Ngoc Nguyen Lunde

Bilde av Ngoc Nguyen Lunde
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 3 Farmasibygningen 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1068 Blindern 0316 OSLO

Faglige interesser

Mine faglige interesser er knyttet til farmakologi - effekt av legemidler. Forskningsgruppen (ProTarg) jobber med proteolytiske enzymer dvs. enzymer som spalter andre proteiner som medfører til aktivering eller degradering av disse. Vi er spesielt interessert i cysteinproteasene legumain og cathepsiner, og hvilke roller disse enzymene har i normal fysiologi og ved patologiske tilstander som kreft og aterosklerose (åreforkalking). Mitt doktorgradsprosjekt vil være å belyse de cellulære mekanismene av legumain i aterosklerose i håp om å avsløre nye terapeutiske mål og bruk av cysteinproteasen som biomarkør.

 

Undervisning

Jeg har PBL (prolembasert læring), kollokvier, labundervisning i følgende emner:

 • FARM1110- Farmakologi, fysiologi og cellebiologi 1
 • FARM1140- Farmakologi, fysiologi og cellebiologi 2
 • FARM1150- Farmasøytisk rettet biokjemi
 • FARM2110- Farmakoterapi 1
 • FARM3110- Farmakoterapi 2

Bakgrunn

Master i farmasi fra Farmasøytisk institutt (2011)

Doktorgrad i farmakologi fra Farmasøytisk institutt (2019)

Emneord: Farmakologi, Celle- og molekylærbiologi, Legemidler, Farmasi, Onkologi/kreft, Proteaser, Proteolytiske enzymer, Cathepsiner, Legumain, Cystatin

Publikasjoner

 • Gregersen, Ida; Michelsen, Annika; Lunde, Ngoc Nguyen; Åkerblom, Axel; Lakic, Tatevik G.; Skjelland, Mona; Skagen, Karolina Ryeng; Becker, Richard C.; Lindbäck, Johan; Himmelmann, Anders; Solberg, Rigmor; Johansen, Harald Thidemann; James, Stefan K.; Siegbahn, Agneta; Storey, Robert F.; Kontny, Frederic; Aukrust, Pål; Ueland, Thor; Wallentin, Lars & Halvorsen, Bente (2020). Legumain in Acute Coronary Syndromes: A Substudy of the PLATO (Platelet Inhibition and Patient Outcomes) Trial. Journal of the American Heart Association (JAHA).  ISSN 2047-9980.  e016360 . doi: 10.1161/JAHA.120.016360 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lunde, Ngoc Dieu Nguyen; Bosnjak, Tatjana; Solberg, Rigmor & Johansen, Harald Thidemann (2019). Mammalian legumain - A lysosomal cysteine protease with extracellular functions?. Biochimie.  ISSN 0300-9084.  166, s 77- 83 . doi: 10.1016/j.biochi.2019.06.002 Vis sammendrag
 • Lunde, Ngoc Dieu Nguyen; Gregersen, Ida; Ueland, Thor; Shetelig, Christian; Holm, Sverre; Kong, Xiang Yi; Michelsen, Annika; Otterdal, Kari; Yndestad, Arne; Broch, Kaspar; Gullestad, Lars; Nyman, Tuula Anneli; Bendz, Bjørn; Eritsland, Jan; Hoffmann, Pavel; Skagen, Karolina Ryeng; Gonçalves, Isabel; Nilsson, Jan; Grenegård, Magnus; Poreba, Marcin; Drag, Marcin; Seljeflot, Ingebjørg; Sporsheim, Bjørnar; Espevik, Terje; Skjelland, Mona; Johansen, Harald Thidemann; Solberg, Rigmor; Aukrust, Pål; Björbacka, Harry; Andersen, Geir Øystein & Halvorsen, Bente (2019). Legumain is upregulated in acute cardiovascular events and associated with improved outcome – potentially related to anti-inflammatory effects on macrophages. Atherosclerosis.  ISSN 0021-9150.  s 1- 9 . doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2019.12.008 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lunde, Ngoc Nguyen Dieu; Haugen, Mads Haugland; Larsen, Kristina Broe Bodin; Damgaard, Ingrid; Pettersen, Solveig; Kasem, Roya; Rut, Wioletta; Drag, Marcin; Poreba, Marcin; Johansen, Harald Thidemann & Solberg, Rigmor (2017). Glycosylation is important for legumain localization and processing to active forms but not for cystatin E/M inhibitory functions. Biochimie.  ISSN 0300-9084.  139, s 27- 37 . doi: 10.1016/j.biochi.2017.05.009
 • Lunde, Ngoc Nguyen Dieu; Holm, Sverre; Dahl, Tuva Børresdatter; Inass, Elyouncha; Sporsheim, Bjørnar; Gregersen, Ida; Abbas, Azhar; Skjelland, Mona; Espevik, Terje; Solberg, Rigmor; Johansen, Harald Thidemann & Halvorsen, Bente (2017). Increased levels of legumain in plasma and plaques from patients with carotid atherosclerosis. Atherosclerosis.  ISSN 0021-9150.  257, s 216- 223 . doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2016.11.026 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Poreba, Marcin; Solberg, Rigmor; Rut, Wioletta; Lunde, Ngoc Nguyen Dieu; Kasperkiewicz, Paulina; Snipas, Scott J.; Mihelic, Marko; Turk, Dusan; Turk, Boris; Salvesen, Guy S. & Drag, Marcin (2016). Counter selection substrate library strategy for developing specific protease substrates and probes. Cell Chemical Biology.  ISSN 2451-9456.  23(8), s 1023- 1034 . doi: 10.1016/j.chembiol.2016.05.020

Se alle arbeider i Cristin

 • Ciyow, Nasra; Bosnjak, Tatjana; Nilsen, Hilde; Lunde, Ngoc Nguyen; Johansen, Harald Thidemann & Solberg, Rigmor (2020). Effekt av teriparatid på differensiering og regulering av cysteinproteaser i osteoblaster.
 • Mohanachandran, Arthii; Bosnjak, Tatjana; Nilsen, Hilde; Lunde, Ngoc Nguyen; Solberg, Rigmor & Johansen, Harald Thidemann (2020). Differensiering av RAW264.7 til osteoklaster og karakterisering av cysteinproteaser i osteoklaster.
 • Lunde, Ngoc Nguyen Dieu; Gregersen, Ida; Holm, Sverre; Michelsen, Annika; Sporsheim, Bjørnar; Espevik, Terje; Solberg, Rigmor; Johansen, Harald Thidemann & Halvorsen, Bente (2018). Platelet-derived legumain, a cysteine protease involved in atherosclerosis.
 • Lunde, Ngoc Nguyen Dieu; Holm, Sverre; Dahl, Tuva Børresdatter; Elyouncha, Inass; Sporsheim, Bjørnar; Gregersen, Ida; Abbas, Azhar; Skjelland, Mona; Espevik, Terje; Solberg, Rigmor; Johansen, Harald Thidemann & Halvorsen, Bente (2018). Plasma and plaques from patients with carotid atherosclerosis have increased levels of legumain.
 • Arnekleiv, Guro L.; Nilsen, Hilde; Lunde, Ngoc Nguyen Dieu; Solberg, Rigmor & Johansen, Harald Thidemann (2017). Effekt av vitamin D3 på uttrykk, aktivitet og sekresjon av cysteinproteasen legumain studert i ulike cellemodeller.
 • Hemati, Paya Diana; Bosnjak, Tatjana; Nilsen, Hilde; Lunde, Ngoc Nguyen Dieu; Johansen, Harald Thidemann & Solberg, Rigmor (2017). The Proton Pump Inhibitor Lansoprazole Inhibits Protease Activity of Legumain.
 • Lunde, Ngoc Nguyen Dieu; Holm, Sverre; Dahl, Tuva B.; Elyoncha, Inass; Sporsheim, Bjørnar; Gregersen, Ida; Abbas, Azhar; Skjelland, Mona; Espevik, Terje; Solberg, Rigmor; Johansen, Harald Thidemann & Halvorsen, Bente (2017). Plasma and plaques from patients with carotid atherosclerosis have increased levels of legumain.
 • Abdukadir, Nuriddin; Lunde, Ngoc Nguyen Dieu; Nilsen, Hilde; Solberg, Rigmor & Johansen, Harald Thidemann (2016). Regulering av cysteinproteaser ved differensiering av monocytter til makrofager.
 • Larsen, Kristina Broe Bodin; Johansen, Harald Thidemann; Solberg, Rigmor & Lunde, Ngoc Nguyen Dieu (2016). Betydning av glykosylering for internalisering og aktivering av prolegumain i humane tykktarmskreftceller.
 • Lunde, Ngoc Nguyen Dieu; Dahl, Tuva Børresdatter; Abdukadir, Nuriddin; Halvorsen, Bente; Solberg, Rigmor & Johansen, Harald Thidemann (2016). Increased secretion of legumain from pro-inflammatory M1 compared to M2 macrophages.
 • Solberg, Rigmor; Rut, Wioletta; Lunde, Ngoc Nguyen Dieu; Kasperkiewicz, Paulina; Snipas, Scott J.; Mihelic, Marko; Turk, Dusan; Turk, Boris; Salvesen, Guy S.; Drag, Marcin & Poreba, Marcin (2016). New Selective Probes to Inhibit and Image Legumain in Living Cells.
 • Johansen, Harald Thidemann; Elyouncha, Inass; Lunde, Ngoc Nguyen Dieu; Williams, Rich; Solberg, Rigmor; Nilsen, Hilde & Halvorsen, Bente (2015). Opposing effects of glucose on legumain and cysteine cathepsins.
 • Lunde, Ngoc Nguyen Dieu; Nilsen, Hilde; Damgaard, Ingrid; Kasem, Roya; Solberg, Rigmor; Haugen, Mads Haugland & Johansen, Harald Thidemann (2015). Importance of glycosylation for legumain and cystatin E/M functions.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 23. jan. 2015 15:20 - Sist endret 20. jan. 2021 11:32

Forskergrupper