Stein Bergan

Professor II - Farmasøytisk institutt
Bilde av Stein Bergan
English version of this page
Telefon +47 23071082
Mobiltelefon +4793266214 93266214
Brukernavn
Besøksadresse Rikshospitalet Avsnitt B2 2.etasje rom B2.1091
Postadresse Postboks 1068 Blindern 0316 OSLO

Faglige interesser

I stillingen som forsker ved Oslo universitetssykehus, er de rutinemessige oppgavene knyttet til farmakologisk monitorering ('Therapeutic drug monitoring' TDM). Dette gjelder særlig for pasientgrupper som organtransplanterte, stamcelletransplanterte og i en viss grad kreftpasienter. Immunsuppressiva og cytostatika er dermed de sentrale legemiddelgruppene, og arbeidet innebærer alt fra det rent analytiske til farmakokinetiske, farmakodynamiske og farmakogenetiske aspekter. Dette betyr også tett samarbeid med klinikerne som er de mest sentrale brukere av denne service, spesielt transplantasjonsmiljøet. Det meste av aktiviteten er i praksis en landsfunksjon, derfor er det utbredt kontakt med eksterne brukere.

Forskningsgruppen "Individualizing immune modulation and chemotherapy" (i2mc) er etablert innenfor de samme laboratoriefasiliteter, med undertegnede som gruppeleder. Gruppen inngår i senter-samarbeidet IMUP. Interessefelt og samarbeidspartnere for denne gruppen sammenfaller for en del med den kliniske rutinevirksomheten som nevnt ovenfor, se også avsnittet Samarbeid.
Tema for forskningsgruppen er immunfarmakologi, med særlig vekt på immunsuppresjon i tilknytning til transplantasjon. Hittil har forskningen vært konsentret om medikamenter som mykofenolat og tiopuriner -farmakokinetikk, -dynamikk og -genomikk. Dette er nå utvidet til glukokortikoider og mTOR-hemmere. Forskningen spenner fra utvikling av nye analysemetoder, via celleforsøk og andre eksperimentelle undersøkelser til rent kliniske studier -det meste av denne forskningen kan karakteriseres som translasjonsforskning.

Undervisning

Bakgrunn

Seksjonsleder (og Prof II), Avdeling for farmakologi, Oslo universitetssykehus 2013-
Forsker (og Prof II), Avdeling for farmakologi, Oslo universitetssykehus 2011-12
Avdelingsleder, Avdeling for farmakologi, Oslo universitetssykehus, 2009-2011
Professor II, Avd for farmasøytisk biovitenskap, Farmasøytisk institutt, UiO 2007-
Forsker, Avd. for medisisnks biokjemi, Rikshospitalet 1990-2010
Avdelingsleder, Sarpsborg sykehus 1981-1990
Provisor, Svaneapoteket Moss, 1980-1981
Dr.philos. Universitetet i Oslo, 1998
Cand.pharm, Farmasøytisk institutt, UiO, 1978

Samarbeid

 • Forskningssamarbeid med transplantasjonsmiljøene, det vil si
  • Immunsuppresjon i relasjon til transplantasjonskirurgi (nyre, lever, pankreas) ved PD Line og A Foss, Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus
  • -og nyremedisin ved A Hartmann, K Midtvedt og H Holdaas, Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus
  • Pankreas-øycelleprosjekt ved A Foss og H Scholz med medarbeidere, Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus
 • Immunsuppresjon og leukemibehandling hos barn ved hhv A Bjerre og E Ruud, Barneklinikken, Oslo universitetssykehus
 • Hematologisk stamcelletransplantasjon ved Y Fløisand, Avdeling for blodsykdommer, Oslo universitetssykehus
 • samt flere av disse temaene med A Åsberg og H Christensen, Farmasøytisk institutt
 
Emneord: Farmakologisk monitorering, TDM, Immunfarmakologi, Farmakogenetikk, Farmakokinetikk, Legemidler, Klinisk farmasi, Kliniske studier

Publikasjoner

 • Elens, Laure; Langman, Loralie; Hesselink, Dennis A.; Bergan, Stein; Moes, Dirk Jan A.R.; Molinaro, Mariadelfina; Venkataramanan, Raman & Lemaitre, Florian (2020). Pharmacologic treatment of transplant recipients infected with SARS-CoV-2: Considerations regarding therapeutic drug monitoring and drug-drug interactions. Therapeutic Drug Monitoring.  ISSN 0163-4356.  42(3), s 360- 368 . doi: 10.1097/FTD.0000000000000761
 • Gustavsen, Marte Theie; Midtvedt, Karsten; Vethe, Nils Tore; Robertsen, Ida; Bergan, Stein & Åsberg, Anders (2020). Tacrolimus Area Under the Concentration Versus Time Curve Monitoring, Using Home-Based Volumetric Absorptive Capillary Microsampling. Therapeutic Drug Monitoring.  ISSN 0163-4356.  42(3), s 407- 414 . doi: 10.1097/FTD.0000000000000697
 • Kristiansen, Oscar; Vethe, Nils Tore; Peersen, Kari; Fagerland, Morten Wang; Sverre, Elise Christine Bjørkholen; Jensen, Elena Prunés; Lindberg, Morten; Gjertsen, Erik; Gullestad, Lars; Perk, Joep; Dammen, Torill; Bergan, Stein; Husebye, Einar; Otterstad, Jan Erik & Munkhaugen, John (2020). Effect of Atorvastatin on Muscle Symptoms in Coronary Heart Disease Patients With Self-Perceived Statin Muscle Side-Effects: A Randomized, Double Blinded Crossover Trial. European Heart Journal (EHJ) - Cardiovascular Pharmacotherapy.  ISSN 2055-6837. . doi: 10.1093/ehjcvp/pvaa076 Vis sammendrag
 • Blom, Kjersti Benedicte; Bergo, Kaja Knudsen; Espe, Emil Knut Stenersen; Rosseland, Vigdis; Grøtta, Ole Jørgen; Mjøen, Geir; Åsberg, Anders; Bergan, Stein; Sanner, Helga; Bergersen, Tone Kristin; Bjørnerheim, Reidar; Skauby, Morten Heier; Seljeflot, Ingebjørg; Waldum-Grevbo, Bård; Dahle, Dag Olav; Sjaastad, Ivar & Birkeland, Jon Arne (2019). Cardiovascular rEmodelling in living kidNey donorS with reduced glomerular filtration rate: rationale and design of the CENS study. Blood Pressure.  ISSN 0803-7051.  s 1- 13 . doi: 10.1080/08037051.2019.1684817 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Brunet, Mercé; van Gelder, Teun; Åsberg, Anders; Haufroid, Vincent; Hesselink, Dennis A.; Langman, Loralie; Lemaitre, Florian; Marquet, Pierre; Seger, Christoph; Shipkova, Maria; Vinks, Alexander A.; Wallemacq, Pierre; Wieland, Eberhard; Woillard, Jean-Baptiste; Barten, Markus J.; Budde, Klemens; Colom, Helena; Dieterlen, Maja-Theresa; Elens, Laure; Johnson-Davis, Kamisha L.; Kunicki, Paweł K.; MacPhee, Ian; Masuda, Satohiro; Mathew, Binu S.; Millán, Olga; Mizuno, Tomoyuki; Moes, Dirk-Jan A.R.; Monchaud, Caroline; Noceti, Ofelia; Pawinski, Tomasz; Picard, Nicolas; van Schaik, Ron; Sommerer, Caludia; Vethe, Nils Tore; de Winther, Brenda; Christians, Uwe & Bergan, Stein (2019). Therapeutic Drug Monitoring of Tacrolimus-Personalized Therapy: Second Consensus Report. Therapeutic Drug Monitoring.  ISSN 0163-4356.  41(3), s 261- 307 . doi: 10.1097/FTD.0000000000000640
 • Eide, Ivar Anders; Reinholt, Finn P.; Jenssen, Trond Geir; Hartmann, Anders; Schmidt, Erik B.; Åsberg, Anders; Bergan, Stein; Braband, Knut & Svensson, My Hanna Sofia (2019). Effects of marine n-3 fatty acid supplementation in renal transplantation: A randomized controlled trial. American Journal of Transplantation.  ISSN 1600-6135.  19, s 790- 800 . doi: 10.1111/ajt.15080
 • Klaasen, Rolf; Egeland, Erlend Johannessen; Chan, Wai Joe; Midtvedt, Karsten; Svensson, My Hanna Sofia; Bolstad, Nils; Fellström, Bengt; Holdaas, Hallvard; Åsberg, Anders; Bergan, Stein; Vethe, Nils Tore & Warren, David (2019). A Fully Automated Method for the Determination of Serum Belatacept and Its Application in a Pharmacokinetic Investigation in Renal Transplant Recipients.. Therapeutic Drug Monitoring.  ISSN 0163-4356.  41(1), s 11- 18 . doi: 10.1097/FTD.0000000000000580
 • Kristiansen, Oscar; Vethe, Nils Tore; Fagerland, Morten; Bergan, Stein; Munkhaugen, John & Husebye, Einar (2019). A novel direct method to determine adherence to atorvastatin therapy in patients with coronary heart disease. British Journal of Clinical Pharmacology.  ISSN 0306-5251.  s 1- 8 . doi: 10.1111/bcp.14122 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Munkhaugen, John; Vethe, Nils Tore; Fagerland, Morten; Dammen, Toril; Perk, Joep; Gjertsen, Erik; Otterstad, Jan Erik; Gullestad, Lars; Bergan, Stein & Husebye, Einar (2019). Statin-associated muscle symptoms in coronary patients: design of a randomized study. Scandinavian Cardiovascular Journal.  ISSN 1401-7431.  53(3), s 162- 168 . doi: 10.1080/14017431.2019.1612085 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Vethe, Nils Tore; Gustavsen, Marte Theie; Midtvedt, Karsten; Lauritsen, May Ellen; Andersen, Anders Mikal; Åsberg, Anders & Bergan, Stein (2019). Tacrolimus Can Be Reliably Measured With Volumetric Absorptive Capillary Microsampling Throughout the Dose Interval in Renal Transplant Recipients. Therapeutic Drug Monitoring.  ISSN 0163-4356.  41(5), s 607- 614 . doi: 10.1097/FTD.0000000000000655
 • Vethe, Nils Tore; Munkhaugen, John; Andersen, Anders Mikal; Husebye, Einar & Bergan, Stein (2019). A Method for Direct Monitoring of Atorvastatin Adherence in Cardiovascular Disease Prevention: Quantification of the Total Exposure to Parent Drug and Major Metabolites Using 2-Channel Chromatography and Tandem Mass Spectrometry. Therapeutic Drug Monitoring.  ISSN 0163-4356.  41(1), s 19- 28 . doi: 10.1097/FTD.0000000000000578 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Åsberg, Anders; Bjerre, Anna Kristina; Almaas, Runar; Luis-Lima, Sergio; Robertsen, Ida; Salvador, Cathrin Lytomt; Porrini, Esteban; Schwartz, George; Hartmann, Anders & Bergan, Stein (2019). Measured GFR by Utilizing Population Pharmacokinetic Methods to Determine Iohexol Clearance. Kidney International Reports.  ISSN 2468-0249.  5(2), s 189- 198 . doi: 10.1016/j.ekir.2019.11.012 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bergan, Stein & Bolstad, Nils (2018). Persontilpasset behandling med biologiske legemidler. Norsk Farmaceutisk Tidsskrift.  ISSN 0029-1935.  126(1), s 40- 43
 • Heldal, Kristian; Midtvedt, Karsten; Hartmann, Anders; Reisæter, Anna Varberg; Heldal, Torbjørn Fossum; Bergan, Stein; Salvador, Cathrin Lytomt & Åsberg, Anders (2018). Estimated glomerular filtration rate in stable older kidney transplant recipients-are present algorithms valid? A national cross-sectional cohort study. Transplant International.  ISSN 0934-0874.  31(6), s 629- 638 . doi: 10.1111/tri.13137 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Klaasen, Rolf; Bergan, Stein; Bremer, Sara; Daleq, Lina; Andersen, Anders Mikal; Midtvedt, Karsten; Skauby, Morten Heier & Vethe, Nils Tore (2018). Longitudinal Study of Tacrolimus in Lymphocytes During the First Year After Kidney Transplantation. Therapeutic Drug Monitoring.  ISSN 0163-4356. . doi: 10.1097/FTD.0000000000000539
 • Bremer, Sara; Vethe, Nils Tore; Skauby, Morten Heier; Kasbo, Margrete; Johansson, Elisabet Dahl; Midtvedt, Karsten & Bergan, Stein (2017). NFAT-regulated cytokine gene expression during tacrolimus therapy early after renal transplantation. British Journal of Clinical Pharmacology.  ISSN 0306-5251.  83(11), s 2494- 2502 . doi: 10.1111/bcp.13367
 • Egeland, Erlend Johannessen; Robertsen, Ida; Hermann, Monica; Midtvedt, Karsten; Størset, Elisabet; Gustavsen, Marte Theie; Reisæter, Anna Varberg; Klaasen, Rolf; Bergan, Stein; Holdaas, Hallvard; Hartmann, Anders & Åsberg, Anders (2017). High tacrolimus clearance is a risk factor for acute rejection in the early phase after renal transplantation. Transplantation.  ISSN 0041-1337.  101(8), s e273- e279 . doi: 10.1097/TP.0000000000001796 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Midtvedt, Karsten; Bergan, Stein; Reisæter, Anna Varberg; Vikse, Bjørn Egil & Åsberg, Anders (2017). Exposure to mycophenolate and fatherhood. Transplantation.  ISSN 0041-1337.  101(7), s e214- e217 . doi: 10.1097/TP.0000000000001747 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Salvador, Cathrin Lytomt; Hartmann, Anders; Åsberg, Anders; Bergan, Stein; Rowe, Alexander D. & Mørkrid, Lars (2017). Estimating Glomerular Filtration Rate in Kidney Transplant Recipients: Comparing a Novel Equation With Commonly Used Equations in this Population. Transplantation direct.  ISSN 2373-8731.  3(12), s e332 . doi: 10.1097/TXD.0000000000000742 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Skauby, Ragnhild Kristine Heier; Bjerre, Anna Kristina; Sæves, Ingjerd; Vethe, Nils Tore; Bremer, Sara; Svarstad, Anja Camilla & Bergan, Stein (2017). Prednisolone and Prednisone Pharmacokinetics in Pediatric Renal Transplant Recipients - A Prospective Study. Therapeutic Drug Monitoring.  ISSN 0163-4356.  39(5), s 472- 482 . doi: 10.1097/FTD.0000000000000439
 • Størset, Elisabet; Hole, Kristine; Midtvedt, Karsten; Bergan, Stein; Molden, Espen & Åsberg, Anders (2017). The CYP3A biomarker 4β-hydroxycholesterol does not improve tacrolimus dose predictions early after kidney transplantation. British Journal of Clinical Pharmacology.  ISSN 0306-5251.  83(7), s 1457- 1465 . doi: 10.1111/bcp.13248 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bergan, Stein; Bremer, Sara & Vethe, Nils Tore (2016). Drug target molecules to guide immunosuppression. Clinical Biochemistry.  ISSN 0009-9120.  49(4-5), s 411- 418 . doi: 10.1016/j.clinbiochem.2015.10.001
 • Brunet, Mercé; Shipkova, Maria; Van Gelder, Teun; Wieland, Eberhard; Sommerer, Claudia; Budde, Klemens; Haufroid, Vincent; Christians, Uwe; Lopéz-Hoyos, Marcos; Barten, Markus J.; Bergan, Stein; Picard, Nicolas; Lopéz, Olga Millán; Marquet, Pierre; Hesselink, Dennis A.; Noceti, Ofelia; Pawinski, Tomasz; Wallemacq, Pierre & Oellerich, Michael (2016). Barcelona consensus on biomarker-based immunosuppressive drugs management in solid organ transplantation. Therapeutic Drug Monitoring.  ISSN 0163-4356.  38(2), s S1- S20 . doi: 10.1097/FTD.0000000000000287
 • Drivenes, Karin; Bergan, Stein & Sæther, Oddvar (2016). Drug therapy in patients subject to outpatient compulsory mental healthcare. European Journal for Person Centered Healthcare.  ISSN 2052-5648.  4(1), s 40- 45
 • Kloster-Jensen, Kristine; Sahraoui, Afaf; Vethe, Nils Tore; Korsgren, Olle; Bergan, Stein; Foss, Aksel & Scholz, Hanne (2016). Treatment with tacrolimus and sirolimus reveals no additional adverse effects on human islets in vitro compared to each drug alone but they are reduced by adding glucocorticoids. Journal of Diabetes Research.  ISSN 2314-6745.  2016 . doi: 10.1155/2016/4196460 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Picard, Nicolas; Bergan, Stein; Marquet, Pierre; van Gelder, Teun; Wallemacq, Pierre; Hesselink, Dennis A. & Haufroid, Vincent (2016). Pharmacogenetic biomarkers predictive of the pharmacokinetics and pharmacodynamics of immunosuppressive drugs. Therapeutic Drug Monitoring.  ISSN 0163-4356.  38(2), s S57- S69 . doi: 10.1097/FTD.0000000000000255
 • Størset, Elisabet; Von Düring, Marit Elizabeth; Godang, Kristin; Bergan, Stein; Midtvedt, Karsten & Åsberg, Anders (2016). Prediction of Fat-Free Mass in Kidney Transplant Recipients. Therapeutic Drug Monitoring.  ISSN 0163-4356.  38(4), s 439- 446 . doi: 10.1097/FTD.0000000000000305
 • Størset, Elisabet; Åsberg, Anders; Hartmann, Anders; Reisæter, Anna Varberg; Holdaas, Hallvard; Skauby, Morten Heier; Bergan, Stein & Midtvedt, Karsten (2016). Low-target tacrolimus in de novo standard risk renal transplant recipients: A single-centre experience. Nephrology.  ISSN 1320-5358.  21(10), s 821- 827 . doi: 10.1111/nep.12738
 • Bremer, Sara; Fløisand, Yngvar; Brinch, Lorentz; Gedde-Dahl, Thobias & Bergan, Stein (2015). Glutathione Transferase Gene Variants Influence Busulfan Pharmacokinetics and Outcome after Myeloablative Conditioning. Therapeutic Drug Monitoring.  ISSN 0163-4356.  37(4), s 493- 500 . doi: 10.1097/FTD.0000000000000180
 • Cehajic, Irvin; Bergan, Stein & Bjordal, Kristin (2015). Pharmacist assessment of drug-related problems on an oncology ward. European Journal of Hospital Pharmacy (EJHP).  ISSN 2047-9956.  22(4), s 194- 197 . doi: 10.1136/ejhpharm-2014-000510
 • De Graav, Gretchen N.; Bergan, Stein; Baan, Carla C.; Weimar, Willem; van Gelder, Teun & Hesselink, Dennis A. (2015). Therapeutic drug monitoring of belatacept in kidney transplantation. Therapeutic Drug Monitoring.  ISSN 0163-4356.  37(5), s 560- 567 . doi: 10.1097/FTD.0000000000000179
 • Kloster-Jensen, Kristine; Vethe, Nils Tore; Bremer, Sara; Abadpour, Shadab; Korsgren, Olle; Foss, Aksel; Bergan, Stein & Scholz, Hanne (2015). Intracellular sirolimus concentration is reduced by tacrolimus in human pancreatic islets in vitro. Transplant International.  ISSN 0934-0874.  28(10), s 1152- 1161 . doi: 10.1111/tri.12617
 • Robertsen, Ida; Åsberg, Anders; Ingerø Olsen, Aleksander; Vethe, Nils Tore; Bremer, Sara; Bergan, Stein & Midtvedt, Karsten (2015). Use of generic tacrolimus in elderly renal transplant recipients: Precaution is needed. Transplantation.  ISSN 0041-1337.  99(3), s 528- 532 . doi: 10.1097/TP.0000000000000384
 • Salvador, Cathrin Lytomt; Tøndel, Camilla; Mørkrid, Lars; Bjerre, Anna Kristina; Brun, Atle; Bolann, Bjørn Johan; Brackman, Damien & Bergan, Stein (2015). Glomerular filtration rate measured by iohexol clearance: A comparison of venous samples and capillary blood spots. Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation.  ISSN 0036-5513.  75(8), s 710- 716 . doi: 10.3109/00365513.2015.1091091
 • Størset, Elisabet; Åsberg, Anders; Skauby, Morten Heier; Neely, Michael N.; Bergan, Stein; Bremer, Sara & Midtvedt, Karsten (2015). Improved tacrolimus target concentration achievement using computerized dosing in renal transplant recipients-a prospective, Randomized Study. Transplantation.  ISSN 0041-1337.  99(10), s 2158- 2166 . doi: 10.1097/TP.0000000000000708
 • Husøy, Magnus Andreas Rognlien; Brinch, Lorentz; Tjønnfjord, Geir Erland; Gedde-Dahl, Tobias Jr.; Heldal, Dag; Holme, Pål Andre; Dybedal, Ingunn; Kolstad, Arne; Akkøk, Cigdem Ahaein; Rollag, Halvor; Gaustad, Peter; Bergan, Stein; Egeland, Torstein; Josefsen, Dag; Kvalheim, Gunnar & Fløisand, Yngvar (2014). Allogen stamcelletransplantasjon hos voksne 1985-2012. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  134(16), s 1569- 1575 . doi: 10.4045/tidsskr.13.1415
 • Levinsen, Mette; Rotevatn, Elisabeth Ørskov; Rosthøj, Susanne; Nersting, Jacob; Abrahamsson, Jonas; Appell, Malin Lindqvist; Bergan, Stein; Bechensteen, Anne Grete; Harila-Saari, Arja; Heyman, Mats; Jonsson, Olafur Gisli; Maxild, Jakob Bernhard Cohn; Niemi, Mikko; Söderhäll, Stefan & Schmiegelow, Kjeld (2014). Pharmacogenetically based dosing of thiopurines in childhood acute lymphoblastic leukemia: Influence on cure rates and risk of second cancer. Pediatric Blood & Cancer.  ISSN 1545-5009.  61(5), s 797- 802 . doi: 10.1002/pbc.24921
 • Lunde, Ingrid; Bremer, Sara; Midtvedt, Karsten; Mohebi, Beata Urbanczyk; Husvegg, Miriam Dahl; Bergan, Stein; Åsberg, Anders & Christensen, Hege Staaland (2014). The influence of CYP3A, PPARA and POR genetic variants on the pharmacokinetics of tacrolimus and cyclosporine in renal transplant recipients. European Journal of Clinical Pharmacology.  ISSN 0031-6970.  70(6), s 685- 693 . doi: 10.1007/s00228-014-1656-3
 • Størset, Elisabet; Holford, Nick; Hennig, Stefanie; Bergmann, Troels K.; Bergan, Stein; Bremer, Sara; Åsberg, Anders; Midtvedt, Karsten & Staatz, Christine E. (2014). Improved prediction of tacrolimus concentrations early after kidney transplantation using theory-based pharmacokinetic modelling. British Journal of Clinical Pharmacology.  ISSN 0306-5251.  78(3), s 509- 523 . doi: 10.1111/bcp.12361
 • Størset, Elisabet; Holford, Nick; Midtvedt, Karsten; Bremer, Sara; Bergan, Stein & Åsberg, Anders (2014). Importance of hematocrit for a tacrolimus target concentration strategy. European Journal of Clinical Pharmacology.  ISSN 0031-6970.  70(1), s 65- 77 . doi: 10.1007/s00228-013-1584-7
 • Sæves, Ingjerd; Line, Pål Dag; Bremer, Sara; Vethe, Nils Tore; Tveit, Ragnhild G; Meltevik, Tore J & Bergan, Stein (2014). Tacrolimus exposure and mycophenolate pharmacokinetics and pharmacodynamics early after liver transplantation. Therapeutic Drug Monitoring.  ISSN 0163-4356.  36(1), s 46- 53 . doi: 10.1097/FTD.0b013e31829dcb66
 • Vethe, Nils Tore; Ali, Mohamad; Reine, Pål Aarstrand; Andersen, Anders Mikal; Bremer, Sara; Line, Pål Dag; Rootwelt, Helge & Bergan, Stein (2014). Simultaneous Quantification of IMPDH Activity and Purine Bases in Lymphocytes Using LC-MS/MS: Assessment of Biomarker Responses to Mycophenolic Acid. Therapeutic Drug Monitoring.  ISSN 0163-4356.  36, s 108- 118 . doi: 10.1097/FTD.0b013e3182a13900
 • Reine, Pål Aarstrand; Vethe, Nils Tore; Kongsgaard, Ulf; Andersen, Anders Mikal; Line, Pål Dag; Ali, Mohamad & Bergan, Stein (2013). Mycophenolate pharmacokinetics and inosine monophosphate dehydrogenase activity in liver transplant recipients with an emphasis on therapeutic drug monitoring. Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation.  ISSN 0036-5513.  73(2), s 117- 124 . doi: 10.3109/00365513.2012.745947
 • Åsberg, Anders; Midtvedt, Karsten; van Guilder, Mike; Størset, Elisabet; Bremer, Sara; Bergan, Stein; Jelliffe, Roger; Hartmann, Anders & Neely, Michael N. (2013). Inclusion of CYP3A5 genotyping in a nonparametric population model improves dosing of tacrolimus early after transplantation. Transplant International.  ISSN 0934-0874.  26(12), s 1198- 1207 . doi: 10.1111/tri.12194
 • Gjersvik, Petter; Helsing, Per; Holdaas, Hallvard & Bergan, Stein (2012). Immunsuppressive legemidler og utvikling av hudkreft etter organtransplantasjon. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  132(18), s 2064- 2068 . doi: 10.4045/tidsskr.12.0389
 • Sæves, Ingjerd; Line, Pål Dag & Bergan, Stein (2012). The Pharmacokinetics of Prednisolone and Prednisone in Adult Liver Transplant Recipients Early After Transplantation. Therapeutic Drug Monitoring.  ISSN 0163-4356.  34(4), s 452- 459 . doi: 10.1097/FTD.0b013e31825ee3f8
 • Midtvedt, Karsten; Jenssen, Trond Geir; Hartmann, Anders; Vethe, Nils Tore; Bergan, Stein; Havnes, Kjerstin & Åsberg, Anders (2011). No change in insulin sensitivity in renal transplant recipients converted from standard to once-daily prolonged release tacrolimus. Nephrology, Dialysis and Transplantation.  ISSN 0931-0509.  26(11), s 3767- 3772 . doi: 10.1093/ndt/gfr153
 • Sæves, Ingjerd; Vethe, Nils Tore & Bergan, Stein (2011). Quantification of 6 Glucocorticoids in Human Plasma by Liquid Chromatography Tandem Mass Spectrometry: Method Development, Validation, and Assessment of Matrix Effects. Therapeutic Drug Monitoring.  ISSN 0163-4356.  33(4), s 402- 410 . doi: 10.1097/FTD.0b013e3182241799
 • Vethe, Nils Tore; Midtvedt, Karsten; Åsberg, Anders; Amundsen, Rune & Bergan, Stein (2011). Legemiddelinteraksjoner og immunsuppresjon hos organtransplanterte. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  131(20), s 2000- 2003 . doi: 10.4045/tidsskr.11.0138
 • Vethe, Nils Tore; Gjerdalen, LC & Bergan, Stein (2010). Determination of cyclosporine, tacrolimus, sirolimus and everolimus by liquid chromatography coupled to electrospray ionization and tandem mass spectrometry: Assessment of matrix effects and assay performance. Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation.  ISSN 0036-5513.  70(8), s 583- 591 . doi: 10.3109/00365513.2010.531141
 • Åsberg, Anders & Bergan, Stein (2010). Kliniske studier på organtransplanterte pasienter - eksempler på utprøverinitiert forskning. Norsk Farmaceutisk Tidsskrift.  ISSN 0029-1935.  118(12), s 20- 23
 • Amundsen, Rune; Åsberg, Anders; Robertsen, Ida; Vethe, Nils Tore; Bergan, Stein; Hartmann, Anders & Midtvedt, Karsten (2009). Rimonabant Affects Cyclosporine A, but Not Tacrolimus Pharmacokinetics in Renal Transplant Recipients. Transplantation.  ISSN 0041-1337.  87(8), s 1221- 1224
 • Bremer, Sara; Vethe, Nils Tore; Rootwelt, H; Jorgensen, PF; Stenstrom, J; Holdaas, H; Midtvedt, K & Bergan, Stein (2009). Mycophenolate pharmacokinetics and pharmacodynamics in belatacept treated renal allograft recipients - a pilot study. Journal of Translational Medicine.  ISSN 1479-5876.  7 . doi: 10.1186/1479-5876-7-64
 • Bremer, Sara; Vethe, Nils Tore; Rootwelt, Helge & Bergan, Stein (2009). Expression of IMPDH1 is regulated in response to mycophenolate concentration. International Immunopharmacology.  ISSN 1567-5769.  9(2), s 173- 180 . doi: 10.1016/j.intimp.2008.10.017
 • Iversen, Martin; Nilsson, F; Sipponen, J; Eiskjaer, H; Mared, Lena; Bergan, Stein; Nystrom, U; Fagertun, Hans; Solbu, Dag & Simonsen, Svein (2009). Cyclosporine C2 levels have impact on incidence of rejection in de novo lung but not heart transplant recipients: the NOCTURNE study. The Journal of Heart and Lung Transplantation.  ISSN 1053-2498.  28(9), s 919- 926 . doi: 10.1016/j.healun.2009.05.022
 • Bremer, Sara; Mandla, Randeep; Vethe, Nils Tore; Rasmussen, Ingrid; Rootwelt, Helge; Line, PD; Midtvedt, K & Bergan, Stein (2008). Expression of IMPDH1 and IMPDH2 after transplantation and initiation of immunosuppression. Transplantation.  ISSN 0041-1337.  85(1), s 55- 61 . doi: 10.1097/01.tp.0000296854.68123.03
 • Falck, Pål; Vethe, Nils Tore; Åsberg, Anders; Midtvedt, Karsten; Bergan, Stein; Reubsaet, Jan Leo & Holdaas, Hallvard (2008). Cinacalcet's effect on the pharmacokinetics of tacrolimus, cyclosporine and mycophenolate in renal transplant recipients. Nephrology, Dialysis and Transplantation.  ISSN 0931-0509.  23, s 1048- 1053 . doi: 10.1093/ndt/gfm632
 • Falck, Pål; Åsberg, Anders; Byberg, Karen-Therese; Bremer, Sara; Bergan, Stein; Reubsaet, Jan Leo & Midtvedt, Karsten (2008). Reduced Elimination of Cyclosporine A in Elderly (> 65 Years) Kidney Transplant Recipients. Transplantation.  ISSN 0041-1337.  86(10), s 1379- 1383 . doi: 10.1097/TP.0b013e31818aa4b6
 • Ruud, Ellen; Holmstrøm, Henrik; Bergan, Stein & Wesenberg, Finn (2008). Oral anticoagulation with warfarin is significantly influenced by steroids and CYP2C9 polymorphisms in children with cancer. Pediatric Blood & Cancer.  ISSN 1545-5009.  50(3), s 710- 713
 • Vethe, Nils Tore; Bremer, Sara & Bergan, Stein (2008). IMP dehydrogenase basal activity in MOLT-4 human leukaemia cells is altered by mycophenolic acid and 6-thioguanosine. Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation.  ISSN 0036-5513.  68, s 277- 285 . doi: 10.1080/00365510701724871
 • Vethe, NT; Bremer, S; Rootwelt, H & Bergan, Stein (2008). Pharmacodynamics of Mycophenolic Acid in CD4(+) Cells: A Single-Dose Study of IMPDH and Purine Nucleotide Responses in Healthy Individuals. Therapeutic Drug Monitoring.  ISSN 0163-4356.  30(6), s 647- 655
 • Bremer, Sara; Rootwelt, Helge & Bergan, Stein (2007). Real-time PCR determination of IMPDH1 and IMPDH2 expression in blood cells. Clinical Chemistry.  ISSN 0009-9147.  53 . doi: 10.1373/clinchem.2006.081968
 • Ruud, Ellen; Holmstrøm, Henrik Alf B; Bergan, Stein & Wesenberg, Finn (2007). Oral anticoagulation with warfarin is significantly influenced by steroids and CYP2C9 polymorphisms in children with cancer. Pediatric Blood & Cancer.  ISSN 1545-5009.  48(6) . doi: 10.1002/pbc.21133 Vis sammendrag
 • Vethe, Nils Tore & Bergan, Stein (2006). Determination of inosine monophosphate dehydrogenase activity in human CD4+cells isolated from whole blood during mycophenolic acid therapy. Therapeutic Drug Monitoring.  ISSN 0163-4356.  28, s 608- 613
 • Mandla, Randeep; Midtvedt, Karsten; Line, Pål Dag; Hartmann, Anders & Bergan, Stein (2006). Mycophenolic acid clinical pharmacokinetics influenced by a cyclosporine C2 based immunosuppressive regimen in renal allograft recipients. Transplant International.  ISSN 0934-0874.  19
 • Vethe, Nils Tore; Mandla, Randeep; Line, Pål Dag; Midtvedt, Karsten; Hartmann, A. & Bergan, Stein (2006). Inosine monophosphate dehydrogenase activity in renal allograft recipients during mycophenolate treatment. Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation.  ISSN 0036-5513.  66

Se alle arbeider i Cristin

 • Salvador, Cathrin Lytomt; Mørkrid, Lars; Bergan, Stein & Tøndel, Camilla (2020). Estimation and measurement of glomerular filtration rate in children.
 • Tuv, Silja Skogstad; Nordal, Kristin; Vethe, Nils Tore & Bergan, Stein (2019). Farmakogenetikk i persontilpasset legemiddelbehandling. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  139(8), s 1- 5 . doi: 10.4045/tidsskr.19.0055
 • Egeland, Erlend Johannessen; Størset, Elisabet; Robertsen, Ida; Hermann, Monica; Midtvedt, Karsten; Gustavsen, Marte Theie; Klaasen, Rolf; Bergan, Stein; Hartmann, Anders & Åsberg, Anders (2018). The Authors' Reply. Transplantation.  ISSN 0041-1337.  102(1), s e43- e44 . doi: 10.1097/TP.0000000000001961
 • Egeland, Erlend Johannessen; Robertsen, Ida; Hermann, Monica; Midtvedt, Karsten; Størset, Elisabet; Gustavsen, Marte Theie; Reisæter, Anna Varberg; Klaasen, Rolf; Bergan, Stein; Holdaas, Hallvard; Hartmann, Anders & Åsberg, Anders (2017). High tacrolimus clearance – a risk factor for acute rejection and fibrosis in the transplanted kidney.
 • Egeland, Erlend Johannessen; Robertsen, Ida; Hermann, Monica; Midtvedt, Karsten; Størset, Elisabet; Gustavsen, Marte Theie; Reisæter, Anna Varberg; Klaasen, Rolf; Bergan, Stein; Holdaas, Hallvard; Hartmann, Anders & Åsberg, Anders (2017). High tacrolimus clearance and acute rejection risk after renal transplantation.
 • Egeland, Erlend Johannessen; Robertsen, Ida; Hermann, Monica; Midtvedt, Karsten; Størset, Elisabet; Gustavsen, Marte Theie; Reisæter, Anna Varberg; Klaasen, Rolf; Bergan, Stein; Holdaas, Hallvard; Hartmann, Anders & Åsberg, Anders (2017). High tacrolimus clearance may predict rejection and chronic damage to the transplanted kidney.
 • Midtvedt, Karsten; Holdaas, Hallvard; Bergan, Stein & Åsberg, Anders (2017). Costimulation Blockade: America First, Canada Second . . . What About Norway?. American Journal of Transplantation.  ISSN 1600-6135.  17(8), s 2230- 2230 . doi: 10.1111/ajt.14351
 • Størset, Elisabet; Hole, Kristine; Midtvedt, Karsten; Bergan, Stein; Molden, Espen & Åsberg, Anders (2017). Bodyweight-adjustments introduce significant correlations between CYP3A metrics and tacrolimus clearance. British Journal of Clinical Pharmacology.  ISSN 0306-5251.  83(6), s 1350- 1352 . doi: 10.1111/bcp.13188
 • Størset, Elisabet; Hole, Kristine; Midtvedt, Karsten; Bergan, Stein; Molden, Espen & Åsberg, Anders (2017). Response to: ‘Response to: Bodyweightadjustments introduce significant correlations between CYP3A metrics and tacrolimus clearance’. British Journal of Clinical Pharmacology.  ISSN 0306-5251.  83(6), s 1357- 1358 . doi: 10.1111/bcp.13276
 • Bjånes, Tormod Karlsen; Hjertø, Espen Mjåset; Lønne, Lars; Aronsen, Lena; Berg, Jon Andsnes; Bergan, Stein; Berg-Hansen, Grim Otto; Bernard, Jean-Paul Anthony; Burns, Margrete Larsen; Fosen, Jan Toralf; Frost, Joachim; Hilberg, Thor; Krabseth, Hege-Merete; Kvan, Elena; Narum, Sigrid & Westin, Andreas (2016). Pharmacology portal: an open database for clinical pharmacologic laboratory services. Clinical Therapeutics.  ISSN 0149-2918.  38(1), s 222- 226 . doi: 10.1016/j.clinthera.2015.10.015
 • Egeland, Erlend Johannessen; Hermann, Monica; Robertsen, Ida; Midtvedt, Karsten; Hartmann, Anders; Reisæter, Anna Varberg; Holdaas, Hallvard; Størset, Elisabet; Gustavsen, Marte Theie; Bergan, Stein; Klaasen, Rolf & Åsberg, Anders (2016). High tacrolimus clearance is a risk factor for acute rejection early after renal transplantation.
 • Bremer, Sara; Fløisand, Yngvar & Bergan, Stein (2013). Genotype Based Dosing May Improve Outcomes After Busulfan Conditioning. Therapeutic Drug Monitoring.  ISSN 0163-4356.  35(5), s 677- 678
 • Bremer, Sara; Fløisand, Yngvar; Brinch, Lorentz; Gedde-Dahl, Thobias & Bergan, Stein (2013). Pharmacogenetics of busulfan: significant association between GSTA1 genotype, busulfan pharmacokinetics and short term toxicity. Bone Marrow Transplantation.  ISSN 0268-3369.  48, s S227- S228
 • Bremer, Sara; Johansson, E.D.; Pham, L.; Vethe, Nils Tore; Line, Pål Dag; Midtvedt, Karsten; Skauby, Morten Heier; Hole, Kjell; Berg, Cecilie & Bergan, Stein (2013). NFAT-Regulated Cytokine Expression During Tacrolimus Therapy Early After Transplantation. Therapeutic Drug Monitoring.  ISSN 0163-4356.  35(5), s 668- 668
 • Dahl, Miriam; Lunde, Ingrid; Mohebi, Beata Urbanczyk; Bremer, Sara; Bergan, Stein; Midtvedt, Karsten; Skottheim, Ine Blankenberg; Sandbu, Rune; Åsberg, Anders & Christensen, Hege Staaland (2013). Farmakokinetisk betydning av sekvensvarianter i CYP3A4, POR og PPAR-alpha.
 • Lærum, Hallvard; Bremer, Sara; Bergan, Stein & Grünfeld, Thomas (2013). A taste of individualized medicine: physicians' reactions to automated genetic interpretations. JAMIA Journal of the American Medical Informatics Association.  ISSN 1067-5027.  21, s e143- e146 . doi: 10.1136/amiajnl-2012-001587
 • Salvador, Cathrin Lytomt; Tøndel, Camilla; Mørkrid, Lars; Bjerre, Anna Kristina; Bolann, Bjørn Johan; Brun, Atle; Brackman, Damien & Bergan, Stein (2013). GLOMERULAR FILTRATION RATE (GFR) MEASURED BY IOHEXOL CLEARANCE IN CHILDREN; A COMPARISON BETWEEN VENOUS SAMPLES AND DRIED BLOOD SPOTS. Pediatric nephrology (Berlin, West).  ISSN 0931-041X.  28(8), s 1653- 1654
 • Salvador, Cathrin Lytomt; Tøndel, Camilla; Mørkrid, Lars; Bjerre, Anna Kristina; Bolann, Bjørn Johan; Brun, Atle; Brackman, Damien & Bergan, Stein (2013). Glomerular Filtration Rate (GFR) measured by Iohexol Clearance in Children; a comparison between venous samples and dried spots.
 • Åsberg, Anders; Midtvedt, Karsten; Guilder, Mikevan; Storset, Elisabet; Bremer, Sara; Bergan, Stein; Jelliffe, Roger; Hartmann, Anders & Neely, Michael N. (2013). MARGINAL ADVANTAGE OF KNOWING PATIENT'S CYP3A5 GENOTYPE FOR TACROLIMUS DOSING. Transplant International.  ISSN 0934-0874.  26, s 198- 198
 • Eike, Morten Christoph; Lærum, Hallvard; Hughes, Timothy; Bremer, Sara; Bergan, Stein; Thomassen, Gard O Sundby; Aanestad, Margunn; Grünfeld, Thomas & Undlien, Dag Erik (2012). A national platform for clinical genetic analysis of high-throughput sequencing data in Norway. Vis sammendrag
 • Eike, Morten Christoph; Lærum, Hallvard; Hughes, Timothy; Håndstad, Tony; Bremer, Sara; Bergan, Stein; Thomassen, Gard O Sundby; Aanestad, Margunn; Grünfeld, Thomas & Undlien, Dag Erik (2012). GenAP: a platform for clinical genetic analysis of high-throughput sequencing data. Vis sammendrag
 • Skauby, Ragnhild Kristine Heier; Bjerre, Anna Kristina; Sæves, Ingjerd & Bergan, Stein (2012). A potential for individualized dosing of prednisolone in pediatric renal transplant recipients. Pediatric nephrology (Berlin, West).  ISSN 0931-041X.  27(9), s 1825- 1826
 • Sæves, Ingjerd; Vethe, Nils Tore; Line, Pål Dag; Fosby, Bjarte & Bergan, Stein (2011). Variable pharmacokinetics of prednisolone and prednisone in liver transplant recipients early after transplantation. Therapeutic Drug Monitoring.  ISSN 0163-4356.  33(4), s 555- 555
 • Vethe, Nils Tore; Ali, Mohamad A. & Bergan, Stein (2011). Simultaneous determination of IMPDH activity and purine bases in lymphocytes by LC-MS/MS: Assessment of mycophenolate pharmacodynamics. Therapeutic Drug Monitoring.  ISSN 0163-4356.  33(4), s 541- 541
 • Vethe, Nils Tore; Quiogue, A.M.; Hotvedt, S.A.; Gjerdalen, Laila Carol & Bergan, Stein (2011). Precise measurement of thiopurines by LC-MS/MS: usage of isotope-labelled internal standards and normalization to packed erythrocyte volume. Therapeutic Drug Monitoring.  ISSN 0163-4356.  33(4), s 553- 553
 • Amundsen, Rune; Åsberg, Anders; Robertsen, Ida; Vethe, Nils Tore; Bergan, Stein; Hartmann, Anders & Midtvedt, Karsten (2009). Rimonabant Affects Cyclosporine A, but Not Tacrolimus Pharmacokinetics in Renal Transplant Recipients. American Journal of Transplantation.  ISSN 1600-6135.  9, s 394- 395
 • Amundsen, Rune; Åsberg, Anders; Robertsen, Ida; Vethe, Nils Tore; Bergan, Stein & Midtvedt, Karsten (2009). Rimonabant Affects Cyclosporine A, but Not Tacrolimus Pharmacokinetics in Renal Transplant Recipients.
 • Bremer, Sara; Vethe, Nils Tore; Rootwelt, Helge; Jørgensen, Pål Foyn; Stenstrøm, Jean; Holdaas, Hallvard; Midtvedt, Karsten & Bergan, Stein (2009). Mycophenolate Pharmacodynamics is Altered with Time Since Transplantation. Therapeutic Drug Monitoring.  ISSN 0163-4356.  31(5), s 620- 620
 • Falck, Pål; Åsberg, Anders; Byberg, Karen-Therese; Bremer, Sara; Bergan, Stein; Reubsaet, Jan Leo & Midtvedt, Karsten (2008). Reduced elimination of cyclosporine A in elderly (>65) kidney transplant recipients.
 • Falck, Pål; Åsberg, Anders; Byberg, Karen-Therese; Bremer, Sara; Bergan, Stein; Reubsaet, Jan Leo & Midtvedt, Karsten (2008). Reduced whole blood and intracellular T-lymphocyte elimination of csa in elderly (>65) kidney transplant recipients.
 • Mandla, Randeep & Bergan, Stein (2008). Mycophenolic acid in renal allograft recipients: pharmacokinetic challenges and pharmacodynamic opportunities. Dissertation for the degree of Dr.Med.. 656.
 • Meltevik, Tore Jakob & Bergan, Stein (2008). Monitorering av mykofenolatbehandling ved måling av IMPDH-aktivitet hos levertransplanterte pasienter. En beskrivende studie av farmakokinetikk-farmakodynamikk-forhold.
 • Falck, Pål; Vethe, Nils Tore; Åsberg, Anders; Midtvedt, Karsten; Bergan, Stein; Reubsaet, Jan Leo & Holdaas, Hallvard (2007). Cinacalcet influences the pharmacokinetics of tacrolimus but not cyclosporine or mycophenolate in stable renal transplant recipients.
 • Holdaas, Hallvard; Falck, Pål; Vethe, Nils Tore; Åsberg, Anders; Reubsaet, Jan Leo; Bergan, Stein & Midtvedt, Karsten (2007). Impact of cinacalcet on pharmacokinetics of calcineurin inhibitors in renal transplanted patients.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. nov. 2010 15:37 - Sist endret 12. aug. 2019 13:26