Jenny Lund

Postdoktor - Seksjon for farmakologi og farmasøytisk biovitenskap
Bilde av Jenny Lund
English version of this page
Telefon +47-22856544
Rom 481
Brukernavn
Besøksadresse Gydas vei 8 0363 Oslo
Postadresse Postboks 1068 Blindern 0316 OSLO

Faglige interesser

Jeg jobber innen fagfeltet farmakologi med hovedfokus på overvekt/fedme og type 2-diabetes. Jeg studerer energimetabolisme i fettceller og skjelettmuskelceller isolert fra biopsier fra ulike donorer for å koble dette opp mot patofysiologi og potensielt forbedret behandling av sykdommene. Mye av forskningen min har gått på å studere effekter av trening på energimetabolisme. Jeg har også arbeidet med muskelceller isolert fra både friske mus og mus som har fått fjernet proteinet perilipin 2 ift. å karakterisere dette proteinets rolle i energimetabolisme. Videre manipulerer jeg energimetabolismen i skjelettmuskelcellene ved å behandle med laktat, lipoproteiner, bruke kjernereseptormodulatorer (for eksempel for PPAR) og undersøker effekten av nye potensielle virkestoff.

Jeg er en del av et veldig spennende innovasjonsprosjekt sammen med AstraZeneca (Mølndal, Sverige).

Bakgrunn

2013-2017: Ph.D. Avhandlingens tittel: Regulation of energy metabolism in cultured skeletal muscle cells: Effects of exercise, donor differences and perilipin 2.

2016: Pedagogisk basiskompetanse. 

2008-2013: Master i farmasi. Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo. Masteroppgave: Vil trening in vivo prege skjelettmuskelceller in vitro?

 

I tillegg til forskningen går deler av stillingen min til undervisning av farmasistudenter (hovedsakelig undervisning innen farmakologi), veiledning av masterstudenter samt at jeg er medveileder for en doktorgradsstipendiat.

Jeg har vært på to forskningsopphold: AstraZeneca, Mölndal, Sverige (4 uker i 2018) og Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige (4 uker i 2014). Jeg har også deltatt aktivt på flere vitenskapelige konferanser hvert år.

Tidligere har jeg jobbet deltid som farmasøyt i Vitusapotek og på Norsk Medisinaldepot. Jeg er også ekstern utreder i farmakokinetikk for Statens legemiddelverk (prosjektbasert).

Undervisning

Jeg har tidligere undervist i FRM1040, FRM1050, FRM2000, FRM2040, FRM3020, FRM3030 og FRM4010 (gammel studieplan, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo).

Høsten 2019 underviser jeg i:

FARM1110 - Farmakologi, fysiologi og cellebiologi 1 (studentaktive kollokvier).

FARM2110 - Farmakoterapi 1 (PBL, laboratoriekurs, seminarer og forelesninger).

FARM3110 - Farmakoterapi 2 (miniforelesninger).

 

Våren 2020 underviser jeg i:

FARM1140 - Farmakologi, fysiologi og cellebiologi 2 (laboratoriekurs og studentaktive kollokvier).

FARM1150 - Farmasøytisk rettet biokjemi (laboratoriekurs).

 

Verv

Representant for midlertidig vitenskapelig ansatte i Utdanningsutvalget ved Farmasøytisk Institutt (2019-2020).

Vararepresentant for midlertidig vitenskapelig ansatte i Instituttstyret ved Farmasøytisk Institutt (2019).

Representant for midlertidig vitenskapelig ansatte i Programrådet for 1. avdeling ved Farmasøytisk Institutt (2014-2016).

Vararepresentant for midlertidig vitenskapelig ansatte i Studieutvalget ved Farmasøytisk Institutt (2015-2016).

Vararepresentant for midlertidig vitenskapelig ansatte i Programrådet for 1. avdeling ved Farmasøytisk Institutt (2013-2014).

Referee-oppdrag for ulike vitenskapelige tidsskrift.

Jeg er også leder for seksjon for farmakologi i Norsk Selskap for Farmakologi og Toksikologi (NSFT).

 

Emneord: Farmakologi, Energimetabolisme, Insulinresistens, Type 2-diabetes, Overvekt, Fedme, Trening, PPAR. Feil ved forsøk på å hente publikasjoner fra Cristin
Publisert 9. jan. 2014 15:48 - Sist endret 27. mars 2020 14:40

Forskergrupper