Julia Fredrika Alopaeus

Stipendiat - Seksjon for farmasi
Bilde av Julia Fredrika Alopaeus
English version of this page
Rom 185
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 3 Farmasibygningen 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1068 Blindern 0316 OSLO
Andre tilknytninger Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (Student)

Faglige interesser

Legemidler til barn

  • Utvikling av nye alders-tilpassede legemiddelformer

Mucosal levering 

  • Bioadhesjon og mucoadhesjon 
  • Orale og buccale systemer

Teknologier og leveringssystemer

  • Polymerbaserte filmer (orale, orodispersible, mucoadhesive)
  • Polymerbaserte nano- og mikropartikulære strukturer
  • Faste oppløsninger (solvent casting)

Undervisning

FRM2030 - Kvalitetssikring ved produksjon av legemidler

FRM3010 - Formulering, produksjon og kontroll av legemidler med krav til sterilitet
 

Bakgrunn

Doktorgradsstipendiat, Universitetet i Oslo, 2014 - 2018

Master of science (pharmacy), Åbo Akademi Universitet, 2014

Emneord: Nanoteknologi, Galenisk farmasi, Farmasi, Bionanoteknologi, Bioadhesjon, Personalized medicine, Legemiddelformulering, Livsvitenskap - life science, Mucoadhesjon, Legemiddelteknologi, Statistisk forsøksplanlegging og multivariat evaluering

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

  • Alopaeus, Julia Fredrika; Nguyen, Lina Mai; Pohjavirta, Jennie; Hagesæther, Ellen; Tønnesen, Hanne Hjorth & Tho, Ingunn (2018). Evaluation of concentration-dependent self-assembling structures of Soluplus and their properties in oral drug delivery.
  • Alopaeus, Julia Fredrika; Tønnesen, Hanne Hjorth & Tho, Ingunn (2015). The influence of drug-cyclodextrin inclusion complexes on properties of hydroxypropyl cellulose based orodispersible films.
  • Alopaeus, Julia Fredrika; Ke, Su; Zeitler, Axel & Sandler, Niklas (2014). Microstructures of 3D printed dosage forms: resolved with X-ray microtomography.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 21. okt. 2014 13:48 - Sist endret 18. okt. 2017 08:38