Stein Bergan

Professor II - Farmasøytisk institutt
Bilde av Stein Bergan
English version of this page
Mobiltelefon 93266214
Brukernavn
Besøksadresse Rikshospitalet Avsnitt B2 2.etasje rom B2.1091
Postadresse Postboks 1068 Blindern 0316 Oslo

Faglige interesser

I stillingen som forsker ved Oslo universitetssykehus, er de rutinemessige oppgavene knyttet til farmakologisk monitorering ('Therapeutic drug monitoring' TDM). Dette gjelder særlig for pasientgrupper som organtransplanterte, stamcelletransplanterte og i en viss grad kreftpasienter. Immunsuppressiva og cytostatika er dermed de sentrale legemiddelgruppene, og arbeidet innebærer alt fra det rent analytiske til farmakokinetiske, farmakodynamiske og farmakogenetiske aspekter. Dette betyr også tett samarbeid med klinikerne som er de mest sentrale brukere av denne service, spesielt transplantasjonsmiljøet. Det meste av aktiviteten er i praksis en landsfunksjon, derfor er det utbredt kontakt med eksterne brukere.

Forskningsgruppen "Individualizing immune modulation and chemotherapy" (i2mc) er etablert innenfor de samme laboratoriefasiliteter, med undertegnede som gruppeleder. Gruppen inngår i senter-samarbeidet IMUP. Interessefelt og samarbeidspartnere for denne gruppen sammenfaller for en del med den kliniske rutinevirksomheten som nevnt ovenfor, se også avsnittet Samarbeid.
Tema for forskningsgruppen er immunfarmakologi, med særlig vekt på immunsuppresjon i tilknytning til transplantasjon. Hittil har forskningen vært konsentret om medikamenter som mykofenolat og tiopuriner -farmakokinetikk, -dynamikk og -genomikk. Dette er nå utvidet til glukokortikoider og mTOR-hemmere. Forskningen spenner fra utvikling av nye analysemetoder, via celleforsøk og andre eksperimentelle undersøkelser til rent kliniske studier -det meste av denne forskningen kan karakteriseres som translasjonsforskning.

Undervisning

Bakgrunn

Seksjonsleder (og Prof II), Avdeling for farmakologi, Oslo universitetssykehus 2013-
Forsker (og Prof II), Avdeling for farmakologi, Oslo universitetssykehus 2011-12
Avdelingsleder, Avdeling for farmakologi, Oslo universitetssykehus, 2009-2011
Professor II, Avd for farmasøytisk biovitenskap, Farmasøytisk institutt, UiO 2007-
Forsker, Avd. for medisisnks biokjemi, Rikshospitalet 1990-2010
Avdelingsleder, Sarpsborg sykehus 1981-1990
Provisor, Svaneapoteket Moss, 1980-1981
Dr.philos. Universitetet i Oslo, 1998
Cand.pharm, Farmasøytisk institutt, UiO, 1978

Samarbeid

 • Forskningssamarbeid med transplantasjonsmiljøene, det vil si
  • Immunsuppresjon i relasjon til transplantasjonskirurgi (nyre, lever, pankreas) ved PD Line og A Foss, Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus
  • -og nyremedisin ved A Hartmann, K Midtvedt og H Holdaas, Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus
  • Pankreas-øycelleprosjekt ved A Foss og H Scholz med medarbeidere, Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus
 • Immunsuppresjon og leukemibehandling hos barn ved hhv A Bjerre og E Ruud, Barneklinikken, Oslo universitetssykehus
 • Hematologisk stamcelletransplantasjon ved Y Fløisand, Avdeling for blodsykdommer, Oslo universitetssykehus
 • samt flere av disse temaene med A Åsberg og H Christensen, Farmasøytisk institutt
 
Emneord: Farmakologisk monitorering, TDM, Immunfarmakologi, Farmakogenetikk, Farmakokinetikk, Legemidler, Klinisk farmasi, Kliniske studier

Publikasjoner

 • Lauritzen, Trine; Munkhaugen, John; Petersen, Kari; Sverre, Elise Christine Bjørkholen; Kristiansen, Oscar & Jensen, Elena Prunés [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2022). Clinical and pharmacological characteristics in plasma and mononuclear blood cells in patients with coronary heart disease and low statin tolerance. European Journal of Preventive Cardiology (EJPC). ISSN 2047-4873. 29. doi: 10.1093/eurjpc/zwac056.177.
 • Vethe, Nils Tore; Husebye, Einar; Andersen, Anders Mikal; Bergan, Stein; Kristiansen, Oskar & Fagerland, Morten [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2022). Monitoring Simvastatin Adherence in Patients With Coronary Heart Disease: A Proof-of-Concept Study Based on Pharmacokinetic Measurements in Blood Plasma. Therapeutic Drug Monitoring. ISSN 0163-4356. 44(4), s. 558–567. doi: 10.1097/FTD.0000000000000992.
 • Heldal, Kristian; Åsberg, Anders; Abedini, Sadollah; Jenssen, Trond Geir; Reisæter, Anna Varberg & Bergan, Stein [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Estimert glomerulær filtrasjonshastighet som mål på nyrefunksjon. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 142(1), s. 48–51. doi: 10.4045/tidsskr.21.0501. Fulltekst i vitenarkiv
 • Skauby, Ragnhild Kristine Heier; Bergan, Stein; Andersen, Anders Mikal; Vethe, Nils Tore & Christensen, Hege (2021). In vitro assessments predict that CYP3A4 contributes to a greater extent than CYP3A5 to prednisolone clearance. Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology. ISSN 1742-7835. 129(6), s. 427–436. doi: 10.1111/bcpt.13645.
 • Andersen, Anders Mikal; Bergan, Stein; Gedde-Dahl, Tobias; Buechner, Jochen & Vethe, Nils Tore (2021). Fast and reliable quantification of busulfan in blood plasma using two-channel liquid chromatography tandem mass spectrometry: Validation of assay performance in the presence of drug formulation excipients. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis. ISSN 0731-7085. 203, s. 1–11. doi: 10.1016/j.jpba.2021.114216. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kindem, Ingvild Andrea; Bjerre, Anna Kristina; Åsberg, Anders; Midtvedt, Karsten; Bergan, Stein & Vethe, Nils Tore (2021). Tacrolimus Measured in Capillary Volumetric Microsamples in Pediatric Patients—A Cross-Validation Study. Therapeutic Drug Monitoring. ISSN 0163-4356. 43(3), s. 371–375. doi: 10.1097/FTD.0000000000000873. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bergan, Stein; Brunet, Mercé; Hesselink, Dennis A.; Johnson-Davis, Kamisha L; Kunicki, Pawel K & Lemaitre, Florian [Vis alle 38 forfattere av denne artikkelen] (2021). Personalized Therapy for Mycophenolate: Consensus Report by the International Association of Therapeutic Drug Monitoring and Clinical Toxicology. Therapeutic Drug Monitoring. ISSN 0163-4356. 43(2), s. 150–200. doi: 10.1097/FTD.0000000000000871.
 • Klaasen, Rolf; Bergan, Stein; Bremer, Sara; Hole, Kristine; Nordahl, Christine Berg & Andersen, Anders Mikal [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2020). Pharmacodynamic assessment of mycophenolic acid in resting and activated target cell population during the first year after renal transplantation. British Journal of Clinical Pharmacology. ISSN 0306-5251. 86(6), s. 1100–1112. doi: 10.1111/bcp.14218.
 • Skauby, Ragnhild Kristine Heier; Gustavsen, Marte Theie; Andersen, Anders Mikal; Bjerre, Anna Kristina; Åsberg, Anders & Midtvedt, Karsten [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2020). Prednisolone and Prednisone Pharmacokinetics in Adult Renal Transplant Recipients. Therapeutic Drug Monitoring. ISSN 0163-4356. 43(2), s. 247–255. doi: 10.1097/FTD.0000000000000835.
 • Gustavsen, Marte Theie; Midtvedt, Karsten; Robertsen, Ida; Woillard, Jean-Baptiste; Debord, Jean & Klaasen, Rolf [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2020). Fasting Status and Circadian Variation Must be Considered When Performing AUC-based Therapeutic Drug Monitoring of Tacrolimus in Renal Transplant Recipients. Clinical and Translational Science (CTS). ISSN 1752-8054. 13(6), s. 1327–1335. doi: 10.1111/cts.12833.
 • Lemaitre, Florian; Vethe, Nils Tore; DʼAvolio, Antonio; Tron, Camille; Robertsen, Ida & De Winter, Brenda [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2020). Measuring intracellular concentrations of calcineurin inhibitors: Expert consensus from the international association of therapeutic drug monitoring and clinical toxicology expert panel. Therapeutic Drug Monitoring. ISSN 0163-4356. 42(5), s. 665–670. doi: 10.1097/FTD.0000000000000780.
 • Elens, Laure; Langman, Loralie; Hesselink, Dennis A.; Bergan, Stein; Moes, Dirk Jan A.R. & Molinaro, Mariadelfina [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2020). Pharmacologic treatment of transplant recipients infected with SARS-CoV-2: Considerations regarding therapeutic drug monitoring and drug-drug interactions. Therapeutic Drug Monitoring. ISSN 0163-4356. 42(3), s. 360–368. doi: 10.1097/FTD.0000000000000761.
 • Kristiansen, Oskar; Vethe, Nils Tore; Peersen, Kari; Fagerland, Morten; Sverre, Elise Christine Bjørkholen & Jensen, Elena Prunès [Vis alle 15 forfattere av denne artikkelen] (2020). Effect of Atorvastatin on Muscle Symptoms in Coronary Heart Disease Patients With Self-Perceived Statin Muscle Side-Effects: A Randomized, Double Blinded Crossover Trial . European Heart Journal (EHJ) - Cardiovascular Pharmacotherapy. ISSN 2055-6837. 7(6), s. 507–516. doi: 10.1093/ehjcvp/pvaa076. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gustavsen, Marte Theie; Midtvedt, Karsten; Vethe, Nils Tore; Robertsen, Ida; Bergan, Stein & Åsberg, Anders (2020). Tacrolimus area under the concentration versus time curve monitoring, using home-based volumetric absorptive capillary microsampling. Therapeutic Drug Monitoring. ISSN 0163-4356. 42(3), s. 407–414. doi: 10.1097/FTD.0000000000000697.
 • Blom, Kjersti Benedicte; Bergo, Kaja Knudsen; Espe, Emil Knut Stenersen; Rosseland, Vigdis; Grøtta, Ole Jørgen & Mjøen, Geir [Vis alle 17 forfattere av denne artikkelen] (2019). Cardiovascular rEmodelling in living kidNey donorS with reduced glomerular filtration rate: rationale and design of the CENS study. Blood Pressure. ISSN 0803-7051. 29(2), s. 1–13. doi: 10.1080/08037051.2019.1684817. Fulltekst i vitenarkiv
 • Åsberg, Anders; Bjerre, Anna Kristina; Almaas, Runar; Luis-Lima, Sergio; Robertsen, Ida & Salvador, Cathrin Lytomt [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2019). Measured GFR by Utilizing Population Pharmacokinetic Methods to Determine Iohexol Clearance. Kidney International Reports. ISSN 2468-0249. 5(2), s. 189–198. doi: 10.1016/j.ekir.2019.11.012. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kristiansen, Oscar; Vethe, Nils Tore; Fagerland, Morten; Bergan, Stein; Munkhaugen, John & Husebye, Einar (2019). A novel direct method to determine adherence to atorvastatin therapy in patients with coronary heart disease. British Journal of Clinical Pharmacology. ISSN 0306-5251. s. 1–8. doi: 10.1111/bcp.14122. Fulltekst i vitenarkiv
 • Vethe, Nils Tore; Gustavsen, Marte Theie; Midtvedt, Karsten; Lauritsen, May Ellen; Andersen, Anders Mikal & Åsberg, Anders [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Tacrolimus Can Be Reliably Measured With Volumetric Absorptive Capillary Microsampling Throughout the Dose Interval in Renal Transplant Recipients. Therapeutic Drug Monitoring. ISSN 0163-4356. 41(5), s. 607–614. doi: 10.1097/FTD.0000000000000655.
 • Brunet, Mercé; van Gelder, Teun; Åsberg, Anders; Haufroid, Vincent; Hesselink, Dennis A. & Langman, Loralie [Vis alle 37 forfattere av denne artikkelen] (2019). Therapeutic Drug Monitoring of Tacrolimus-Personalized Therapy: Second Consensus Report. Therapeutic Drug Monitoring. ISSN 0163-4356. 41(3), s. 261–307. doi: 10.1097/FTD.0000000000000640.
 • Munkhaugen, John; Vethe, Nils Tore; Fagerland, Morten; Dammen, Toril; Perk, Joep & Gjertsen, Erik [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2019). Statin-associated muscle symptoms in coronary patients: design of a randomized study. Scandinavian Cardiovascular Journal. ISSN 1401-7431. 53(3), s. 162–168. doi: 10.1080/14017431.2019.1612085. Fulltekst i vitenarkiv
 • Vethe, Nils Tore; Munkhaugen, John; Andersen, Anders Mikal; Husebye, Einar & Bergan, Stein (2019). A Method for Direct Monitoring of Atorvastatin Adherence in Cardiovascular Disease Prevention: Quantification of the Total Exposure to Parent Drug and Major Metabolites Using 2-Channel Chromatography and Tandem Mass Spectrometry. Therapeutic Drug Monitoring. ISSN 0163-4356. 41(1), s. 19–28. doi: 10.1097/FTD.0000000000000578. Fulltekst i vitenarkiv
 • Klaasen, Rolf; Egeland, Erlend Johannessen; Chan, Wai Joe; Midtvedt, Karsten; Svensson, My Hanna Sofia & Bolstad, Nils [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2019). A Fully Automated Method for the Determination of Serum Belatacept and Its Application in a Pharmacokinetic Investigation in Renal Transplant Recipients. Therapeutic Drug Monitoring. ISSN 0163-4356. 41(1), s. 11–18. doi: 10.1097/FTD.0000000000000580.
 • Eide, Ivar Anders; Reinholt, Finn P.; Jenssen, Trond Geir; Hartmann, Anders; Schmidt, Erik B. & Åsberg, Anders [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2019). Effects of marine n-3 fatty acid supplementation in renal transplantation: A randomized controlled trial. American Journal of Transplantation. ISSN 1600-6135. 19, s. 790–800. doi: 10.1111/ajt.15080.
 • Klaasen, Rolf; Bergan, Stein; Bremer, Sara; Daleq, Lina; Andersen, Anders Mikal & Midtvedt, Karsten [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2018). Longitudinal Study of Tacrolimus in Lymphocytes During the First Year After Kidney Transplantation. Therapeutic Drug Monitoring. ISSN 0163-4356. doi: 10.1097/FTD.0000000000000539.
 • Bergan, Stein & Bolstad, Nils (2018). Persontilpasset behandling med biologiske legemidler. Norsk Farmaceutisk Tidsskrift. ISSN 0029-1935. 126(1), s. 40–43.
 • Heldal, Kristian; Midtvedt, Karsten; Hartmann, Anders; Reisæter, Anna Varberg; Heldal, Torbjørn Fossum & Bergan, Stein [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2018). Estimated glomerular filtration rate in stable older kidney transplant recipients-are present algorithms valid? A national cross-sectional cohort study. Transplant International. ISSN 0934-0874. 31(6), s. 629–638. doi: 10.1111/tri.13137. Fulltekst i vitenarkiv
 • Salvador, Cathrin Lytomt; Hartmann, Anders; Åsberg, Anders; Bergan, Stein; Rowe, Alexander D. & Mørkrid, Lars (2017). Estimating Glomerular Filtration Rate in Kidney Transplant Recipients: Comparing a Novel Equation With Commonly Used Equations in this Population. Transplantation direct. ISSN 2373-8731. 3(12). doi: 10.1097/TXD.0000000000000742. Fulltekst i vitenarkiv
 • Skauby, Ragnhild Kristine Heier; Bjerre, Anna Kristina; Sæves, Ingjerd; Vethe, Nils Tore; Bremer, Sara & Svarstad, Anja Camilla [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2017). Prednisolone and Prednisone Pharmacokinetics in Pediatric Renal Transplant Recipients - A Prospective Study. Therapeutic Drug Monitoring. ISSN 0163-4356. 39(5), s. 472–482. doi: 10.1097/FTD.0000000000000439.
 • Bremer, Sara; Vethe, Nils Tore; Skauby, Morten Heier; Kasbo, Margrete; Johansson, Elisabet Dahl & Midtvedt, Karsten [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2017). NFAT-regulated cytokine gene expression during tacrolimus therapy early after renal transplantation. British Journal of Clinical Pharmacology. ISSN 0306-5251. 83(11), s. 2494–2502. doi: 10.1111/bcp.13367.
 • Egeland, Erlend Johannessen; Robertsen, Ida; Hermann, Monica; Midtvedt, Karsten; Størset, Elisabet & Gustavsen, Marte Theie [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2017). High tacrolimus clearance is a risk factor for acute rejection in the early phase after renal transplantation. Transplantation. ISSN 0041-1337. 101(8), s. e273–e279. doi: 10.1097/TP.0000000000001796. Fulltekst i vitenarkiv
 • Midtvedt, Karsten; Bergan, Stein; Reisæter, Anna Varberg; Vikse, Bjørn Egil & Åsberg, Anders (2017). Exposure to mycophenolate and fatherhood. Transplantation. ISSN 0041-1337. 101(7), s. e214–e217. doi: 10.1097/TP.0000000000001747. Fulltekst i vitenarkiv
 • Størset, Elisabet; Hole, Kristine; Midtvedt, Karsten; Bergan, Stein; Molden, Espen & Åsberg, Anders (2017). The CYP3A biomarker 4β-hydroxycholesterol does not improve tacrolimus dose predictions early after kidney transplantation. British Journal of Clinical Pharmacology. ISSN 0306-5251. 83(7), s. 1457–1465. doi: 10.1111/bcp.13248. Fulltekst i vitenarkiv
 • Picard, Nicolas; Bergan, Stein; Marquet, Pierre; van Gelder, Teun; Wallemacq, Pierre & Hesselink, Dennis A. [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2016). Pharmacogenetic biomarkers predictive of the pharmacokinetics and pharmacodynamics of immunosuppressive drugs. Therapeutic Drug Monitoring. ISSN 0163-4356. 38(2), s. S57–S69. doi: 10.1097/FTD.0000000000000255.
 • Brunet, Mercé; Shipkova, Maria; Van Gelder, Teun; Wieland, Eberhard; Sommerer, Claudia & Budde, Klemens [Vis alle 19 forfattere av denne artikkelen] (2016). Barcelona consensus on biomarker-based immunosuppressive drugs management in solid organ transplantation. Therapeutic Drug Monitoring. ISSN 0163-4356. 38(2), s. S1–S20. doi: 10.1097/FTD.0000000000000287.
 • Størset, Elisabet; Åsberg, Anders; Hartmann, Anders; Reisæter, Anna Varberg; Holdaas, Hallvard & Skauby, Morten Heier [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2016). Low-target tacrolimus in de novo standard risk renal transplant recipients: A single-centre experience. Nephrology. ISSN 1320-5358. 21(10), s. 821–827. doi: 10.1111/nep.12738.
 • Kloster-Jensen, Kristine; Sahraoui, Afaf; Vethe, Nils Tore; Korsgren, Olle; Bergan, Stein & Foss, Aksel [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2016). Treatment with tacrolimus and sirolimus reveals no additional adverse effects on human islets in vitro compared to each drug alone but they are reduced by adding glucocorticoids. Journal of Diabetes Research. ISSN 2314-6745. 2016. doi: 10.1155/2016/4196460. Fulltekst i vitenarkiv
 • Størset, Elisabet; Von Düring, Marit Elizabeth; Godang, Kristin; Bergan, Stein; Midtvedt, Karsten & Åsberg, Anders (2016). Prediction of Fat-Free Mass in Kidney Transplant Recipients. Therapeutic Drug Monitoring. ISSN 0163-4356. 38(4), s. 439–446. doi: 10.1097/FTD.0000000000000305.
 • Drivenes, Karin; Bergan, Stein & Sæther, Oddvar (2016). Drug therapy in patients subject to outpatient compulsory mental healthcare. European Journal for Person Centered Healthcare. ISSN 2052-5648. 4(1), s. 40–45. doi: 10.5750/ejpch.v4i1.1052.
 • Bergan, Stein; Bremer, Sara & Vethe, Nils Tore (2016). Drug target molecules to guide immunosuppression. Clinical Biochemistry. ISSN 0009-9120. 49(4-5), s. 411–418. doi: 10.1016/j.clinbiochem.2015.10.001.
 • Salvador, Cathrin Lytomt; Tøndel, Camilla; Mørkrid, Lars; Bjerre, Anna Kristina; Brun, Atle & Bolann, Bjørn Johan [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2015). Glomerular filtration rate measured by iohexol clearance: A comparison of venous samples and capillary blood spots. Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation. ISSN 0036-5513. 75(8), s. 710–716. doi: 10.3109/00365513.2015.1091091.
 • Kloster-Jensen, Kristine; Vethe, Nils Tore; Bremer, Sara; Abadpour, Shadab; Korsgren, Olle & Foss, Aksel [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2015). Intracellular sirolimus concentration is reduced by tacrolimus in human pancreatic islets in vitro. Transplant International. ISSN 0934-0874. 28(10), s. 1152–1161. doi: 10.1111/tri.12617.
 • De Graav, Gretchen N.; Bergan, Stein; Baan, Carla C.; Weimar, Willem; van Gelder, Teun & Hesselink, Dennis A. (2015). Therapeutic drug monitoring of belatacept in kidney transplantation. Therapeutic Drug Monitoring. ISSN 0163-4356. 37(5), s. 560–567. doi: 10.1097/FTD.0000000000000179.
 • Bremer, Sara; Fløisand, Yngvar; Brinch, Lorentz; Gedde-Dahl, Thobias & Bergan, Stein (2015). Glutathione Transferase Gene Variants Influence Busulfan Pharmacokinetics and Outcome after Myeloablative Conditioning. Therapeutic Drug Monitoring. ISSN 0163-4356. 37(4), s. 493–500. doi: 10.1097/FTD.0000000000000180.
 • Størset, Elisabet; Åsberg, Anders; Skauby, Morten Heier; Neely, Michael N.; Bergan, Stein & Bremer, Sara [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2015). Improved tacrolimus target concentration achievement using computerized dosing in renal transplant recipients-a prospective, Randomized Study. Transplantation. ISSN 0041-1337. 99(10), s. 2158–2166. doi: 10.1097/TP.0000000000000708.
 • Cehajic, Irvin; Bergan, Stein & Bjordal, Kristin (2015). Pharmacist assessment of drug-related problems on an oncology ward. European Journal of Hospital Pharmacy (EJHP). ISSN 2047-9956. 22(4), s. 194–197. doi: 10.1136/ejhpharm-2014-000510.
 • Robertsen, Ida; Åsberg, Anders; Ingerø Olsen, Aleksander; Vethe, Nils Tore; Bremer, Sara & Bergan, Stein [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2015). Use of generic tacrolimus in elderly renal transplant recipients: Precaution is needed. Transplantation. ISSN 0041-1337. 99(3), s. 528–532. doi: 10.1097/TP.0000000000000384.
 • Vethe, Nils Tore; Ali, Mohamad; Reine, Pål Aarstrand; Andersen, Anders Mikal; Bremer, Sara & Line, Pål Dag [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2014). Simultaneous Quantification of IMPDH Activity and Purine Bases in Lymphocytes Using LC-MS/MS: Assessment of Biomarker Responses to Mycophenolic Acid . Therapeutic Drug Monitoring. ISSN 0163-4356. 36, s. 108–118. doi: 10.1097/FTD.0b013e3182a13900.
 • Husøy, Magnus Andreas Rognlien; Brinch, Lorentz; Tjønnfjord, Geir Erland; Gedde-Dahl, Tobias Jr.; Heldal, Dag & Holme, Pål Andre [Vis alle 16 forfattere av denne artikkelen] (2014). Allogen stamcelletransplantasjon hos voksne 1985-2012. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 134(16), s. 1569–1575. doi: 10.4045/tidsskr.13.1415.
 • Størset, Elisabet; Holford, Nick; Hennig, Stefanie; Bergmann, Troels K.; Bergan, Stein & Bremer, Sara [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2014). Improved prediction of tacrolimus concentrations early after kidney transplantation using theory-based pharmacokinetic modelling. British Journal of Clinical Pharmacology. ISSN 0306-5251. 78(3), s. 509–523. doi: 10.1111/bcp.12361.
 • Sæves, Ingjerd; Line, Pål Dag; Bremer, Sara; Vethe, Nils Tore; Tveit, Ragnhild G & Meltevik, Tore J [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2014). Tacrolimus exposure and mycophenolate pharmacokinetics and pharmacodynamics early after liver transplantation. Therapeutic Drug Monitoring. ISSN 0163-4356. 36(1), s. 46–53. doi: 10.1097/FTD.0b013e31829dcb66.
 • Levinsen, Mette; Rotevatn, Elisabeth Ørskov; Rosthøj, Susanne; Nersting, Jacob; Abrahamsson, Jonas & Appell, Malin Lindqvist [Vis alle 15 forfattere av denne artikkelen] (2014). Pharmacogenetically based dosing of thiopurines in childhood acute lymphoblastic leukemia: Influence on cure rates and risk of second cancer. Pediatric Blood & Cancer. ISSN 1545-5009. 61(5), s. 797–802. doi: 10.1002/pbc.24921.
 • Lunde, Ingrid; Bremer, Sara; Midtvedt, Karsten; Mohebi, Beata Urbanczyk; Husvegg, Miriam Dahl & Bergan, Stein [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2014). The influence of CYP3A, PPARA and POR genetic variants on the pharmacokinetics of tacrolimus and cyclosporine in renal transplant recipients. European Journal of Clinical Pharmacology. ISSN 0031-6970. 70(6), s. 685–693. doi: 10.1007/s00228-014-1656-3.
 • Størset, Elisabet; Holford, Nick; Midtvedt, Karsten; Bremer, Sara; Bergan, Stein & Åsberg, Anders (2014). Importance of hematocrit for a tacrolimus target concentration strategy. European Journal of Clinical Pharmacology. ISSN 0031-6970. 70(1), s. 65–77. doi: 10.1007/s00228-013-1584-7.
 • Åsberg, Anders; Midtvedt, Karsten; van Guilder, Mike; Størset, Elisabet; Bremer, Sara & Bergan, Stein [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2013). Inclusion of CYP3A5 genotyping in a nonparametric population model improves dosing of tacrolimus early after transplantation. Transplant International. ISSN 0934-0874. 26(12), s. 1198–1207. doi: 10.1111/tri.12194.
 • Reine, Pål Aarstrand; Vethe, Nils Tore; Kongsgaard, Ulf; Andersen, Anders Mikal; Line, Pål Dag & Ali, Mohamad [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2013). Mycophenolate pharmacokinetics and inosine monophosphate dehydrogenase activity in liver transplant recipients with an emphasis on therapeutic drug monitoring. Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation. ISSN 0036-5513. 73(2), s. 117–124. doi: 10.3109/00365513.2012.745947.
 • Sæves, Ingjerd; Line, Pål Dag & Bergan, Stein (2012). The Pharmacokinetics of Prednisolone and Prednisone in Adult Liver Transplant Recipients Early After Transplantation. Therapeutic Drug Monitoring. ISSN 0163-4356. 34(4), s. 452–459. doi: 10.1097/FTD.0b013e31825ee3f8.
 • Gjersvik, Petter; Helsing, Per; Holdaas, Hallvard & Bergan, Stein (2012). Immunsuppressive legemidler og utvikling av hudkreft etter organtransplantasjon. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 132(18), s. 2064–2068. doi: 10.4045/tidsskr.12.0389.
 • Sæves, Ingjerd; Vethe, Nils Tore & Bergan, Stein (2011). Quantification of 6 Glucocorticoids in Human Plasma by Liquid Chromatography Tandem Mass Spectrometry: Method Development, Validation, and Assessment of Matrix Effects. Therapeutic Drug Monitoring. ISSN 0163-4356. 33(4), s. 402–410. doi: 10.1097/FTD.0b013e3182241799.
 • Midtvedt, Karsten; Jenssen, Trond Geir; Hartmann, Anders; Vethe, Nils Tore; Bergan, Stein & Havnes, Kjerstin [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2011). No change in insulin sensitivity in renal transplant recipients converted from standard to once-daily prolonged release tacrolimus. Nephrology, Dialysis and Transplantation. ISSN 0931-0509. 26(11), s. 3767–3772. doi: 10.1093/ndt/gfr153.
 • Vethe, Nils Tore; Midtvedt, Karsten; Åsberg, Anders; Amundsen, Rune & Bergan, Stein (2011). Legemiddelinteraksjoner og immunsuppresjon hos organtransplanterte. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 131(20), s. 2000–2003. doi: 10.4045/tidsskr.11.0138.
 • Åsberg, Anders & Bergan, Stein (2010). Kliniske studier på organtransplanterte pasienter - eksempler på utprøverinitiert forskning. Norsk Farmaceutisk Tidsskrift. ISSN 0029-1935. 118(12), s. 20–23.
 • Vethe, Nils Tore; Gjerdalen, LC & Bergan, Stein (2010). Determination of cyclosporine, tacrolimus, sirolimus and everolimus by liquid chromatography coupled to electrospray ionization and tandem mass spectrometry: Assessment of matrix effects and assay performance. Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation. ISSN 0036-5513. 70(8), s. 583–591. doi: 10.3109/00365513.2010.531141.
 • Amundsen, Rune; Åsberg, Anders; Robertsen, Ida; Vethe, Nils Tore; Bergan, Stein & Hartmann, Anders [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2009). Rimonabant Affects Cyclosporine A, but Not Tacrolimus Pharmacokinetics in Renal Transplant Recipients. Transplantation. ISSN 0041-1337. 87(8), s. 1221–1224.
 • Bremer, Sara; Vethe, Nils Tore; Rootwelt, Helge & Bergan, Stein (2009). Expression of IMPDH1 is regulated in response to mycophenolate concentration. International Immunopharmacology. ISSN 1567-5769. 9(2), s. 173–180. doi: 10.1016/j.intimp.2008.10.017.
 • Iversen, Martin; Nilsson, F; Sipponen, J; Eiskjaer, H; Mared, Lena & Bergan, Stein [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2009). Cyclosporine C2 levels have impact on incidence of rejection in de novo lung but not heart transplant recipients: the NOCTURNE study. The Journal of Heart and Lung Transplantation. ISSN 1053-2498. 28(9), s. 919–926. doi: 10.1016/j.healun.2009.05.022.
 • Bremer, Sara; Vethe, Nils Tore; Rootwelt, H; Jorgensen, PF; Stenstrom, J & Holdaas, H [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2009). Mycophenolate pharmacokinetics and pharmacodynamics in belatacept treated renal allograft recipients - a pilot study. Journal of Translational Medicine. ISSN 1479-5876. 7. doi: 10.1186/1479-5876-7-64.
 • Vethe, Nils Tore; Bremer, Sara & Bergan, Stein (2008). IMP dehydrogenase basal activity in MOLT-4 human leukaemia cells is altered by mycophenolic acid and 6-thioguanosine. Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation. ISSN 0036-5513. 68, s. 277–285. doi: 10.1080/00365510701724871.
 • Bremer, Sara; Mandla, Randeep; Vethe, Nils Tore; Rasmussen, Ingrid; Rootwelt, Helge & Line, PD [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2008). Expression of IMPDH1 and IMPDH2 after transplantation and initiation of immunosuppression. Transplantation. ISSN 0041-1337. 85(1), s. 55–61. doi: 10.1097/01.tp.0000296854.68123.03.
 • Falck, Pål; Åsberg, Anders; Byberg, Karen-Therese; Bremer, Sara; Bergan, Stein & Reubsaet, Jan Leo [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2008). Reduced Elimination of Cyclosporine A in Elderly (> 65 Years) Kidney Transplant Recipients. Transplantation. ISSN 0041-1337. 86(10), s. 1379–1383. doi: 10.1097/TP.0b013e31818aa4b6.
 • Vethe, NT; Bremer, S; Rootwelt, H & Bergan, Stein (2008). Pharmacodynamics of Mycophenolic Acid in CD4(+) Cells: A Single-Dose Study of IMPDH and Purine Nucleotide Responses in Healthy Individuals. Therapeutic Drug Monitoring. ISSN 0163-4356. 30(6), s. 647–655.

Se alle arbeider i Cristin

 • Wong, Steven H.; Marquet, Pierre; Cattaneo, Dario; Svinarov, Dobrin; Bergan, Stein & Walson, Philip [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2021). Therapeutic Drug Monitoring in the Era of Precision Medicine: Achievements, Gaps, and Perspectives—An Interview in Honor of Professor Charles Pippenger . Therapeutic Drug Monitoring. ISSN 0163-4356. 43(6), s. 719–727. doi: 10.1097/FTD.0000000000000932.
 • Åsberg, Anders; Bergan, Stein; Bjørkto, Magnus; Mjøen, Geir; Reisæter, Anna Varberg & Robertsen, Ida [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). Severe mycophenolate intoxication in a solid organ transplant recipient - No intervention actually needed. Transplantation direct. ISSN 2373-8731. 6:e609, s. 1–4. doi: 10.1097/TXD.0000000000001058.
 • Tuv, Silja Skogstad; Nordal, Kristin; Vethe, Nils Tore & Bergan, Stein (2019). Farmakogenetikk i persontilpasset legemiddelbehandling. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 139(8), s. 1–5. doi: 10.4045/tidsskr.19.0055.
 • Egeland, Erlend Johannessen; Størset, Elisabet; Robertsen, Ida; Hermann, Monica; Midtvedt, Karsten & Gustavsen, Marte Theie [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2018). The Authors' Reply. Transplantation. ISSN 0041-1337. 102(1), s. e43–e44. doi: 10.1097/TP.0000000000001961.
 • Egeland, Erlend Johannessen; Robertsen, Ida; Hermann, Monica; Midtvedt, Karsten; Størset, Elisabet & Gustavsen, Marte Theie [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2017). High tacrolimus clearance may predict rejection and chronic damage to the transplanted kidney.
 • Egeland, Erlend Johannessen; Robertsen, Ida; Hermann, Monica; Midtvedt, Karsten; Størset, Elisabet & Gustavsen, Marte Theie [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2017). High tacrolimus clearance – a risk factor for acute rejection and fibrosis in the transplanted kidney.
 • Egeland, Erlend Johannessen; Robertsen, Ida; Hermann, Monica; Midtvedt, Karsten; Størset, Elisabet & Gustavsen, Marte Theie [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2017). High tacrolimus clearance and acute rejection risk after renal transplantation.
 • Midtvedt, Karsten; Holdaas, Hallvard; Bergan, Stein & Åsberg, Anders (2017). Costimulation Blockade: America First, Canada Second . . . What About Norway? American Journal of Transplantation. ISSN 1600-6135. 17(8), s. 2230–2230. doi: 10.1111/ajt.14351.
 • Størset, Elisabet; Hole, Kristine; Midtvedt, Karsten; Bergan, Stein; Molden, Espen & Åsberg, Anders (2017). Response to: ‘Response to: Bodyweightadjustments introduce significant correlations between CYP3A metrics and tacrolimus clearance’. British Journal of Clinical Pharmacology. ISSN 0306-5251. 83(6), s. 1357–1358. doi: 10.1111/bcp.13276.
 • Størset, Elisabet; Hole, Kristine; Midtvedt, Karsten; Bergan, Stein; Molden, Espen & Åsberg, Anders (2017). Bodyweight-adjustments introduce significant correlations between CYP3A metrics and tacrolimus clearance. British Journal of Clinical Pharmacology. ISSN 0306-5251. 83(6), s. 1350–1352. doi: 10.1111/bcp.13188.
 • Egeland, Erlend Johannessen; Hermann, Monica; Robertsen, Ida; Midtvedt, Karsten; Hartmann, Anders & Reisæter, Anna Varberg [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2016). High tacrolimus clearance is a risk factor for acute rejection early after renal transplantation.
 • Bjånes, Tormod Karlsen; Hjertø, Espen Mjåset; Lønne, Lars; Aronsen, Lena; Berg, Jon Andsnes & Bergan, Stein [Vis alle 16 forfattere av denne artikkelen] (2016). Pharmacology portal: an open database for clinical pharmacologic laboratory services. Clinical Therapeutics. ISSN 0149-2918. 38(1), s. 222–226. doi: 10.1016/j.clinthera.2015.10.015.
 • Dahl, Miriam; Lunde, Ingrid; Mohebi, Beata Urbanczyk; Bremer, Sara; Bergan, Stein & Midtvedt, Karsten [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2013). Farmakokinetisk betydning av sekvensvarianter i CYP3A4, POR og PPAR-alpha.
 • Bremer, Sara; Johansson, E.D.; Pham, L.; Vethe, Nils Tore; Line, Pål Dag & Midtvedt, Karsten [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2013). NFAT-Regulated Cytokine Expression During Tacrolimus Therapy Early After Transplantation. Therapeutic Drug Monitoring. ISSN 0163-4356. 35(5), s. 668–668.
 • Åsberg, Anders; Midtvedt, Karsten; Guilder, Mikevan; Storset, Elisabet; Bremer, Sara & Bergan, Stein [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2013). MARGINAL ADVANTAGE OF KNOWING PATIENT'S CYP3A5 GENOTYPE FOR TACROLIMUS DOSING. Transplant International. ISSN 0934-0874. 26, s. 198–198.
 • Lærum, Hallvard; Bremer, Sara; Bergan, Stein & Grünfeld, Thomas (2013). A taste of individualized medicine: physicians' reactions to automated genetic interpretations. JAMIA Journal of the American Medical Informatics Association. ISSN 1067-5027. 21, s. e143–e146. doi: 10.1136/amiajnl-2012-001587.
 • Bremer, Sara; Fløisand, Yngvar & Bergan, Stein (2013). Genotype Based Dosing May Improve Outcomes After Busulfan Conditioning. Therapeutic Drug Monitoring. ISSN 0163-4356. 35(5), s. 677–678.
 • Salvador, Cathrin Lytomt; Tøndel, Camilla; Mørkrid, Lars; Bjerre, Anna Kristina; Bolann, Bjørn Johan & Brun, Atle [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2013). GLOMERULAR FILTRATION RATE (GFR) MEASURED BY IOHEXOL CLEARANCE IN CHILDREN; A COMPARISON BETWEEN VENOUS SAMPLES AND DRIED BLOOD SPOTS. Pediatric nephrology (Berlin, West). ISSN 0931-041X. 28(8), s. 1653–1654.
 • Salvador, Cathrin Lytomt; Tøndel, Camilla; Mørkrid, Lars; Bjerre, Anna Kristina; Bolann, Bjørn Johan & Brun, Atle [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2013). Glomerular Filtration Rate (GFR) measured by Iohexol Clearance in Children; a comparison between venous samples and dried spots.
 • Bremer, Sara; Fløisand, Yngvar; Brinch, Lorentz; Gedde-Dahl, Thobias & Bergan, Stein (2013). Pharmacogenetics of busulfan: significant association between GSTA1 genotype, busulfan pharmacokinetics and short term toxicity. Bone Marrow Transplantation. ISSN 0268-3369. 48, s. S227–S228.
 • Eike, Morten Christoph; Lærum, Hallvard; Hughes, Timothy; Håndstad, Tony; Bremer, Sara & Bergan, Stein [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2012). GenAP: a platform for clinical genetic analysis of high-throughput sequencing data.
 • Eike, Morten Christoph; Lærum, Hallvard; Hughes, Timothy; Bremer, Sara; Bergan, Stein & Thomassen, Gard O Sundby [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2012). A national platform for clinical genetic analysis of high-throughput sequencing data in Norway.
 • Skauby, Ragnhild Kristine Heier; Bjerre, Anna Kristina; Sæves, Ingjerd & Bergan, Stein (2012). A potential for individualized dosing of prednisolone in pediatric renal transplant recipients. Pediatric nephrology (Berlin, West). ISSN 0931-041X. 27(9), s. 1825–1826.
 • Sæves, Ingjerd; Vethe, Nils Tore; Line, Pål Dag; Fosby, Bjarte & Bergan, Stein (2011). Variable pharmacokinetics of prednisolone and prednisone in liver transplant recipients early after transplantation. Therapeutic Drug Monitoring. ISSN 0163-4356. 33(4), s. 555–555.
 • Vethe, Nils Tore; Ali, Mohamad A. & Bergan, Stein (2011). Simultaneous determination of IMPDH activity and purine bases in lymphocytes by LC-MS/MS: Assessment of mycophenolate pharmacodynamics. Therapeutic Drug Monitoring. ISSN 0163-4356. 33(4), s. 541–541.
 • Vethe, Nils Tore; Quiogue, A.M.; Hotvedt, S.A.; Gjerdalen, Laila Carol & Bergan, Stein (2011). Precise measurement of thiopurines by LC-MS/MS: usage of isotope-labelled internal standards and normalization to packed erythrocyte volume. Therapeutic Drug Monitoring. ISSN 0163-4356. 33(4), s. 553–553.
 • Amundsen, Rune; Åsberg, Anders; Robertsen, Ida; Vethe, Nils Tore; Bergan, Stein & Hartmann, Anders [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2009). Rimonabant Affects Cyclosporine A, but Not Tacrolimus Pharmacokinetics in Renal Transplant Recipients. American Journal of Transplantation. ISSN 1600-6135. 9, s. 394–395.
 • Bremer, Sara; Vethe, Nils Tore; Rootwelt, Helge; Jørgensen, Pål Foyn; Stenstrøm, Jean & Holdaas, Hallvard [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2009). Mycophenolate Pharmacodynamics is Altered with Time Since Transplantation. Therapeutic Drug Monitoring. ISSN 0163-4356. 31(5), s. 620–620.
 • Amundsen, Rune; Åsberg, Anders; Robertsen, Ida; Vethe, Nils Tore; Bergan, Stein & Midtvedt, Karsten (2009). Rimonabant Affects Cyclosporine A, but Not Tacrolimus Pharmacokinetics in Renal Transplant Recipients.
 • Salvador, Cathrin Lytomt; Mørkrid, Lars; Bergan, Stein & Tøndel, Camilla (2020). Estimation and measurement of glomerular filtration rate in children. Universitetet i Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. nov. 2010 15:37 - Sist endret 9. sep. 2022 08:29