Stein Bergan

Professor II - Farmasøytisk institutt
Bilde av Stein Bergan
English version of this page
Telefon +47 23071082
Mobiltelefon +4793266214 93266214
Brukernavn
Besøksadresse Rikshospitalet Avsnitt B2 2.etasje rom B2.1091
Postadresse Postboks 1068 Blindern 0316 OSLO

Faglige interesser

I stillingen som forsker ved Oslo universitetssykehus, er de rutinemessige oppgavene knyttet til farmakologisk monitorering ('Therapeutic drug monitoring' TDM). Dette gjelder særlig for pasientgrupper som organtransplanterte, stamcelletransplanterte og i en viss grad kreftpasienter. Immunsuppressiva og cytostatika er dermed de sentrale legemiddelgruppene, og arbeidet innebærer alt fra det rent analytiske til farmakokinetiske, farmakodynamiske og farmakogenetiske aspekter. Dette betyr også tett samarbeid med klinikerne som er de mest sentrale brukere av denne service, spesielt transplantasjonsmiljøet. Det meste av aktiviteten er i praksis en landsfunksjon, derfor er det utbredt kontakt med eksterne brukere.

Forskningsgruppen "Individualizing immune modulation and chemotherapy" (i2mc) er etablert innenfor de samme laboratoriefasiliteter, med undertegnede som gruppeleder. Gruppen inngår i senter-samarbeidet IMUP. Interessefelt og samarbeidspartnere for denne gruppen sammenfaller for en del med den kliniske rutinevirksomheten som nevnt ovenfor, se også avsnittet Samarbeid.
Tema for forskningsgruppen er immunfarmakologi, med særlig vekt på immunsuppresjon i tilknytning til transplantasjon. Hittil har forskningen vært konsentret om medikamenter som mykofenolat og tiopuriner -farmakokinetikk, -dynamikk og -genomikk. Dette er nå utvidet til glukokortikoider og mTOR-hemmere. Forskningen spenner fra utvikling av nye analysemetoder, via celleforsøk og andre eksperimentelle undersøkelser til rent kliniske studier -det meste av denne forskningen kan karakteriseres som translasjonsforskning.

Undervisning

Bakgrunn

Seksjonsleder (og Prof II), Avdeling for farmakologi, Oslo universitetssykehus 2013-
Forsker (og Prof II), Avdeling for farmakologi, Oslo universitetssykehus 2011-12
Avdelingsleder, Avdeling for farmakologi, Oslo universitetssykehus, 2009-2011
Professor II, Avd for farmasøytisk biovitenskap, Farmasøytisk institutt, UiO 2007-
Forsker, Avd. for medisisnks biokjemi, Rikshospitalet 1990-2010
Avdelingsleder, Sarpsborg sykehus 1981-1990
Provisor, Svaneapoteket Moss, 1980-1981
Dr.philos. Universitetet i Oslo, 1998
Cand.pharm, Farmasøytisk institutt, UiO, 1978

Samarbeid

  • Forskningssamarbeid med transplantasjonsmiljøene, det vil si
    • Immunsuppresjon i relasjon til transplantasjonskirurgi (nyre, lever, pankreas) ved PD Line og A Foss, Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus
    • -og nyremedisin ved A Hartmann, K Midtvedt og H Holdaas, Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus
    • Pankreas-øycelleprosjekt ved A Foss og H Scholz med medarbeidere, Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus
  • Immunsuppresjon og leukemibehandling hos barn ved hhv A Bjerre og E Ruud, Barneklinikken, Oslo universitetssykehus
  • Hematologisk stamcelletransplantasjon ved Y Fløisand, Avdeling for blodsykdommer, Oslo universitetssykehus
  • samt flere av disse temaene med A Åsberg og H Christensen, Farmasøytisk institutt
 
Emneord: Farmakologisk monitorering, TDM, Immunfarmakologi, Farmakogenetikk, Farmakokinetikk, Legemidler, Klinisk farmasi, Kliniske studier
Publisert 3. nov. 2010 15:37 - Sist endret 12. aug. 2019 13:26