Ragnar Bye

Bilde av Ragnar Bye
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 26 Kjemibygningen 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1033 Blindern 0315 Oslo

Publikasjoner

 • Austarheim, Ingvild; Christensen, Bjørn Erik; Hegna, Ida Kristin; Petersen, Bent O.; Duus, Jens O & Bye, Ragnar [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2012). Chemical and biological characterization of pectin-like polysaccharides from the bark of the Malian medicinal tree Cola cordifolia. Carbohydrate Polymers. ISSN 0144-8617. 89(1), s. 259–268. doi: 10.1016/j.carbpol.2012.03.005.
 • Bye, Ragnar; Thingstad, Sverre Forberg & Paulsen, Berit Smestad (2010). Horsetail (Equisetum spp.) as a Source of Silicon Supplement im Human Nutrition - A Myth? Journal of Herbs, Spices & Medicinal Plants. ISSN 1049-6475. 16(2), s. 119–125.
 • Nguyen, Sanko; Solheim, Lee; Bye, Ragnar; Rykke, Morten; Hiorth, Marianne & Smistad, Gro (2010). The influence of liposomal formulation factors on the interactions between liposomes and hydroxyapatite. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces. ISSN 0927-7765. 76(1), s. 354–361. doi: 10.1016/j.colsurfb.2009.11.020.
 • Bye, Ragnar (2008). Hoel-sakene. I Eskeland, Ståle & Bratholm, Anders (Red.), Justismord og rettssikkerhet. Universitetsforlaget. ISSN 9788215011493. s. 45–53.
 • Hagesæther, Ellen; Bye, Ragnar & Sande, Sverre Arne (2008). Ex vivo mucoadhesion of different zinc-pectinate hydrogel beads. International Journal of Pharmaceutics. ISSN 0378-5173. 347(1-2), s. 9–15. doi: 10.1016/j.ijpharm.2007.06.034.
 • Maiga, Ababacar; Diallo, Drissa; Bye, Ragnar & Paulsen, Berit Smestad (2005). Determination of some toxic and essential metal ions in medicinal and edible plants from Mali. Journal of Agricultural and Food Chemistry. ISSN 0021-8561. 53, s. 2316–2321.
 • Bye, Ragnar (2005). "Acidity and the 'p' in pH". Education in Chemistry, review. ISSN 0013-1350. 42(6).
 • Bye, Ragnar (2003). "Metanolanalyser". Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001.

Se alle arbeider i Cristin

 • Bye, Ragnar; Paulsen, Berit Smestad & Pedersen, Bjørn (2015). "Organisk kjemi anno 1830. - En annotert utgave av Jørgen Gløersens notater fra professor Jac Keysers forelesninger i 1830". Skolelaboratoriet i kjemi, UiO. ISBN 978-82-91183-11-4. 136 s.
 • Larsen, Børge Riis; Bye, Ragnar; Nielsen, Ole Vesterlund; Damhus, Ture & Ahl, Sonja Rosenlund (2012). "Aspekter af dansk kemi i det 20. og 21. århundrede". Børge Riis Larsen og Ragnar Bye: "Niels Bjerrum", S. 149-154. KemiForlaget, 2200 København. ISBN 978-87-89782-31-7. 200 s.
 • Larsen, Børge Riis; Nielsen, Ole Vesterlund; Damhus, Ture; Ahl, Sonja Rosenlund & Bye, Ragnar (2012). "Aspekter af dansk kemi i det 20. og 21. århundrede". Ragnar Bye: "Kaj Ulrik Linderstrøm-Lang". S. 169-174. KemiForlaget, 2200 København N. ISBN 978-87-89782-31-7. 200 s.
 • Larsen, Børge Riis; Nielsen, Ole Vesterlund; Damhus, Ture; Ahl, Sonja Rosenlund & Bye, Ragnar (2012). "Aspekter af dansk kemi i det 20. og 21. århundrede". Børge Riis Larsen og Ragnar Bye: "J.N. Brøndsted og hans syre-basedefinition"; S. 143-148. KemiForlaget, . ISBN 978-87-89782-31-7. 200 s.
 • Bye, Ragnar (2010). Dekomponeringsmetoder i analytisk kjemi. Media Oslo AS. ISBN 978-82-91294-05-6. 81 s.
 • Pedersen, Bjørn; Bye, Ragnar & Manne, Rolf (2007). "Syv bidrag til norsk kjemihistorie". Ragnar Bye: Kapitelet "Peder Farup: Den første professor i uorganisk kjemi i Trondheim og den første professor i farmasøytisk kjemi i Oslo", 10 sider. Skolelaboratoriet i kjemi, Universitetet i Oslo. ISBN 82-91183-08-2. 140 s.
 • Bye, Ragnar (2003). Store nordiske kjemikere. Media Oslo (Tidskriftet "Kjemi"). 42 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Bye, Ragnar (2019). "Odd Hassels titreringer(!)".
 • Bye, Ragnar (2017). "The 11th International Conference on the History of Chemistry" I Trondheim. Kjemi. ISSN 0023-1983. s. 14–15.
 • Bye, Ragnar (2017). "Om å delta i en europeisk konfereranse om kjemiens historie: 11th ICHC".
 • Bye, Ragnar (2017). "John Sebelien (1858-1932): Den første kjemiprofessoren på Ås". Kjemi. ISSN 0023-1983. s. 6–8.
 • Bye, Ragnar (2016). Geologen Victor Goldschmidt - Norges fremste kjemiker?
 • Bye, Ragnar (2016). Det 19. norske røntgenseminar. Kjemi. ISSN 0023-1983. s. 4–5.
 • Bye, Ragnar (2016). Gulbrand Lunde som kjemiker.
 • Bye, Ragnar (2016). "Victor Goldschmidt og Gulbrand Lunde: De to ledende(?) kjemikere I Norge I mellomkrigstiden".
 • Bye, Ragnar (2016). Anton Rosing (1828-1867): Den første kjemilæreren på Ås. Kjemi. ISSN 0023-1983. s. 6–7.
 • Bye, Ragnar (2016). Kipp-apparatet: En viktig lab-innretning som forsvant.
 • Bye, Ragnar (2016). Kipp-apparatet: En viktig lab-innretning som forsvant. Kjemi. ISSN 0023-1983. s. 14–16.
 • Bye, Ragnar (2015). "Nordisk Naturstoffkjemi-møte på Gotland". Norsk Farmaceutisk Tidsskrift. ISSN 0029-1935. s. 14–14.
 • Bye, Ragnar (2015). "Rettskjemiker Bruff: Romanfigur eller person fra virkeligheten?". Kjemi. ISSN 0023-1983. s. 10–14.
 • Bye, Ragnar; Paulsen, Berit Smestad & Pedersen, Bjørn (2014). "Organisk kjemi i 1830".
 • Bye, Ragnar (2014). "Wilhelm Ostwald (1853 - 1932): Mannen som gjorde Guldberg og Waage kjent i Europa". Kjemi. ISSN 0023-1983. s. 16–17.
 • Bye, Ragnar (2013). "Nyttig Nordisk Naturstoffkjemi-møte". Norsk Farmaceutisk Tidsskrift. ISSN 0029-1935. s. 25–25.
 • Bye, Ragnar (2013). Dekomponeringsmetoder for analyse av sporelementer i ulike prøvetyper. Kjemi. ISSN 0023-1983. s. 16–16.
 • Bye, Ragnar (2013). "Smeltedekomponering av geologisk materiale".
 • Bye, Ragnar (2012). "Kaj Ulrik Linderstrøm-Lang. En glemt(?) storhed".
 • Bye, Ragnar (2012). "Metallsalter som drapsvåpen - med spesiell vekt på arsen".
 • Bye, Ragnar (2011). "AAS eller ICP? Vad skall man välja? En utvardering av dom olika instrumenttyper".
 • Bye, Ragnar (2011). Use of the two "dangerous" acids - hydrofluoric- and perchloric acid - for the decomposition of analytical materials".
 • Bye, Ragnar (2011). "Viktige momenter ved dekomponering av prøvematerialer i analytisk kjemi".
 • Bye, Ragnar (2011). "Bruk av de to "farlige" syrene - flussyre og perklorsyre - for dekomponering av prøvematerialer. Nytte- og risikovurderinger.".
 • Bye, Ragnar & Larsen, Børge Riis (2011). "Niels Bjerrum".
 • Bye, Ragnar (2011). "Da den nye kjemien kom til Kongsberg - og dermed til Norge".
 • Bye, Ragnar (2011). "Kaj Ulrik Linderstrøm-Lang. - Dansk biokjemiker i verdensformat".
 • Bye, Ragnar & Larsen, Børge Riis (2011). "J.N. Brønsted og hans syre-basedefinition".
 • Bye, Ragnar (2011). "Johan Kjeldahl (1849-1900). Meget om hans metode og noget om hans liv".
 • Bye, Ragnar (2009). "Vannringens årlige seminar". Kjemi. ISSN 0023-1983. s. 17–18.
 • Bye, Ragnar & Lund, Walter (2009). "Kvikksølvet i ubåten ved Fedje". Kjemi. ISSN 0023-1983. s. 4–6.
 • Bye, Ragnar (2009). pH er i år 100 år. Kjemi. ISSN 0023-1983. s. 17–18.
 • Bye, Ragnar (2009). "Standard Norge kvalitetssikrer våre vannanalysemetoder. Men hvem kvalitetssikrer Standard Norge?".
 • Bye, Ragnar (2008). "4th Nordic Conference on Plasma Spectrochemistry". Kjemi. ISSN 0023-1983. s. 2–3.
 • Bye, Ragnar (2008). "Det 15. norske røntgenmøte". Kjemi. ISSN 0023-1983. s. 6–7.
 • Bye, Ragnar & Lund, Walter (2008). Finn Johan Langmyhr, 1919 - 2008. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Bye, Ragnar (2008). "Creating Networks in Chemistry. The Founding and Early History of Chemical Societies in Europe". Kjemi. ISSN 0023-1983. s. 21–21.
 • Bye, Ragnar (2008). Kaj Ulrik Linderstrøm-Lang: Dansk biokjemiker i verdensformat, men lite kjent i Norge. Kjemi. ISSN 0023-1983. s. 6–8.
 • Bye, Ragnar & Lund, Walter (2008). "Finn Johan Langmyhr til minne". Kjemi. ISSN 0023-1983. s. 9–10.
 • Bye, Ragnar (2008). "Det kjemiske analyselaboratoriet 1900 - 1950".
 • Bye, Ragnar (2008). "Speciation of Mercury".
 • Bye, Ragnar (2008). "Kvikksølvspeciering i 40 år. Hva har kommet ut av det?".
 • Bye, Ragnar (2008). "Konservering av vannprøver - Hvorfor og hvordan".
 • Brandtzæg, Per; Bye, Ragnar; Eskeland, Trond; Flood, Per; Holck, Per & Høiland, Klaus [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2007). Kulturkollisjon mellom naturvitenskap og jus. Juristkontakt. ISSN 0332-7590. s. 61–62.
 • Bye, Ragnar (2007). "Miljøkjemi på Geilo". Kjemi. ISSN 0023-1983. s. 6–6.
 • Karlsen, Jan & Bye, Ragnar (2007). "Farmasøytisk Institutt 75 år". Ragnar Bye: Kapitelet "Fagområde farmasøytisk kjemi", side 100 - 103.
 • Karlsen, Jan & Bye, Ragnar (2007). Farmasøytisk Institutt 75 år" Ragnar Bye: Kapitelet "Instituttets første professor: Peder Farup", side 93 - 96.
 • Bye, Ragnar (2007). "Tips för flamanalys".
 • Bye, Ragnar (2007). "Uppslutningsmetoder för spektroskopiska tekniker".
 • Bye, Ragnar (2007). "Trykk-koker-dekomponering av slam og sedimenter med salpetersyre (1+1). En kritisk diskusjon av metoden".
 • Paulsen, Berit Smestad; Bye, Ragnar & Thingstad, Sverre Forberg (2007). "Horsetail", Equisetum spp., as a source of extra supply of silicon in human nutrition - a myth?
 • Bye, Ragnar (2007). "Peder Farup (1875 - 1934) - fysikalsk kjemiker, metallurg og farmasiprofessor".
 • Bye, Ragnar (2006). Russland, laks og kadmium. Kjemi. ISSN 0023-1983.
 • Bye, Ragnar (2006). Svenske "Analysdagar". Kjemi. ISSN 0023-1983. s. 8–8.
 • Bye, Ragnar (2006). Røntgen for 14. gang. Kjemi. ISSN 0023-1983. s. 9–9.
 • Bye, Ragnar (2006). Utdeles på Analysdagarna: Torbern Bergman-medaljen. Kjemi. ISSN 0023-1983. 2.
 • Bye, Ragnar (2006). Svante Arrhenius (Nobelprisen i kjemi 1903). [Radio]. NRK, Oslo.
 • Bye, Ragnar (2006). Titreringer i treforedlings- og celluloselaboratorier.
 • Bye, Ragnar (2006). "Kadmium-saken. En "uinformert" kjemikers refleksjoner".
 • Bye, Ragnar (2005). Kadmium i sinksulfat: Hvor kommer det fra? Kjemi. ISSN 0023-1983. s. 17–17.
 • Thingstad, Sverre Forberg; Bye, Ragnar & Paulsen, Berit Smestad (2005). "Kjerringrokk som silisiumkilde - en myte?". Norsk Farmaceutisk Tidsskrift. ISSN 0029-1935. s. 12–13.
 • Bye, Ragnar & Ørjasæter, Lars Ole (2005). Carlsberlaboratoriet. Kjemi. ISSN 0023-1983. s. 10–11.
 • Bye, Ragnar & Øby, Morten (2005). "Gassalarm overdrevet". [Avis]. Rakkestad Avis.
 • Bye, Ragnar (2005). Titreringer på et moderne farmasøytisk analyselaboratorium.
 • Bye, Ragnar (2005). Reduktionsmedel för kvicksilverbestämning. Tennklorid och natrumborhydrid.
 • Bye, Ragnar (2005). Olika atomspektroskopiska metoder för kvicksilverbestämning.
 • Bye, Ragnar (2004). "Det kjemiske laboratorium 1900 - 1950".
 • Bye, Ragnar (2004). Røntgen for 13. gang. Kjemi. ISSN 0023-1983.
 • Bye, Ragnar (2004). Gulbrand Lunde, en av Norges fremste kjemikere i mellomkrigstiden: Kjemiker og propagandaminister. Kjemi. ISSN 0023-1983. s. 12–14.
 • Bye, Ragnar (2004). "Torgersensaken". [TV]. NRK 1.
 • Bye, Ragnar (2004). "Torgersensaken". [TV]. TV 2.
 • Bye, Ragnar (2004). "Om mikrobølgeoppslutning generelt og valg av reagenser for organiske og uorganiske prøver spesielt".
 • Bye, Ragnar (2003). "Det kjemiske laboratorium 1900 - 1950".
 • Bye, Ragnar (2003). "Victor Moritz Goldschmidt - Norges største geolog - og kjemiker?".
 • Bye, Ragnar (2003). "Arsenikkforgiftning?". Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Lund, Walter & Bye, Ragnar (2003). "Forgiftning må påvises riktig". Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Lund, Walter & Bye, Ragnar (2003). "Feilaktige påstander om forgiftningssaker". Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Bye, Ragnar (2003). "Analysdagarna" 2003. Kjemi. ISSN 0023-1983. s. 10–11.
 • Lund, Walter & Bye, Ragnar (2003). "Hvordan kan vi fastslå forgiftnings-forbrytelser?". Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Bye, Ragnar (2003). "En gjennomgang av metodene for kalddamp-AAS-bestemmelse av kvikksølv. -Prinsipper, interferenser, fordeler/ulemper".
 • Bye, Ragnar (2012). "Graphite furnace - atomic absorption spectrometry". Kemistutbildarna.
 • Bye, Ragnar (2010). "Grafittovn - atomabsorsjonsspektrometri". Ragnar Bye,.
 • Bye, Ragnar (2009). En meget kort (og ufullstendig) innføring i betydningen av de biologisk essensielle grunnstoffene. Farmasøytisk Institutt, UiO.
 • Bye, Ragnar (2007). "Praktiske råd og tips ved bruk av Flamme-AAS. Ragnar Bye.
 • Bye, Ragnar (2006). FRM 1000 "Tallbehandling og usikkerheter". UniPub Kompendier.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 13. jan. 2011 13:45 - Sist endret 17. jan. 2013 14:42