Ngoc Nguyen Lunde

Bilde av Ngoc Nguyen Lunde
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 3 Farmasibygningen 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1068 Blindern 0316 OSLO

Faglige interesser

Mine faglige interesser er knyttet til farmakologi - effekt av legemidler. Forskningsgruppen (ProTarg) jobber med proteolytiske enzymer dvs. enzymer som spalter andre proteiner som medfører til aktivering eller degradering av disse. Vi er spesielt interessert i cysteinproteasene legumain og cathepsiner, og hvilke roller disse enzymene har i normal fysiologi og ved patologiske tilstander som kreft og aterosklerose (åreforkalking). Mitt doktorgradsprosjekt vil være å belyse de cellulære mekanismene av legumain i aterosklerose i håp om å avsløre nye terapeutiske mål og bruk av cysteinproteasen som biomarkør.

 

Undervisning

Jeg har PBL (prolembasert læring), kollokvier, labundervisning i følgende emner:

  • FARM1110- Farmakologi, fysiologi og cellebiologi 1
  • FARM1140- Farmakologi, fysiologi og cellebiologi 2
  • FARM1150- Farmasøytisk rettet biokjemi
  • FARM2110- Farmakoterapi 1
  • FARM3110- Farmakoterapi 2

Bakgrunn

Master i farmasi fra Farmasøytisk institutt (2011)

Doktorgrad i farmakologi fra Farmasøytisk institutt (2019)

Emneord: Farmakologi, Celle- og molekylærbiologi, Legemidler, Farmasi, Onkologi/kreft, Proteaser, Proteolytiske enzymer, Cathepsiner, Legumain, Cystatin
Publisert 23. jan. 2015 15:20 - Sist endret 20. jan. 2021 11:32

Forskergrupper