oyssk

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Akademiske interesser og forskning

Mine faglige interesser er fokusert mot innovasjon innen analytisk kjemi:

  • Opprenskning av biologiske prøver
  • Kolonne-teknologi (væskekromatografi)
  • Miniatyrisering 
  • Papir-baserte løsninger for prøvetakelse og prøveopparbeidelse knyttet til massespektrometri

Min forskning er hovedsakelig knyttet til  "micro fluidic  paper-based analytical devices" (µ-PAD) for biologiske prøver

Undervisning

FRM2010 - Kvalitetskontroll av farmasøytiske råvarer

FARM2130 - Legemiddelanalyse

FRM4030 - Forskningsforberedende kurs i farmakognosi og legemiddelkjemi

FRM3030 - Bruk av legemidler, del III
 

 

Akademisk bakgrunn

Bachelor degree :

Kjemi og Bioteknologi (ingeniør-fag)
Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Master of Science :

Organisk analytisk kjemi
Universitetet i Oslo (UIO)

LinkedIn

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

  • Skjærvø, Øystein (2019). Recent advancements in smart sampling of biological matrices. Kjemi.  ISSN 0023-1983.  2, s 6- 9
  • Skjærvø, Øystein; Halvorsen, Trine Grønhaug & Reubsaet, Leon (2019). Smart blood spot sampling for MS tased bottom-up protein analysis.
  • Skjærvø, Øystein; Halvorsen, Trine Grønhaug & Reubsaet, Leon (2019). Smart blood-spot sampling for MS based bottom-up protein analysis.
  • Skjærvø, Øystein; Pilarova, Veronika; Khalikova, Maria; Reubsaet, Leon; Halvorsen, Trine Grønhaug; Gjelstad, Astrid; Øiestad, Elisabeth Leere; Lundanes, Elsa; Wilson, Steven Ray Haakon & Pedersen-Bjergaard, Stig (2018). Those Who Can, Teach: Pharma Stars. The Analytical Scientist.  ISSN 2051-4077.  1118, s 40- 45
  • Skjærvø, Øystein; Wilson, Steven Ray Haakon; Lundanes, Elsa; Brandtzaeg, Ole Kristian & Martinsen, Ørjan Grøttem (2016). Characterization of open tubular enzyme reactors and polymer layer open tubular columns for liquid chromatography. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 17. okt. 2016 11:29 - Sist endret 17. apr. 2019 00:03

Forskergrupper