Nastaran Moussavi

Bilde av Nastaran Moussavi
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 3 Farmasibygningen 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1068 Blindern 0316 Oslo

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

  • Moussavi, Nastaran; Azizullah, Hasina; Malterud, Karl Egil; Inngjerdingen, Kari Tvete & Wangensteen, Helle (2022). Immunomodulating polyphenols from Sideritis scardica.
  • Moussavi, Nastaran; Azizullah, Hasina; Malterud, Karl Egil; Inngjerdingen, Kari Tvete & Wangensteen, Helle (2021). Greek mountain tea, Sideritis scardica, a medicinal plant from the Mediterranean and Balkans with antioxidant and anti-inflammatory activities.
  • Moussavi, Nastaran; Azizullah, Hasina; Pahnke, Jens; Malterud, Karl Egil; Inngjerdingen, Kari Tvete & Wangensteen, Helle (2019). Greek mountain tea, a medicinal plant from Mediterranean countries and Balkan.
  • Moussavi, Nastaran; Azizullah, Hasina; Pahnke, Jens; Malterud, Karl Egil; Inngjerdingen, Kari Tvete & Wangensteen, Helle (2019). Greek mountain tea, a medicinal plant from the Mediterranean countries and Balkan.
  • Moussavi, Nastaran; Malterud, Karl Egil; Mikolo, Bertin; Chandre, Fabrice; Corbel, Vincent & Wangensteen, Helle (2018). Natural products of Zanthoxylum heitzii stem bark and their insecticidal activity aginst the malaria mosquito Anopheles gambiae .
  • Wangensteen, Helle; Moussavi, Nastaran; Malterud, Karl Egil & Røsjø, Bjarne (2018). UiO-forskning om malaria gikk verden rundt. [Internett]. titan.uio.no/node/3058.
  • Azizullah, Hasina; Pahnke, Jens; Moussavi, Nastaran; Malterud, Karl Egil & Wangensteen, Helle (2018). Gresk fjellte, en medisinplante fra middelhavslandene og Balkan.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. des. 2018 14:15 - Sist endret 2. okt. 2020 06:09