Lennart Kyllesø

Doktorgradsstudent - Farmasøytisk institutt

Doktorgradsprosjektet "Clozapine use and tolerability - identifying factors for treatment success" er finansiert av Helse Sør-Øst, og utføres ved Senter for psykofarmakologi, Diakonhjemmet sykehus. 

Prosjektets hovedmål er å framskaffe kunnskap om faktorer som kan forutsi trygg og effektiv bruk av klozapin hos schizofrenipasienter i klinisk praksis. 

Klozapin er mer effektivt enn andre antipsykotika ved behandling av schizofreni, men brukes mindre enn ønskelig på grunn av risiko for alvorlige bivirkninger. De fleste pasienter tåler imidlertid klozapin godt.  Prosjektet tar sikte på å kartlegge hvilke farmakokinetiske og metabolomiske faktorer som er assosiert med vellykket behandling av klozapin. Ved å identifisere hvilke pasienter som kan ha nytte av behandlingen med lavere risiko for bivirkninger, kan flere pasienter med alvorlig psykoselidelse få klozapin tidligere i behandlingsløpet. 

 

 

Emneord: Farmakologi, Farmakokinetikk, Farmakogenetikk, Klinisk farmasi, Legemiddelmetabolisme, Persontilpasset legemiddelbehandling, Digitalisering

Fant ingen resultater i Cristin

Publisert 3. aug. 2020 10:37 - Sist endret 1. sep. 2020 11:27