Blogg

Julie E. Heggelund er postdoktor ved Farmasøytisk Institutt finansiert av et FRIPRO mobilitetsstipend. Gjennom denne bloggen får du innblikk i forskningsprosjektet "Major Facilitator Superfamily as targets for antibiotic resistance". Julie skal først være to år ved Universitetet i Leeds, UK, og deretter ett år ved Farmasi, UiO. 

Publisert 26. sep. 2019 14:34

Jeg var nylig invitert som en av 10 unge forskere til å være med på feiringen av proteinkrystallografiens informatikkutvikling de siste 40 årene (CCP4 @ 40 years, Royal Society, London). Foredraget som ga mest inntrykk ble gitt av professor Chas Bountra. Han holdt en 30-minutters appell om at vi må fokusere på grunnforskning og åpent samarbeid for å kunne lage bedre legemidler. 

Publisert 28. sep. 2018 19:11

Jeg tok turen til Diamond Light Source, en synkrotron utenfor Oxford, for å delta i utviklingen av en ny teknikk innen røntgenkrystallografi.

Publisert 1. aug. 2017 17:06

Første steg av forskningsprosjektet er fullført. 18 gener fra tuberkulosebakterier har blitt tilpasset og satt inn i E. coli, som nå er klar til å fungere som proteinfabrikk.

Bildet kan inneholde: tekst, linje, organisme, magenta.
Publisert 17. mars 2017 17:17

Multiresistent tuberkulose er en økende global trussel, med over 480 000 nye tilfeller hvert år, og med få løsninger. En av resistensmekanismene er at bakteriene selv transporterer antibiotika ut av cellene.