Jenny Lund

Gjesteforsker
Bilde av Jenny Lund
English version of this page
Brukernavn
Postadresse Postboks 1068 Blindern 0316 OSLO

Faglige interesser

Jeg har jobbet innen fagfeltet farmakologi med hovedfokus på overvekt/fedme og type 2-diabetes. Jeg har studert energimetabolisme i fettceller og skjelettmuskelceller isolert fra biopsier fra ulike donorer for å koble dette opp mot patofysiologi og potensielt forbedret behandling av sykdommene. Mye av forskningen min har omhandlet effekter av trening på energimetabolisme samt kartlegging av ulike proteiners rolle i energimetabolisme. Videre har jeg manipulert energimetabolismen i skjelettmuskelcellene ved å behandle med laktat, lipoproteiner, bruke kjernereseptormodulatorer (for eksempel for PPAR) og undersøkt effekten av nye potensielle virkestoff.

Jeg har også vært en del av et veldig spennende innovasjonsprosjekt sammen med AstraZeneca (Mølndal, Sverige).

 

Bakgrunn

2021-d.d.: Regulatory Manager. LINK Medical Research AS.

2017-2021: Postdoktor. Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo.

2013-2017: Ph.D. Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo. Avhandlingens tittel: Regulation of energy metabolism in cultured skeletal muscle cells: Effects of exercise, donor differences and perilipin 2.

2008-2013: Master i farmasi. Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo. Masteroppgave: Vil trening in vivo prege skjelettmuskelceller in vitro?

Jeg har jobbet deltid som farmasøyt i Vitusapotek og på Norsk Medisinaldepot. Jeg har også vært ekstern utreder i farmakokinetikk for Statens legemiddelverk (prosjektbasert).

 

Pedagogisk erfaring

2013-2021: I tillegg til forskningen gikk 25 % av stillingen min til undervisning av farmasistudenter, veiledning av masterstudenter og gjesteforskere, samt en doktorgradsstipendiat (2017-2022).

2016: Pedagogisk basiskompetanse. 

 

Forskningsopphold

2018 (4 uker): AstraZeneca, Mölndal, Sverige (4 uker i 2018).

2014 (4 uker): Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige.

I tillegg har jeg vært på noen korte opphold ved Deutsches Diabetes Zentrum, Düsseldorf, Tyskland.

 

Verv

Leder for seksjon for farmakologi i Norsk Selskap for Farmakologi og Toksikologi (2019-2023).

Representant for midlertidig vitenskapelig ansatte i Utdanningsutvalget ved Farmasøytisk Institutt (2019 og 2020).

Vararepresentant for midlertidig vitenskapelig ansatte i Instituttstyret ved Farmasøytisk Institutt (2019 og 2020).

Representant for midlertidig vitenskapelig ansatte i Programrådet for 1. avdeling ved Farmasøytisk Institutt (2014, 2015 og 2016).

Vararepresentant for midlertidig vitenskapelig ansatte i Studieutvalget ved Farmasøytisk Institutt (2015 og 2016).

Vararepresentant for midlertidig vitenskapelig ansatte i Programrådet for 1. avdeling ved Farmasøytisk Institutt (2013).

Jevnlig referee for ulike vitenskapelige tidsskrift (2-3 oppdrag/år).

 

Emneord: Farmakologi, Energimetabolisme, Insulinresistens, Type 2-diabetes, Overvekt, Fedme, Trening, PPAR.
Publisert 9. jan. 2014 15:48 - Sist endret 3. sep. 2021 11:53

Forskergrupper