Jenny Lund

Postdoktor - Seksjon for farmakologi og farmasøytisk biovitenskap
Bilde av Jenny Lund
English version of this page
Telefon +47-22856544
Rom 481
Brukernavn
Besøksadresse Gydas vei 8 0363 Oslo
Postadresse Postboks 1068 Blindern 0316 OSLO

Faglige interesser

Jeg jobber innen fagfeltet farmakologi med hovedfokus på overvekt/fedme og type 2-diabetes. Jeg studerer energimetabolisme i fettceller og skjelettmuskelceller isolert fra biopsier fra ulike donorer for å koble dette opp mot patofysiologi og potensielt forbedret behandling av sykdommene. Mye av forskningen min omhandler effekter av trening på energimetabolisme samt kartlegging av ulike proteiners rolle i energimetabolisme. Videre manipulerer jeg energimetabolismen i skjelettmuskelcellene ved å behandle med laktat, lipoproteiner, bruke kjernereseptormodulatorer (for eksempel for PPAR) og undersøker effekten av nye potensielle virkestoff.

Jeg er en del av et veldig spennende innovasjonsprosjekt sammen med AstraZeneca (Mølndal, Sverige).

Bakgrunn

2013-2017: Ph.D. Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo. Avhandlingens tittel: Regulation of energy metabolism in cultured skeletal muscle cells: Effects of exercise, donor differences and perilipin 2.

2016: Pedagogisk basiskompetanse. 

2008-2013: Master i farmasi. Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo. Masteroppgave: Vil trening in vivo prege skjelettmuskelceller in vitro?

 

I tillegg til forskningen går deler av stillingen min til undervisning av farmasistudenter, veiledning av en doktorgradsstipendiat og masterstudenter.

Jeg har vært på to lengre forskningsopphold: AstraZeneca, Mölndal, Sverige (4 uker i 2018) og Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige (4 uker i 2014). I tillegg har jeg vært på noen korte opphold ved Deutsches Diabetes Zentrum, Düsseldorf, Tyskland. Jeg har også deltatt aktivt på flere vitenskapelige konferanser hvert år.

Tidligere har jeg jobbet deltid som farmasøyt i Vitusapotek og på Norsk Medisinaldepot. Jeg har også vært ekstern utreder i farmakokinetikk for Statens legemiddelverk (prosjektbasert).

Undervisning

Hoveddelen av undervisningen min er i FARM2110 - Farmakoterapi 1 som undervises på høsten. Der har jeg ansvar for temaukene om type 2-diabetes og er for øvrig PBL-veileder og faglærer på ulike seminarer.

Våren 2021 underviser jeg i:

FARM1140 - Farmakologi, fysiologi og cellebiologi 2 (prosjekt og studentaktive kollokvier).

FARM1150 - Farmasøytisk rettet biokjemi (laboratoriekurs).

Jeg har tidligere undervist i FRM1040, FRM1050, FRM2000, FRM2040, FRM3020, FRM3030 og FRM4010 (gammel studieplan, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo).

Verv

Leder for seksjon for farmakologi i Norsk Selskap for Farmakologi og Toksikologi (2019-2023).

Representant for midlertidig vitenskapelig ansatte i Utdanningsutvalget ved Farmasøytisk Institutt (2019 og 2020).

Vararepresentant for midlertidig vitenskapelig ansatte i Instituttstyret ved Farmasøytisk Institutt (2019 og 2020).

Representant for midlertidig vitenskapelig ansatte i Programrådet for 1. avdeling ved Farmasøytisk Institutt (2014, 2015 og 2016).

Vararepresentant for midlertidig vitenskapelig ansatte i Studieutvalget ved Farmasøytisk Institutt (2015 og 2016).

Vararepresentant for midlertidig vitenskapelig ansatte i Programrådet for 1. avdeling ved Farmasøytisk Institutt (2013).

Referee-oppdrag for ulike vitenskapelige tidsskrift.

 

Emneord: Farmakologi, Energimetabolisme, Insulinresistens, Type 2-diabetes, Overvekt, Fedme, Trening, PPAR.

Publikasjoner

 • Dalmao-Fernández, Andrea; Hermida-Gómez, Tamara; Lund, Jenny; Vazquez-Mosquera, María E; Rego-Pérez, Ignacio; Garesse, Rafael; Blanco, Francisco J. & Fernández-Moreno, Mercedes (2021). Mitochondrial DNA from osteoarthritic patients drives functional impairment of mitochondrial activity: a study on transmitochondrial cybrids. Cytotherapy.  ISSN 1465-3249. . doi: 10.1016/j.jcyt.2020.08.010
 • Aas, Vigdis; Thoresen, G. Hege; Rustan, Arild & Lund, Jenny (2020). Substrate oxidation in primary human skeletal muscle cells is influenced by donor age. Cell and Tissue Research.  ISSN 0302-766X.  382, s 599- 608 . doi: 10.1007/s00441-020-03275-w Fulltekst i vitenarkiv.
 • Dalmao-Fernández, Andrea; Lund, Jenny; Hermida-Gómez, Tamara; Vazquez-Mosquera, María E; Rego-Pérez, Ignacio; Blanco, Francisco J. & Fernández-Moreno, Mercedes (2020). Impaired Metabolic Flexibility in the Osteoarthritis Process: A Study on Transmitochondrial Cybrids. Cells.  ISSN 2073-4409.  9(809) . doi: 10.3390/cells9040809
 • Krapf, Solveig Astrid; Lund, Jenny; Lundkvist, Malin; Grebstad Dale, Marianne; Nyman, Tuula Anneli; Thoresen, G. Hege & Kase, Eili Tranheim (2020). Pancreatic cancer cells show lower oleic acid oxidation and their conditioned medium inhibits oleic acid oxidation in human myotubes. Pancreatology (Print).  ISSN 1424-3903.  20(4), s 676- 682 . doi: 10.1016/j.pan.2020.04.014
 • Lund, Jenny & Rustan, Arild (2020). Fatty Acids: Structures and Properties. Encyclopedia of Life Sciences.  ISSN 1476-9506. . doi: 10.1002/9780470015902.a0029198
 • Løvsletten, Nils Gunnar; Vu, Helene Loang Ngo; Skagen, Christine; Lund, Jenny; Kase, Eili Tranheim; Thoresen, G. Hege; Zammit, Victor A. & Rustan, Arild (2020). Treatment of human skeletal muscle cells with inhibitors of diacylglycerol acyltransferases 1 and 2 to explore isozyme-specific roles on lipid metabolism. Scientific Reports.  ISSN 2045-2322.  10:238, s 1- 13 . doi: 10.1038/s41598-019-57157-5 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lund, Jenny; Ouwens, D. Margriet; Wettergreen, Marianne; Bakke, Siril Skaret; Thoresen, G. Hege & Aas, Vigdis (2019). Increased glycolysis and higher lactate production in hyperglycemic myotubes. Cells.  ISSN 2073-4409.  8(9) . doi: 10.3390/cells8091101 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lund, Jenny; Aas, Vigdis; Tingstad, Ragna Husby; Van Hees, Alfons & Nikolic, Natasa (2018). Utilization of lactic acid in human myotubes and interplay with glucose and fatty acid metabolism. Scientific Reports.  ISSN 2045-2322.  8 . doi: 10.1038/s41598-018-28249-5 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lund, Jenny; Helle, Siw A; Li, Yuchuan; Løvsletten, Nils Gunnar; Stadheim, Hans Kristian; Jensen, Jørgen; Kase, Eili Tranheim; Thoresen, G. Hege & Rustan, Arild (2018). Higher lipid turnover and oxidation in cultured human myotubes from athletic versus sedentary young male subjects. Scientific Reports.  ISSN 2045-2322.  8(1) . doi: 10.1038/s41598-018-35715-7 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Feng, Yuan Zeng; Lund, Jenny; Li, Yuchuan; Knabenes, Irlin; Bakke, Siril Skaret; Kase, Eili Tranheim; Lee, Yun K; Kimmel, Alan R; Thoresen, G. Hege; Rustan, Arild & Dalen, Knut Tomas (2017). Loss of perilipin 2 in cultured myotubes enhances lipolysis and redirects the metabolic energy balance from glucose oxidation towards fatty acid oxidation. Journal of Lipid Research.  ISSN 0022-2275.  58(11), s 2147- 2161 . doi: 10.1194/jlr.M079764 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lund, Jenny; Rustan, Arild; Løvsletten, Nils Gunnar; Mudry, Jonathan M.; Langleite, Torgrim Mikal; Feng, Yuan Zeng; Stensrud, Camilla; Brubak, Mari G; Drevon, Christian A; Birkeland, Kåre I.; Kolnes, Kristoffer Jensen; Johansen, Egil Ivar; Tangen, Daniel S.; Stadheim, Hans Kristian; Gulseth, Hanne Løvdal; Krook, Anna; Kase, Eili Tranheim; Jensen, Jørgen & Thoresen, G. Hege (2017). Exercise in vivo marks human myotubes in vitro: Training-induced increase in lipid metabolism. PLOS ONE.  ISSN 1932-6203.  12:e0175441(4), s 1- 24 . doi: 10.1371/journal.pone.0175441 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lund, Jenny; Tangen, Daniel S.; Wiig, Håvard; Stadheim, Hans Kristian; Siw, Anette Helle; Birk, Jesper B.; Ingemann-Hansen, Thorsten; Rustan, Arild; Thoresen, G. Hege; Wojtaszewski, Jørgen F.P.; Kase, Eili Tranheim & Jensen, Jørgen (2017). Glucose metabolism and metabolic flexibility in cultured skeletal muscle cells is related to exercise status in young male subjects. Archives of Physiology and Biochemistry.  ISSN 1381-3455.  124(2), s 119- 130 . doi: 10.1080/13813455.2017.1369547 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lund, Jenny; Stensrud, Camilla; Rajender, Melanie Müller; Bohov, Pavol; Thoresen, G. Hege; Berge, Rolf Kristian; Wright, Michael; Kamal, Ahmed; Rustan, Arild; Miller, Andrew D. & Skorve, Jon (2016). The molecular structure of thio-ether fatty acids influences PPAR-dependent regulation of lipid metabolism. Bioorganic & Medicinal Chemistry.  ISSN 0968-0896.  24(6), s 1191- 1203 . doi: 10.1016/j.bmc.2016.01.045
 • Aas, Vigdis; Lund, Jenny; Kase, Eili Tranheim; Feng, Yuan Zeng; Rustan, Arild & Thoresen, G. Hege (2015). Blodglukosesenkende legemidler ved type 2-diabetes. Norsk Farmaceutisk Tidsskrift.  ISSN 0029-1935.  123(5), s 20- 24 Fulltekst i vitenarkiv.

Se alle arbeider i Cristin

 • Feng, Yuan Zeng; knabenes, Irlin Knivsland; Bakke, Siril S.; Lund, Jenny; Lee, Y.K.; kimmel, Alan; Thoresen, G. Hege; Rustan, Arild & Dalen, Knut Tomas (2015). Increased lipid oxidation and decreased lipid storage in myotubes lacking the lipid droplet binding protein perilipin2.
 • Feng, Yuan Zeng; knabenes, Irlin Knivsland; Lund, Jenny; Lee, Y.K.; kimmel, Alan; Thoresen, G. Hege; Rustan, Arild & Dalen, Knut Tomas (2014). Increased lipid oxidation and decreased lipid storage in myotubes lacking perilipin2.
 • Kase, Eili Tranheim; Lund, Jenny; Feng, Yuan Zeng; Langleite, Torgrim Mikal; Aas, Vigdis; Jensen, Jan S.; Birkeland, Kåre I.; Gulseth, Hanne Løvdal; Drevon, Christian A; Rustan, Arild & Thoresen, G. Hege (2013). Effect of exercise on fatty acid and glucose metabolism in cultured human myotubes. Diabetologia.  ISSN 0012-186X.  56, s S250- S250

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 9. jan. 2014 15:48 - Sist endret 26. jan. 2021 13:56

Forskergrupper