jenny; Aas, Vigdis; Tingstad, Ragna Husby; Van Hees, Alfons & Nikolic, Natasa (2018). Utilization of lactic acid in human myotubes and interplay with glucose and fatty acid metabolism. Scientific Reports. ISSN 2045-2322. 8. doi: 10.1038/s41598-018-28249-5. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lund, Jenny; Tangen, Daniel S.; Wiig, Håvard; Stadheim, Hans Kristian; Siw, Anette Helle & Birk, Jesper B. [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2017). Glucose metabolism and metabolic flexibility in cultured skeletal muscle cells is related to exercise status in young male subjects. Archives of Physiology and Biochemistry. ISSN 1381-3455. 124(2), s. 119–130. doi: 10.1080/13813455.2017.1369547. Fulltekst i vitenarkiv
 • Feng, Yuan Zeng; Lund, Jenny; Li, Yuchuan; Knabenes, Irlin; Bakke, Siril Skaret & Kase, Eili Tranheim [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2017). Loss of perilipin 2 in cultured myotubes enhances lipolysis and redirects the metabolic energy balance from glucose oxidation towards fatty acid oxidation. Journal of Lipid Research. ISSN 0022-2275. 58(11), s. 2147–2161. doi: 10.1194/jlr.M079764. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lund, Jenny; Rustan, Arild; Løvsletten, Nils Gunnar; Mudry, Jonathan M.; Langleite, Torgrim Mikal & Feng, Yuan Zeng [Vis alle 19 forfattere av denne artikkelen] (2017). Exercise in vivo marks human myotubes in vitro: Training-induced increase in lipid metabolism. PLOS ONE. ISSN 1932-6203. 12:e0175441(4), s. 1–24. doi: 10.1371/journal.pone.0175441. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lund, Jenny; Stensrud, Camilla; Rajender, Melanie Müller; Bohov, Pavol; Thoresen, G. Hege & Berge, Rolf Kristian [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2016). The molecular structure of thio-ether fatty acids influences PPAR-dependent regulation of lipid metabolism. Bioorganic & Medicinal Chemistry. ISSN 0968-0896. 24(6), s. 1191–1203. doi: 10.1016/j.bmc.2016.01.045.
 • Aas, Vigdis; Lund, Jenny; Kase, Eili Tranheim; Feng, Yuan Zeng; Rustan, Arild & Thoresen, G. Hege (2015). Blodglukosesenkende legemidler ved type 2-diabetes. Norsk Farmaceutisk Tidsskrift. ISSN 0029-1935. 123(5), s. 20–24. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Feng, Yuan Zeng; knabenes, Irlin Knivsland; Bakke, Siril S.; Lund, Jenny; Lee, Y.K. & kimmel, Alan [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2015). Increased lipid oxidation and decreased lipid storage in myotubes lacking the lipid droplet binding protein perilipin2.
 • Feng, Yuan Zeng; knabenes, Irlin Knivsland; Lund, Jenny; Lee, Y.K.; kimmel, Alan & Thoresen, G. Hege [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2014). Increased lipid oxidation and decreased lipid storage in myotubes lacking perilipin2.
 • Kase, Eili Tranheim; Lund, Jenny; Feng, Yuan Zeng; Langleite, Torgrim Mikal; Aas, Vigdis & Jensen, Jan S. [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2013). Effect of exercise on fatty acid and glucose metabolism in cultured human myotubes. Diabetologia. ISSN 0012-186X. 56, s. S250–S250.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 9. jan. 2014 15:48 - Sist endret 3. sep. 2021 11:53

Forskergrupper